MS15-116: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho dự án 2016: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2920698
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong dự án 2016 có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Microsoft Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xemMicrosoft Security Bulletin MS15-116.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành của dự án 2016 cài đặt chuyên biệt trên máy tính. Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn có thể thấy một cửa sổ bật lên cho biết rằng một web site muốn mở nội dung web trong chế độ được bảo vệ trong Internet Explorer. Xem Cập Nhật thay đổi cách mà Internet Explorer tương tác với tính năng của ứng dụng Microsoft Office để biết thêm chi tiết.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Office, bài viết cơ sở kiến thức seeMicrosoft3104540.
Làm thế nào để có được và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3104540.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của dự án 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
pjintl.dll_1025pjintl.dll16.0.4300.1002429946415 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1029pjintl.dll16.0.4300.1002443053615 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1030pjintl.dll16.0.4300.1002446381615 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1031pjintl.dll16.0.4300.1002464352815 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1032pjintl.dll16.0.4300.1002470394415 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_3082pjintl.dll16.0.4300.1002456672815 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1035pjintl.dll16.0.4300.1002443770415 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1036pjintl.dll16.0.4300.1002462714415 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1037pjintl.dll16.0.4300.1002414791215 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1038pjintl.dll16.0.4300.1002449556015 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1040pjintl.dll16.0.4300.1002459335215 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1041pjintl.dll16.0.4300.1002382484015 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1042pjintl.dll16.0.4300.1002380436015 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1044pjintl.dll16.0.4300.1002443104815 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1043pjintl.dll16.0.4300.1002455239215 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1045pjintl.dll16.0.4300.1002455597615 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1046pjintl.dll16.0.4300.1002452423215 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_2070pjintl.dll16.0.4300.1002452525615 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1048pjintl.dll16.0.4300.1002454727215 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1049pjintl.dll16.0.4300.1002452423215 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1051pjintl.dll16.0.4300.1002446740015 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1060pjintl.dll16.0.4300.1002445767215 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1053pjintl.dll16.0.4300.1002443770415 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1055pjintl.dll16.0.4300.1002436960815 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1058pjintl.dll16.0.4300.1002449607215 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_2052pjintl.dll16.0.4300.1002354989615 tháng mười 2904:34
pjintl.dll_1028pjintl.dll16.0.4300.1002356269615 tháng mười 2904:34
winproj.exewinproj.exe16.0.4300.10002413687215 tháng mười 2904:33
nameext.dll.x64nameext.dll16.0.4288.100031292815 tháng mười 2710:36
nameext.dll.x86nameext.dll16.0.4288.100027769615 tháng mười 2710:34

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của dự án 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
pjintl.dll_1025pjintl.dll16.0.4300.1002432455215 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1029pjintl.dll16.0.4300.1002445562415 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1030pjintl.dll16.0.4300.1002448890415 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1031pjintl.dll16.0.4300.1002466861615 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1032pjintl.dll16.0.4300.1002472903215 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_3082pjintl.dll16.0.4300.1002459181615 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1035pjintl.dll16.0.4300.1002446279215 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1036pjintl.dll16.0.4300.1002465223215 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1037pjintl.dll16.0.4300.1002417300015 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1038pjintl.dll16.0.4300.1002452064815 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1040pjintl.dll16.0.4300.1002461844015 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1041pjintl.dll16.0.4300.1002384992815 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1042pjintl.dll16.0.4300.1002382944815 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1044pjintl.dll16.0.4300.1002445613615 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1043pjintl.dll16.0.4300.1002457748015 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1045pjintl.dll16.0.4300.1002458106415 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1046pjintl.dll16.0.4300.1002454932015 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_2070pjintl.dll16.0.4300.1002455034415 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1048pjintl.dll16.0.4300.1002457236015 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1049pjintl.dll16.0.4300.1002454932015 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1051pjintl.dll16.0.4300.1002449248815 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1060pjintl.dll16.0.4300.1002448276015 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1053pjintl.dll16.0.4300.1002446279215 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1055pjintl.dll16.0.4300.1002439469615 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1058pjintl.dll16.0.4300.1002452116015 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_2052pjintl.dll16.0.4300.1002357498415 tháng mười 2904:36
pjintl.dll_1028pjintl.dll16.0.4300.1002358778415 tháng mười 2904:36
winproj.exewinproj.exe16.0.4300.10003037098415 tháng mười 2904:36
nameext.dll.x64nameext.dll16.0.4288.100031292815 tháng mười 2710:36
nameext.dll.x86nameext.dll16.0.4288.100027769615 tháng mười 2710:34

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2920698 - Xem lại Lần cuối: 11/13/2015 18:54:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Project Professional 2016, Microsoft Project Standard 2016

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB2920698 KbMtvi
Phản hồi