MS15-116: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho OneNote 2016: ngày 10 tháng 12 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2920726
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft OneNote 2016 có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Microsoft Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-116.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải phát hành phiên bản OneNote 2016 cài đặt chuyên biệt trên máy tính. Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn có thể thấy một cửa sổ bật lên cho biết rằng một web site muốn mở nội dung web trong chế độ được bảo vệ trong Internet Explorer. Xem Cập Nhật thay đổi cách mà Internet Explorer tương tác với tính năng của ứng dụng Microsoft Office để biết thêm chi tiết.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem KB3104540.
Cải tiến và sửa chữa
Bản Cập Nhật bảo mật này chứa các bản sửa lỗi cho các vấn đề cập sau:
  • Khi bạn dán nội dung từ 2016 hoặc Outlook 2016 bằng cách sử dụngChỉ của văn bản Cập Nhật hoặc Cập Nhật nguồn định dạng dán tuỳ chọn trong OneNote 2016, dán nội dung bị trống.
  • Khi bạn ghi video trong OneNote 2016 trên Microsoft Surface Pro 3, cửa sổ xem trước là trống.
  • Khi bạn in tới OneNote 2016 bằng cách sử dụng máy ingửi đến OneNote 2016 , ra được hiển thị dưới dạng dấu kiểm X màu đỏ trong phiên bản khác của OneNote.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản Cập Nhật bảo mật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này, hãy xem bài viết Cơ sở tri thức Microsoft 3104540.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản Cập Nhật bảo mật này không thay thế bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của OneNote 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
onbttnie.dll.x64onbttnie.dll16.0.4288.100023359215 tháng mười 2710:36
onbttnielinkednotes.dll.x64onbttnielinkednotes.dll16.0.4291.100020245615 tháng mười 2710:36
iecontentservice.exeiecontentservice.exe16.0.4288.100019121628 tháng mười 1508:05
onbttnie.dll.x86onbttnie.dll16.0.4291.100018556015 tháng mười 2710:34
onbttnielinkednotes.dll.x86onbttnielinkednotes.dll16.0.4288.100016191215 tháng mười 2710:34
onbttnol.dllonbttnol.dll16.0.4291.100049683215 tháng mười 2904:22
onbttnppt.dllonbttnppt.dll16.0.4291.100017376815 tháng mười 2710:34
onbttnwd.dllonbttnwd.dll16.0.4288.100017519215 tháng mười 2710:34
onpptaddin.dllonpptaddin.dll16.0.4288.100018698415 tháng mười 2710:34
onwordaddin.dllonwordaddin.dll16.0.4288.100024482415 tháng mười 2710:34
OneNote.exeOneNote.exe16.0.4300.1001166212015 tháng mười 2904:22
onmain.dllonmain.dll16.0.4300.10011051614415 tháng mười 2904:22
notebook03.onepkg_1025notebook03.onepkg28573115 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1025onguide.onepkg28529715 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1026notebook03.onepkg32514115 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1026onguide.onepkg32577515 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1029notebook03.onepkg32253215 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1029onguide.onepkg32211215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1030notebook03.onepkg26555515 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1030onguide.onepkg26515315 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1031notebook03.onepkg32627215 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1031onguide.onepkg32573415 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1032notebook03.onepkg33593815 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1032onguide.onepkg33530015 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_10266notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1033notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1039notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1056notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1065notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1094notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1095notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1097notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1098notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1099notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1102notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1106notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_2108notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_3098notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_10266onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1033onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1039onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1056onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1065onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1094onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1095onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1097onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1098onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1099onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1102onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1106onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_2108onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_3098onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_3082notebook03.onepkg30718415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_3082onguide.onepkg30667815 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1061notebook03.onepkg29769215 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1061onguide.onepkg29723415 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1035notebook03.onepkg31246215 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1035onguide.onepkg31183415 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1036notebook03.onepkg30847915 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1036onguide.onepkg30804715 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1037notebook03.onepkg28670215 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1037onguide.onepkg28625415 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1081notebook03.onepkg29871615 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1081onguide.onepkg29863215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1050notebook03.onepkg32040515 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1050onguide.onepkg31991515 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1038notebook03.onepkg32205615 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1038onguide.onepkg32059015 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1057notebook03.onepkg30640215 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1057onguide.onepkg30626215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1040notebook03.onepkg30342615 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1040onguide.onepkg30291415 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1041notebook03.onepkg29783415 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1041onguide.onepkg29744015 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1087notebook03.onepkg32182315 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1087onguide.onepkg32087715 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1042notebook03.onepkg28969115 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1042onguide.onepkg28920315 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1063notebook03.onepkg30454315 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1063onguide.onepkg30403115 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1062notebook03.onepkg30877015 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1062onguide.onepkg30919615 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1086notebook03.onepkg30749915 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1086onguide.onepkg30785915 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1044notebook03.onepkg28296815 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1044onguide.onepkg28248215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1043notebook03.onepkg31220115 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1043onguide.onepkg31281915 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1045notebook03.onepkg32471115 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1045onguide.onepkg32424515 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1046notebook03.onepkg30807215 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1046onguide.onepkg30756215 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_2070notebook03.onepkg30966715 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_2070onguide.onepkg30996115 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1048notebook03.onepkg30896115 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1048onguide.onepkg30942315 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1049notebook03.onepkg31510815 tháng mười 2904:28
onguide.onepkg_1049onguide.onepkg31463415 tháng mười 2904:28
notebook03.onepkg_1051notebook03.onepkg31601815 tháng mười 2904:29
onguide.onepkg_1051onguide.onepkg31550015 tháng mười 2904:29
notebook03.onepkg_1060notebook03.onepkg31472415 tháng mười 2904:29
onguide.onepkg_1060onguide.onepkg31425015 tháng mười 2904:29
notebook03.onepkg_2074notebook03.onepkg123050815 tháng mười 2904:29
onguide.onepkg_2074onguide.onepkg122955415 tháng mười 2904:29
notebook03.onepkg_9242notebook03.onepkg30752515 tháng mười 2904:29
onguide.onepkg_9242onguide.onepkg30710715 tháng mười 2904:29
notebook03.onepkg_1053notebook03.onepkg28343915 tháng mười 2904:29
onguide.onepkg_1053onguide.onepkg28213715 tháng mười 2904:29
notebook03.onepkg_1054notebook03.onepkg30996015 tháng mười 2904:29
onguide.onepkg_1054onguide.onepkg30947215 tháng mười 2904:29
notebook03.onepkg_1055notebook03.onepkg30836715 tháng mười 2904:29
onguide.onepkg_1055onguide.onepkg30787315 tháng mười 2904:29
notebook03.onepkg_1058notebook03.onepkg30985815 tháng mười 2904:29
onguide.onepkg_1058onguide.onepkg30936615 tháng mười 2904:29
notebook03.onepkg_1066notebook03.onepkg31880715 tháng mười 2904:29
onguide.onepkg_1066onguide.onepkg31837115 tháng mười 2904:29
notebook03.onepkg_2052notebook03.onepkg29034115 tháng mười 2904:29
onguide.onepkg_2052onguide.onepkg28984715 tháng mười 2904:29
notebook03.onepkg_1028notebook03.onepkg28902515 tháng mười 2904:29
onguide.onepkg_1028onguide.onepkg28779115 tháng mười 2904:29

Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của OneNote 2016

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
iecontentservice.exeiecontentservice.exe16.0.4288.100024548828 tháng mười 1508:14
onbttnie.dll.x64onbttnie.dll16.0.4288.100023359215 tháng mười 2710:36
onbttnielinkednotes.dll.x64onbttnielinkednotes.dll16.0.4291.100020245615 tháng mười 2710:36
onbttnol.dllonbttnol.dll16.0.4297.100064531215 tháng mười 2904:25
onbttnppt.dllonbttnppt.dll16.0.4291.100022701615 tháng mười 2710:46
onbttnwd.dllonbttnwd.dll16.0.4291.100022700815 tháng mười 2710:46
onpptaddin.dllonpptaddin.dll16.0.4291.100024340015 tháng mười 2710:46
onwordaddin.dllonwordaddin.dll16.0.4288.100031200015 tháng mười 2710:46
onbttnie.dll.x86onbttnie.dll16.0.4291.100018556015 tháng mười 2710:34
onbttnielinkednotes.dll.x86onbttnielinkednotes.dll16.0.4288.100016191215 tháng mười 2710:34
OneNote.exeOneNote.exe16.0.4300.1001211882415 tháng mười 2904:25
onmain.dllonmain.dll16.0.4300.10011557675215 tháng mười 2904:25
notebook03.onepkg_1025notebook03.onepkg28573115 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1025onguide.onepkg28529715 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1026notebook03.onepkg32514115 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1026onguide.onepkg32577515 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1029notebook03.onepkg32253215 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1029onguide.onepkg32211215 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1030notebook03.onepkg26555515 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1030onguide.onepkg26515315 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1031notebook03.onepkg32627215 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1031onguide.onepkg32573415 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1032notebook03.onepkg33593815 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1032onguide.onepkg33530015 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_10266notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1033notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1039notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1056notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1065notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1094notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1095notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1097notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1098notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1099notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1102notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1106notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_2108notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_3098notebook03.onepkg29919215 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_10266onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1033onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1039onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1056onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1065onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1094onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1095onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1097onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1098onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1099onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1102onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1106onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_2108onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_3098onguide.onepkg29859415 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_3082notebook03.onepkg30718415 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_3082onguide.onepkg30667815 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1061notebook03.onepkg29769215 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1061onguide.onepkg29723415 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1035notebook03.onepkg31246215 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1035onguide.onepkg31183415 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1036notebook03.onepkg30847915 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1036onguide.onepkg30804715 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1037notebook03.onepkg28670215 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1037onguide.onepkg28625415 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1081notebook03.onepkg29871615 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1081onguide.onepkg29863215 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1050notebook03.onepkg32040515 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1050onguide.onepkg31991515 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1038notebook03.onepkg32205615 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1038onguide.onepkg32059015 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1057notebook03.onepkg30640215 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1057onguide.onepkg30626215 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1040notebook03.onepkg30342615 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1040onguide.onepkg30291415 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1041notebook03.onepkg29783415 tháng mười 2904:30
onguide.onepkg_1041onguide.onepkg29744015 tháng mười 2904:30
notebook03.onepkg_1087notebook03.onepkg32182315 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1087onguide.onepkg32087715 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1042notebook03.onepkg28969115 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1042onguide.onepkg28920315 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1063notebook03.onepkg30454315 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1063onguide.onepkg30403115 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1062notebook03.onepkg30877015 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1062onguide.onepkg30919615 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1086notebook03.onepkg30749915 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1086onguide.onepkg30785915 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1044notebook03.onepkg28296815 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1044onguide.onepkg28248215 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1043notebook03.onepkg31220115 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1043onguide.onepkg31281915 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1045notebook03.onepkg32471115 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1045onguide.onepkg32424515 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1046notebook03.onepkg30807215 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1046onguide.onepkg30756215 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_2070notebook03.onepkg30966715 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_2070onguide.onepkg30996115 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1048notebook03.onepkg30896115 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1048onguide.onepkg30942315 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1049notebook03.onepkg31510815 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1049onguide.onepkg31463415 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1051notebook03.onepkg31601815 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1051onguide.onepkg31550015 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1060notebook03.onepkg31472415 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1060onguide.onepkg31425015 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_2074notebook03.onepkg123050815 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_2074onguide.onepkg122955415 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_9242notebook03.onepkg30752515 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_9242onguide.onepkg30710715 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1053notebook03.onepkg28343915 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1053onguide.onepkg28213715 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1054notebook03.onepkg30996015 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1054onguide.onepkg30947215 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1055notebook03.onepkg30836715 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1055onguide.onepkg30787315 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1058notebook03.onepkg30985815 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1058onguide.onepkg30936615 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1066notebook03.onepkg31880715 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1066onguide.onepkg31837115 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_2052notebook03.onepkg29034115 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_2052onguide.onepkg28984715 tháng mười 2904:31
notebook03.onepkg_1028notebook03.onepkg28902515 tháng mười 2904:31
onguide.onepkg_1028onguide.onepkg28779115 tháng mười 2904:31

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2920726 - 上次审阅时间:11/13/2015 19:06:00 - 修订版本: 2.0

OneNote 2016

  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB2920726 KbMtvi
反馈