Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Các thay đổi đối với thiết đặt ngôn ngữ mặc định không được giữ lại trong Word

TRIỆU CHỨNG
Khi bạn đặt ngôn ngữ làm ngôn ngữ nhập mặc định trong Microsoft Office Word, sau đó bạn khởi động lại Word, các thay đổi không được giữ lại.
NGUYÊN NHÂN
Hiện tượng này có thể xảy ra khi bạn cấu hình nhiều hơn một ngôn ngữ nhập trên máy tính.

Khi bạn cấu hình nhiều hơn một ngôn ngữ nhập, ngôn ngữ được sử dụng khi bạn khởi động Word được dựa trên ngôn ngữ nhập mặc định được chọn trong hộp thoại Dịch vụ Văn bản.
CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
Để khắc phục sự cố này, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp 1: Loại bỏ Tất cả Bố trí Bàn phím Bổ sung

Sự cố này không xảy ra khi chỉ có một bố trí bàn phím. Để loại bỏ tất cả các bố trí bàn phím bổ sung, hăy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Thiết đặt, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. Trong Pa-nen Điều khiển, bấm đúp vào Bàn phím.
 3. Trong hộp thoại Thuộc tính Bàn phím, bấm vào tab Ngôn ngữ Nhập, sau đó bấm Thay đổi.
 4. Trong danh sách Chọn một trong các ngôn ngữ nhập được cài đặt để sử dụng khi bạn khởi động máy tính của mình, chọn ngôn ngữ mà bạn muốn.
 5. Trong danh sách Dịch vụ được Cài đặt, bấm Bàn phím của ngôn ngữ nhập mà bạn muốn xoá, sau đó bấm Loại bỏ.
 6. Lặp lại bước 5 cho tất cả các ngôn ngữ trừ ngôn ngữ mà bạn đã chọn trong bước 4, sau đó bấm OK hai lần.

Phương pháp 2: Cài đặt Ngôn ngữ Nhập Mặc định

Để chỉ định ngôn ngữ nhập mặc định được sử dụng khi Word khởi động, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Thiết đặt, rồi bấm Pa-nen Điều khiển.
 2. Trong Pa-nen Điều khiển, bấm đúp vào Bàn phím.
 3. Trong hộp thoại Thuộc tính Bàn phím, bấm vào tab Ngôn ngữ Nhập, sau đó bấm Thay đổi.
 4. Trên tab Cài đặt, bấm Thêm.
 5. Trong hộp thoại Thêm Ngôn ngữ nhập, trong danh sách Ngôn ngữ Nhập, chọn ngôn ngữ mà bạn muốn, sau đó bấm OK.
 6. Trong danh sách Chọn một trong các ngôn ngữ nhập được cài đặt để sử dụng khi bạn khởi động máy tính của mình, chọn ngôn ngữ mà bạn muốn, sau đó bấm OK hai lần.
THÔNG TIN THÊM
Biểu tượng Dịch vụ Văn bản xuất hiện trong Pa-nen Điều khiển khi Nhận dạng bằng Giọng nói được cài đặt trong quá trình Thiết lập Microsoft Office XP. Nếu Nhận dạng bằng Giọng nói không được cài đặt, ngôn ngữ nhập sẽ được chọn trong hộp thoại Thuộc tính Bàn phím (trong Pa-nen Điều khiển, bấm đúp vào Bàn phím).
prb kbspeech WD2002 WD2003 WD2007
Thuộc tính

ID Bài viết: 292106 - Xem lại Lần cuối: 09/30/2011 15:11:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbsettings kbsetup kbprb KB292106
Phản hồi
mp;t=">