Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Đặt một máy chủ VMM 2012 với một thứ 3 bên chuyển đổi phần mở rộng chế độ bảo trì thất bại với lỗi 10434

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2922318
Triệu chứng
Khi bạn cố gắng để đặt một máy chủ quản lý máy ảo mà có một phần mở rộng bên thứ ba chuyển đổi cài đặt chuyên biệt chế độ bảo trì bạn nhận được thông báo lỗi sau:

10434 Không có máy chủ lưu trữ thích hợp có sẵn để di chuyển máy ảo cao có sẵn có.
Nguyên nhân
Vấn đề này có thể xảy ra ifmost các cảng trên cấu hình andport chuyển đổi Tiện ích mở rộng đang được sử dụng.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, có một trong những hành động sau đây:
  • Tăng tối đa số lượng có sẵn cổng chuyển đổi Tiện ích mở rộng và cấu hình cổng. Nên có ít nhất một cổng sẵn cho mỗi máy ảo.
  • Live-di chuyển máy ảo đang sử dụng phần mở rộng chuyển đổi bằng tay từng cái một trước khi bạn đặt các máy chủ trong chế độ bảo trì.
scvmm 2012 R2 vmm 2012 R2

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2922318 - Xem lại Lần cuối: 01/07/2014 21:47:00 - Bản sửa đổi: 1.1

Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, Microsoft System Center 2012 Virtual Machine Manager

  • kbmt KB2922318 KbMtvi
Phản hồi
.com/ms.js"> body>