Người dùng bên ngoài nhận được thông báo lỗi khi họ nhấp vào liên kết đến tài nguyên được chia sẻ trong SharePoint trực tuyến

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2924557
VẤN ĐỀ
Xem xét tình huống sau:
  • Bạn có một tập tin mới được tạo ra trong Microsoft SharePoint Online và bạn có chọn chia sẻ tập tin với người dùng.
  • Các fileis ở một thư viện mà cácyêu cầu tài liệu được kiểm tra trước khi chúng có thể được sửa? Tuỳ chọn là setto và tệp đã không được kiểm tra.
Khi người dùng nhấp vào liên kết tới tệp trong trường hợp này, họ nhận được một thông báo lỗi sau:
  • Không tìm thấy web site
  • 404 KHÔNG TÌM THẤY
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, xem tệp bị ảnh hưởng trước khi bạn chia sẻ. Để thực hiện việc này, bấm vào nút chọn một dấu kiểm chấm lửng (...) cho tệp bị ảnh hưởng, bấm dấu kiểm chấm lửng thứ hai, tìm phầnnâng cao và bấmKiểm tra trong.

Điều này phải được thực hiện bởi quản trị viên hoặc người dùng tạo tệp.

Lưu ý: Khi Cần kiểm tratuỳ chọn cho thư viện isset để được tạo tệp không được chia sẻ cho đến khi họ đang kiểm tra.
THÔNG TIN KHÁC
Sự cố này xảy ra vì tài liệu mà bạn đang chia sẻ được kiểm tra cho người dùng.

Để biết thêm thông tin về tính năng chia sẻ các web site hoặc tài liệu SharePoint trực tuyến, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2924557 - Xem lại Lần cuối: 03/16/2016 20:32:00 - Bản sửa đổi: 5.0

Microsoft Office SharePoint Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbbug kbnofix kbmt KB2924557 KbMtvi
Phản hồi