Bạn nhận được một thông báo lỗi khi bạn tiết kiệm một workbook, xác định một tên, xóa một tên, hoặc dùng một tên được xác định trong một công thức trong Excel

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:292471
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng để tiết kiệm một Microsoft Excel workbook, xác định một tên, xóa một tên, hoặc dùng một tên được xác định trong một công thức, bạn có thể nhận được các thông báo lỗi sau:
Excel không thể hoàn tất tác vụ này với nguồn lực sẵn có. Chọn ít dữ liệu hoặc đóng ứng dụng khác.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này có thể xảy ra nếu bạn xác định tên đó gián tiếp tham khảo khác tên lồng nhau hơn 20 cấp độ sâu. Khi bạn thêm hoặc sử dụng một tên vượt quá đó mức độ về mình trong một công thức, bạn nhận được thông báo lỗi này. Bạn cũng nhận được thông báo lỗi này khi bạn xoá một tên được tham chiếu trên 20 mức độ được xác định tên.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, thay đổi tên được xác định để họ tham khảo các tế bào nhất định trực tiếp hơn.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
Một mức độ về mình trong được xác định tên được tạo ra khi một tên đề cập đến tên khác hoặc một tham chiếu di động.

Nếu bạn định nghĩa các tên sau đây trong một bảng tính tên là Book1
  Name  Refers to    Level of indirection  --------------------------------------------  Test1  =Sheet1!$A$1        1  Test2  =Book1!Test1        2  Test3  =Book1!Test2        3  Test4  =Book1!Test3        4  Test5  =Book1!Test4        5  Test6  =Book1!Test5        6  Test7  =Book1!Test6        7  Test8  =Book1!Test7        8  Test9  =Book1!Test8        9  Test10 =Book1!Test9        10  Test11 =Book1!Test10       11  Test12 =Book1!Test11       12  Test13 =Book1!Test12       13  Test14 =Book1!Test13       14  Test15 =Book1!Test14       15  Test16 =Book1!Test15       16  Test17 =Book1!Test16       17  Test18 =Book1!Test17       18  Test19 =Book1!Test18       19  Test20 =Book1!Test19       20 (the limit)  Test21 =Book1!Test20       21				
nơi mỗi dòng đại diện cho một mức độ về mình, và bạn cố gắng sử dụng một tên vượt quá mức 20 độ về mình, bạn nhận được thông báo lỗi được mô tả trong phần "Triệu chứng".

Bạn cũng có thể nhận được thông báo lỗi này nếu bạn cố gắng để xóa một tên mà có quá nhiều mức độ về mình dưới tên. Ví dụ, nếu bạn cố gắng xoá tên "Test1", bạn có thể nhận các thông báo lỗi bởi vì tên "Test21" là 20 hoặc nhiều mức độ về mình đi.
XL2002 XL2003 XL2007

Thuộc tính

ID Bài viết: 292471 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 01:25:02 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprb kbsavefile kberrmsg kbpending kbmt KB292471 KbMtvi
Phản hồi