Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Đường dẫn nâng cấp hỗ trợ cho Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 292607
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
GIỚI THIỆU
Bài viết này mô tả các đường dẫn nâng cấp được hỗ trợ cho Windows XP.
Thông tin thêm

Microsoft Windows 3. x

Không có đường dẫn nâng cấp được hỗ trợ

Microsoft Windows 95

Không có đường dẫn nâng cấp được hỗ trợ

Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

Windows XP Home Edition bán lẻ Phiên bản (đầy đủ)
Windows XP Home Edition Phiên bản nâng cấp
Phiên bản Windows XP Professional bán lẻ (đầy đủ)
Phiên bản Nâng cấp Windows XP Professional

Microsoft Windows NT 3.51 trạm làm việc

Không có đường dẫn nâng cấp được hỗ trợ

Microsoft Windows NT 4.0 Workstation

Phiên bản Windows XP Professional bán lẻ (đầy đủ)
Phiên bản Nâng cấp Windows XP Professional

Phiên bản thử nghiệm Microsoft Windows 2000

Không có đường dẫn nâng cấp được hỗ trợ

Microsoft Windows 2000 Professional

Phiên bản Windows XP Professional bán lẻ (đầy đủ)
Phiên bản Nâng cấp Windows XP Professional

Máy chủ Microsoft Windows NT 3.51

Không có đường dẫn nâng cấp được hỗ trợ

Máy chủ Microsoft Windows NT 3.51 với Citrix

Không có đường dẫn nâng cấp được hỗ trợ

Microsoft BackOffice Small Business Server

Không có đường dẫn nâng cấp được hỗ trợ

Microsoft Windows XP Home Edition

Phiên bản Windows XP Professional bán lẻ (đầy đủ)
Phiên bản Nâng cấp Windows XP Professional

Microsoft Windows XP Home Edition với SP1

Windows XP Professional với Service Pack 1 Phiên bản bán lẻ (đầy đủ)
Windows XP Professional với Service Pack 1 Phiên bản nâng cấp
Lưu ý:
  • Microsoft không hỗ trợ nâng cấp lên Windows XP Professional withoutSP1 HomeEdition Windows XP với gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1).
  • Tất cả các phiên bản của Windows NT 4.0 (Windows NT máy trạm, Windows NT Server, Windows NT Server Enterprise Edition và Windows NT Server Terminal Server Edition) phải gói bản ghi dịch vụ 5 cài đặt chuyên biệt trước khi bạn có thể nâng cấp lên Windows XP. Tuy nhiên, như đã nêu trước đó trong bài viết này, youcannot nâng cấp lên bất kỳ sản phẩm Windows NT 3.51 máy chủ Windows XP Home orWindows XP Professional Edition. Để có được gói bản ghi dịch vụ Windows NT 5, ghé thăm web site MicrosoftWeb sau:

Microsoft Windows XP Media Center Edition

Windows XP Media Center Edition
Lưu ý: Cài đặt Windows cho thông báo lỗi rằng khoá sản phẩm không hợp lệ (không hợp lệ) nếu bạn cố gắng nâng cấp hoặc sửa chữa cài đặt chuyên biệt với Microsoft Windows XP Home Edition hoặc Microsoft Windows XP Professional.
cài đặt chuyên biệt cài đặt chuyên biệt nâng cấp đường dẫn di chuyển

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 292607 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 01:26:54 - Bản sửa đổi: 8.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbsetup kbupgrade kbmt KB292607 KbMtvi
Phản hồi