Cách sử dụng "Thuật sĩ Chuyển Tệp và Thiết đặt" trong Windows XP

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này chứa các chỉ dẫn từng bước về cách sử dụng "Thuật sĩ Chuyển Tệp và Thiết đặt" trong Microsoft Windows XP để chuyển tệp và thiết đặt từ một máy tính cũ sang một máy tính mới.

Bài viết này dành cho người dùng máy tính từ trình độ bắt đầu đến trung bình.
Bạn có thể thấy dễ dàng hơn khi làm theo các bước nếu bạn in bài viết này ra trước.
Cách sử dụng "Thuật sĩ Chuyển Tệp và Thiết đặt" trong Windows XP
Bạn có thể sử dụng "Thuật sĩ Chuyển Tệp và Thiết đặt" trong Windows XP để chuyển thiết đặt của Microsoft Internet Explorer và Microsoft Outlook Express. Bạn cũng có thể sử dụng thuật sĩ này để chuyển thiết đặt bàn làm việc, thiết đặt hiển thị, kết nối quay số, và các loại thiết đặt khác.

Bước 1: Lấy tệp và thiết đặt từ máy tính cũ

 1. Trên máy tính cũ, bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Tất cả các Chương trình, trỏ chuột vào Các tiện ích, trỏ chuột vào Công cụ Hệ thống, rồi bấm Thuật sĩ Chuyển Tệp và Thiết đặt.
 2. Trong hộp thoại Thuật sĩ Chuyển Tệp và Thiết đặt, bấm Tiếp theo, rồi bấm Máy tính Cũ.
 3. Bấm Tiếp theo, rồi chọn phương thức chuyển, như Ổ mềm hoặc phương tiện lưu động khác.
 4. Bấm Tiếp theo, rồi bấm vào tuỳ chọn tương ứng với các khoản mục mà bạn muốn chuyển. Ví dụ, bạn có thể bấm Chỉ thiết lập, Chỉ tệp, hoặc Cả tệp và thiết lập.
 5. Bấm Tiếp theo hai lần, rồi đợi "Thuật sĩ Chuyển Tệp và Thiết đặt" chuyển khoản mục.
 6. Bấm Kết thúc.

Bước 2: Chuyển tệp và thiết đặt sang máy tính mớĩ

 1. Trên máy tính mới, bấm Bắt đầu, trỏ chuột vào Tất cả các Chương trình, trỏ chuột vào Các tiện ích, trỏ chuột vào Công cụ Hệ thống, rồi bấm Thuật sĩ Chuyển Tệp và Thiết đặt.
 2. Trong hộp thoại Thuật sĩ Chuyển Tệp và Thiết đặt, bấm Tiếp theo, rồi bấm Máy tính Mới.
 3. Bấm Tiếp theo, rồi bấm Tôi không cần Đĩa Thuật sỹ. Tôi đã thu thập tệp và thiết đặt từ máy tính cũ của mình.
 4. Bấm Tiếp theo, rồi chọn phương thức chuyển, như Ổ mềm hoặc phương tiện lưu động khác.

  Chú ý Bạn phải chọn phương thức chuyển mà bạn đã chọn trên máy tính cũ.
 5. Bấm Tiếp theo, rồi đợi "Thuật sĩ Chuyển Tệp và Thiết đặt" chuyển khoản mục.
 6. Bấm Kết thúc.
Thuộc tính

ID Bài viết: 293118 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 01:29:26 - Bản sửa đổi: 2.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbceip kbinfo kbexpertisebeginner kbhowto kbtshoot kbprb KB293118
Phản hồi