Làm thế nào để có được MDAC 2.5 service pack mới nhất

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:293312
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Gói dịch vụ là những phương tiện mà dữ liệu Microsoft Access Sửa lỗi các thành phần (MDAC) được phân phối. Gói dịch vụ giữ sản phẩm hiện tại. Gói dịch vụ có thể bao gồm thông tin Cập Nhật, công cụ quản trị hệ thống trình điều khiển, và các thành phần bổ sung. Tất cả được thuận tiện đóng gói cho dễ dàng đang tải xuống.

Gói dịch vụ được tích lũy; mỗi gói dịch vụ mới chứa tất cả các bản sửa lỗi trong service pack trước đó, cũng như bất kỳ mới bản sửa lỗi. Bạn không cần phải cài đặt một gói dịch vụ trước đó trước khi cài đặt mới nhất.
THÔNG TIN THÊM

Service Pack 3

Ngày phát hành: 17 tháng mười hai năm 2002

Làm thế nào để có được

MDAC Service Pack 3 (SP3) có sẵn từ dưới đây Web site của Microsoft:

Sửa danh sách

Để biết thêm về những vấn đề cố định bằng MDAC 2.5 Service Pack 3, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
810656Danh sách các lỗi cố định trong MDAC 2.5 Service Pack 3

Phát hành vận

Để xem bản phát hành cho MDAC 2.5 SP3 manifest (2.53.6200.2, xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:
842176 Phát hành vận cho MDAC 2.5 Service Pack 3 (2.53.6200.2)

Service Pack 2

MDAC Service Pack 2 (SP2) chứa thành phần MDAC cốt lõi bao gồm thêm OLE DB nhà cung cấp và trình điều khiển ODBC cho nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. SP2 nào chứa MDAC SDK.

Cho Microsoft Windows 95, Windows 98, và Windows NT 4.0, MDAC SP2 đã được đăng cho Web site sau Microsoft vào tháng sáu 6, 2001: Nếu bạn đang chạy Windows 2000, bạn phải cài đặt Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) từ Web site sau Microsoft: Làm như vậy sẽ tự động cài đặt MDAC 2.5 SP2 và bảo vệ này MDAC phát hành bằng cách sử dụng bảo vệ tập tin hệ thống. Điều này có nghĩa rằng bạn chỉ có thể loại bỏ MDAC 2.5 SP2 từ Windows 2000 bởi gỡ cài đặt Windows 2000 SP2.Để biết thêm về những vấn đề cố định bằng MDAC 2.5 Service Pack 2, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
293311Danh sách các lỗi cố định trong MDAC 2.5 Service Pack 2

Gói dịch vụ 1

Nếu bạn đang chạy Windows 2000, bạn phải cài đặt Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) từ Web site sau Microsoft: Làm như vậy sẽ tự động cài đặt MDAC 2.5 SP1 và bảo vệ này MDAC phát hành bằng cách sử dụng bảo vệ tập tin hệ thống. Điều này có nghĩa rằng bạn chỉ có thể loại bỏ MDAC 2.5 SP1 từ Windows 2000 bởi gỡ cài đặt Windows 2000 SP1.

Cho Microsoft Windows 95, Windows 98, và Windows NT 4.0, MDAC Service Pack 1 là có sẵn tại Web site sau Microsoft:
kbGetMDAC25sp1 kbGetMDAC25sp2 kbGetMDAC25sp3 phát hành biểu hiện

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 293312 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 01:32:08 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Data Access Components 2.5

  • kbnosurvey kbarchive kbgetsp kbinfo kbmt KB293312 KbMtvi
Phản hồi
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)