Windows XP: Danh sách các máy quét được hỗ trợ bởi thu nhận ảnh Windows

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:293356
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này cung cấp một danh sách các máy quét được hỗ trợ bởi mua lại hình ảnh của Windows (WIA) trong Windows XP. Các máy quét có WIA trình điều khiển thiết bị được, hoặc đó sẽ sớm được bao gồm trong Windows XP.
THÔNG TIN THÊM

Danh sách các máy quét được hỗ trợ

Acer thiết bị ngoại vi

Acer
AcerScan 310
AcerScan 320
AcerScan 620
AcerScan 640
AcerScan 640BT
AcerScan 640 BU
AcerScan 1240UT
AcerScan 5100
S2W 3300
S2W 4300 (16v)

Compaq

S4-100

Epson

ActionScanner II (GT-5000)
GT-5500
ES-1000C (GT-8500)
Biểu hiện 636

Fujitsu

Scanpartner 3091
Scanpartner 3092

Hewlett-Packard

IIc
IIcx
IIp
LaserJet 2100C
LaserJet 3300C
LaserJet 3400C
3 P
LaserJet 4100C
LaserJet 4200C
LaserJet 4300C
LaserJet 4 P
LaserJet 5100C
LaserJet 5200C
LaserJet 5200C
LaserJet 5300C
LaserJet 5370C
LaserJet 5 P
LaserJet 6100C
LaserJet 6200C
LaserJet 6200C
LaserJet 6250C
LaserJet 6250C
LaserJet 6300C
LaserJet 6300C
LaserJet 6350C

Kodak

DS 3500
DS 3520 NGƯỜI
DS 4500

Microtek

3600
12UXL
C3
E6
X 6

Ricoh

IS420
IS430
IS450

Công nghệ UMAX

Astra 600S
Astra 610 P
Astra 610S
Astra 1200S
Astra 1220S
Astra 1220U
Astra 2000U
Astra 2100U
Astra 2200
Astra 2200
Astra 2400S
AstraNET e3400
AstraNET e3420
AstraNET e3450
AstraNET e3470
Astra 4000U
AstraNET e5400
AstraNET 5120
AstraNET E2160
AstraNET e5470
PowerLook 1100

Xerox

DocuCentre
Chú ý Bạn cũng có thể xác định danh sách này tại trang Web Microsoft sau đây Trang web: Cắm và chạy máy quét không xuất hiện trong máy quét thêm và Thuật sĩ máy ảnh. Nếu thiết bị được bao gồm trong Windows XP, tiến trình cài đặt bắt đầu hoặc bạn sẽ được nhắc cho đĩa cài đặt.

Bạn có thể lấy trình điều khiển bổ sung tại Web site sau Microsoft:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 293356 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 01:32:53 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbdriver kbhardware kbinfo kbmt KB293356 KbMtvi
Phản hồi