MS14-016: Lỗ hổng trong giao thức bảo mật tài khoản quản lý từ xa (SAMR) có thể cho phép bảo mật tính năng bypass: 11 Tháng ba, 2014

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2934418
Giới thiệu
Bản cập nhật này giải quyết một lỗ hổng trong Windows mà có thể cho phép bỏ qua một tính năng bảo mật nếu một kẻ tấn công làm cho các nỗ lực nhiều để phù hợp với mật khẩu với một tên người dùng.
Tóm tắt
Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-016. Tìm hiểu thêm về làm thế nào để có được các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:
  • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, và tổ chức người sử dụng nhất, sử dụng các cửa sổ cập nhật tính năng tự động để cài đặt chuyên biệt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để làm điều này, hãy xem Nhận được cập nhật bảo mật tự động trên các web site Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.
  • Để các chuyên gia CNTT, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS14-016 trên các web site bảo mật TechCenter.

Làm thế nào để có được trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Virus giải pháp và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế
Thông tin thêm

Biết thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Vấn đề đã biết và biết thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Các bài viết sau đây có chứa các thông tin bổ sung về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến sản phẩm cá nhân phiên bản. Các bài viết có thể chứa thông tin được biết đến vấn đề. Nếu trường hợp này xảy ra, vấn đề được liệt kê trong mỗi liên kết bài viết.
  • 2923392 MS14-016: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Active Directory: 11 Tháng ba, 2014
  • 2933528 MS14-016: Mô tả về Cập Nhật bảo mật cho hoạt động mục tin thư thoại ứng dụng chế độ: 11 Tháng ba, 2014

Tập tin băm thông tin

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
Windows6.0-KB2923392-ia64.msuFEBBAC551765CEEE9807F30C00E9786BA3356F05D5510C3455F264794A36768F6AF8D621DA2C24D04EDF93CAA82B5AF73746488D
Windows6.0-KB2923392-x64.msu0BB9050B6B3286D768AFFBDF35AE9E8111451D5F3AD67A56E5C9FFFCC1EAA0D6732FEF51FF9342C53434913E706D64321A830D22
Windows6.0-KB2923392-x86.msu43500C139FE9764EB3F492931A3D0D76EE9B5E4AFA0EDD9E9699D93A75B21881B12243CAB3A86677AC0DF8C19C73B196DF5EA435
Windows6.1-KB2923392-ia64.msu48569DA86AE755A671BC786F092159066C86F6956B511E867A4F003C6EE24ED89F45D49AF517D673FFB25A83AA8A65D753203147
Windows6.1-KB2923392-x64.msu1A8A6C33B13B36244A267F264E312349B005761D8671DB808455E6EEEDF7975BE2A7358B79D1DFE1EC73D28BE54DE2115AAD2E37
Windows6.1-KB2923392-x86.msu0BC8EBC7DD0E1258B94B25420935B0B544036485E91E445D9FADA0E135E3F5D616DC111B56B73A5D7C32BA2D5FC07E3C9E868628
Windows8-RT-KB2923392-x64.msu1298E607038BB0E0CA98468A1AC0D29B2812682E2E50FCB155AEE1D350F553F4D86A0C8EB136CA2117422DA0D16D1594BFD90777
Windows8-RT-KB2923392-x86.msuD9AF26D5CCB77A81FEE7854381A321E101DC3FF9B2F8432142D080E1D442724E88E14F6F58A10CFB7BBA5299339B766C34A2D612
Windows8.1-KB2923392-x64.msuC056166A504CFAE317F225F69D67DD4AA9F05C8FD4BFDB0515C46633DEC2F486F14FF684CB4857E2F2CEED8118861CEA9ADB175B
Windows8.1-KB2923392-x86.msuDEDBB4C0E0FFB059A3B2AE36402E5E43526107BC1E9644B98AFD9A2F253AF003160627548CDAE079936A5255871615BC1A50E424
WindowsServer2003-KB2923392-kiến trúc ia64-DEU.exe1F86EB332D6999F9708B2579D847C74151CBDA515B516983C429185562D1C703F0666D4EE803DA1944BC0C4AC2C6DE297B95CA28
WindowsServer2003-KB2923392-kiến trúc ia64-ENU.exe63667C4CD70E3047798775070E2B3435D0004EB628902378705E63937FD8829DE4B853E9749DB756B4098C25C9E4D79BE02E47FF
WindowsServer2003-KB2923392-kiến trúc ia64-FRA.exe17D079CBFE5B271F61BD2A5F9DFCDC27C3672D7369BC2BC217F3C04173250C8AC4EC532FCD3D089791A2C05F9B59F2953738FD72
WindowsServer2003-KB2923392-kiến trúc ia64-JPN.exe6ADAF14BECF90B4C7A575048234301DCCE3379559A8F1FD8C8192C6598915E4FD77283C1AF507330B4D2BB429718F73AD98774ED
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-CHS.exeE061EE33C1B98ED542563658843348AEFA22846739EAA6D4DB77DC7D1DE16FF7933D1791703EF46A77E6591CF09AD3950F78F4CF
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-CHT.exeB5B5F7EF1E51EB3FC488177FB36DF98F8DD5704FBC832009008522E6A9CC08CDBF6E7A9420D38EB346B2709725C82D8BD1FB2D6C
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-CSY.exe7D2AC093FD9D082B7984EF5157A16C6A14F97056496C6EF9165416183111C5717BD887F1C8F9D6E338D925901E4C384035CA7A39
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-DEU.exe7128987B6B7FBD7488EB8ADBD24FE76923E3FC02E9B977344578FDA05FB905FDDF2E7370BC5D80141FDAC0183467D4CB60505481
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-ENU.exe48844DAF9770146E1E754217637E2C815FE8EBFFE0FBEA9545D309C47F7817391F68CA0A7C6B36B41D55FE2E08C9370A0716C73D
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-ESN.exe9D921668374E6298BB9AD4214A5E95151286D3EF2D89A1F43DADB2BF0AABFCEA8CBF95553962722B1B7EE572CA645907E7FEBEE5
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-FRA.exe152D6974FF7769E9C5608136075A24F08E379931FA1B1A2BC10B1A18A146B9E1328BCDAA501726DC303A3D44327340C52F41925A
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-HUN.exe28907E5CBCFB817005DD7F41079E5A29A4DAA1051D9D7662041F4BD78BFC02A5D20847F474B640F12154B27007B2940F78EA8F6F
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-ITA.exeF722EE38F3E48122D7BCBE642ACD31CA42A1BEDDFE7504C03E47F585946A38FFAF8202CBD77F1C47A81A984E090F88FA69BD7081
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-JPN.exe7F4D2076E0117824D38E86B971345EDB83F53466D1446139CDDBC9D7043CFFC303C5D404EEEB17F5BDADFFCB9E607093427697BA
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-KOR.exe76A048954B44E09A57A846B2AAF2ACD235013C6B0C028591474167E0530459F514F0AE00ABD954F4E25C2B21AA9866D465796316
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-NLD.exe6540B04431A4136969E07BF232B533DF2BB77176D86BF57BB9EA59D3EBD42781E661F2EEAF9E8C8AF89C5920E6BA7B1E3CAA8F7C
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-PLK.exe611D4A62661736EDEE9CC4F21780C307765D8316270F299EBA76418DEAC777767D2C0F1FA30835B47322C763FD74F51664E8D1D2
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-PTB.exe698B5904E8F622C474B65B4B229A212E47C286BF4C5518F3E37A5B7D31B4D72DB4864EF4C6C661E94BF84F9A42AFFAEE0D95E63B
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-PTG.exe10420B001A32F398A64C64D9BF236DFAD841B94A8C5D69562CAC2F09AE8A2796C07B74ABF16958FA12477B99F8E78951AA05A264
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-RUS.exeD82BA19EAFD139404210157F2441F265CC885CDEEB27C4FA656D3CB901BD1C9FBB5F8D4396AFB252EA285583DDFF8FB125A81EC4
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-SVE.exe85B8367699AAA4C2064416075E6D50259D965F5BAB35A07AA1F29BDABD740CB6D03FBDA5B8C201E66E391281025E0D9DD10DAB1F
WindowsServer2003-KB2923392-x 86-TRK.exeA254FA74FB91243C6EC7DF8827BF65FFDB92EDE709CA626A9E9D720EE626CB065DE06A7A7C95842AB7C6AF63B3EC38CC1BAF276D
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-CHS.exe580AFE1F8530CB14E87EE69DAF48C73F07D26E58340CE41E6F9CDE76B558A8D74987DECD5525EDB5E3AE4E4E317892D674079B51
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-CHT.exeDBB8793022E458B0ADEB1A6B490E9C7B9A0C8E6F0E37E7690DAD936915B5EFA4439B69DC73859C63A7E6A1E7A4F78E6F74BCA971
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-CSY.exeAEE59F4F907A27828B0A80C0C2A5B66CA33CE9562F640D3D8B960370BD5FA54FC588E4430CCDAE9A73629EF166AE4719701B7909
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-DEU.exeDBCD0092D95E2C789F83D539787A1E41DAF1A73EE43208194F61B08BF4C5DF3FF58882B3EDB2BEE9B8A022E132FBB202830740F8
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-ENU.exe24E174E87F5986E73606079C445786B2B0CF8B953489AB1FE801250454E0F34F212B6186869E9B75F8E22B4AE2CFDFB7E7A6427B
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-ESN.exe8821096255F08C056DCC1C4DFDF1C0D61AD5A233E89EF7780A2FEF0AD5EFBE638886E48C37E1C853F3A01A007FA394FDB8B10DB8
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-FRA.exe7E64CE929331A79228379124D7A09A2411BC34CC00FEB883B7DDA5546E0E5B2A16F8FC8068AC02E6E8878662F0F9AE5764541F66
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-HUN.exe83C912B224B138811B5E55B55D11F228EADB494C0B9DB26A33DBE910207FE357E61214E9C7FC40E82FD1861C6FCA575364D4B574
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-ITA.exe6CAEA9A0B083BB3D366BD6F01E61C67E55B9C7C420C4A464034DF97D6795F1D4FFEE7297460D3854720DA7832E3011A4F55166F2
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-JPN.exeDC38A38F9AC85EA71D467D397F3486B17BDA8F3E03B3F19F40D2A1ED3A91120B0D9BED70D223FB90F0ACCA902FBB04EC82359D5D
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-KOR.exeBEAAA3432E527AC15EA4DD16F13861BC85F396749A7754605A4BB5483E563750B0D0E18FB0AA877D6C800D2C845AF05AD767A8B1
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-NLD.exeCD4730870EBE668D479B2A59DFA25C1E5CC8D2727AADCAE493E47258AC8CC029B059BAADCC78A231144E111F0566FFF57E865BF6
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-PLK.exeAF01EEFC4DFA7CF437FD1047DA72C57D5B91621CB8028F78065D072781DBD53824D322E719D985CB347103327D0213DBEF48368D
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-PTB.exe0AB95A69EF239D9621970217C7D495049D2D8B0D382A91D4C833D429D7807F81B435432A55B3EB10EBC43DCA8153B0B9970F6280
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-PTG.exe431D0AF73DB849B112295CD7D848ABDDBC673060DDD2D239FB8270B2841AFBA098D9885017254FBF4C901102962AA4A4628C8B0B
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-RUS.exe41275FF54C433D4C9D3D4C89C13075D867689EFF320CBCDC819EADC7F10F4AE4D6E6D499602D668270B033BB0FA73C1632E51C76
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-SVE.exeCD970CEC69B6AFA8AA543CDBDEBF891769F11E92CB3F48D99C3DD70CE155D9C4520033E43D264EB299BD3110928283A843AD94E6
WindowsServer2003-KB2933528-x 86-TRK.exeD7DA245C06B409C71CA8EF6C671262EE555631577BE75E95F74F31937C9B7F71651954F75C827F54CE86636D06AB97AAE9674183
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2923392-x 64-CHS.exe2DA33F49FBBBF95995FCF3679DD4562AD9265A6A6E8F2AA6CC0A1EF5858863B63BB54C46E89111228B6265B710F7ADA4760DE0D4
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2923392-x 64-CHT.exe2D0A5C21F815507C5BCCC8ABD98E7BFFA9A796AB6697C971B80AB6559FB700A0D158C611D1A8696CFEC189145CA4DEA84F2BC646
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2923392-x 64-DEU.exe8FA5DA256D22A9127D6507B473404FE11DEF7EF8C24263C7FF95D3FDE56D992A43E6F7B58C6BDD7761D8DA64447F1D546930955C
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2923392-x 64-ENU.exeE8C112F083EDC5BC9319CE8FB016CBD92B9807A3B01138003277ED8F5657A841BDE914A6B4B2ACAC3BA22CDC1468B8E9D524426D
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2923392-x 64-ESN.exeEFD8BA303A021F553FC1154DEDD79A79389AF741B1FD74EBE3F38632E4CDF745DB1E427C85B6110345C027B0CA5B687432E6101D
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2923392-x 64-FRA.exeD066D32CFCE8C8FAE06F1B1C9BA1A11CED76CB5763733C5DF29C9F8729CFDA6EC46597ECEAD77C2E7CCE10014B353C7B140C564B
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2923392-x 64-ITA.exeFCFE49A38097BA4C6EFCC60E8436BD692A057DBEE5B1DA96A676B7F3E0F6ED4220B05BB513AE64ED95E5E06E6917A6DFDB2902E1
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2923392-x 64-JPN.exe3C9DF8AEE9B364DA2A47433CC58178E43BB62DAB0CA4A37A5E72094F451EFAFB56513A5BCE389EEB01B651422DD178574B8B7034
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2923392-x 64-KOR.exeA789FDAFE5DBD80E16047D8D5BED567797837C704738D29D5A6C788BA314BC801D01C02ACDC8C2F067B59DA9F3936D01A7D32E4F
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2923392-x 64-PTB.exeE3AECE9A8E3409A2C0D01C39CD01354CF0D704B5A656FDE5B2455D2B1478FB64C455F7DA735EBA0DBF0CB74E6265C0C7C3C437FB
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2923392-x 64-RUS.exeA99C674481350D1D2A7DEC075814F31187BD3B6AB4D88577E07CC4A06BDFD11C4D994E294D50010FF088ACCE956A86D19839C33B
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2933528-x 64-CHS.exeEE881EEB5063A38283B2AE05BD5468D36F145042AD9DE00E9ACC3348901ADE52C451CA4E8BCDCC5ABCD04D08A6678410F62F5EE4
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2933528-x 64-CHT.exe1F15B3B373C5D7908FA0E9E14163D389C3877A868CEB8C76C9D559926BF866094794180C875D642D6E547F28FAA0017153E50FFA
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2933528-x 64-DEU.exeF623D662B7153AAB2352E36565DD5D1E3A697A34AA9E38F80BD544E9A6166EC52002EB50B22B93E1BE75820B9F2623AAFE41723A
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2933528-x 64-ENU.exe5704706AFE67ACEF7114E17BABE01E1741FC0BACE03378A313CAB17E39EA65DCA3DBC49A7DF4EAD42C17CF0EF387529BE2A07EF0
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2933528-x 64-ESN.exe3F1C31C003B46DEE5D053F082194177714A6441D280EE635AD78DF049AD3BA74E5DF822DEC035CFF8A74B02D58E4C7E56A5447D6
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2933528-x 64-FRA.exeA40938B878FBA64E8C4E86BF803847877780F050784145488CC80A4A2AF186F418CD5F625BBA4E84AFE788F32907FC33C80C7563
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2933528-x 64-ITA.exe6CF845CE1C51FA60C132F49C38186508A61494377B2596180E500E28278199CF70408AE0F71802B037C61B08009A56249CBCE194
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2933528-x 64-JPN.exeEF773BB2F0480AAFC437DF63F399ED355560732F6937C4C612D0BCEFAAE6814DE8C81F80F1BCE009D09C55A90573843D1641F7E3
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2933528-x 64-KOR.exe5638C0FA6F0C5A55C2C3702EB294DE0B1255D446B53C9855319E088C340234DC44184B9F0C5609AB4DF53B865965A1CA1B922638
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2933528-x 64-PTB.exeDCB8C6FD1070660468DC8B6D7E56A7C37721863A2CF91C64A6C6129A06A4168CF949CE3509712716B8F3E0AE9CF5C0A5094E928B
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2933528-x 64-RUS.exe9B05321979450E60AFFF09258830628C41847B1BA4EE7247EF2585DB53238CC048ED8BE08308DD269DBF77BE6F970F19ED07DC1B
WindowsXP-KB2933528-x 86-ARA.exeC5962215F576B090EB90511B6482765D62692D277C9EA01AC54326A6433B8FA70983497FE6CBC931DF56904D0ABBE3CFE9F4F627
WindowsXP-KB2933528-x 86-CHS.exeF8ACF00AB4825F05A69DAFB6DD6146C1EB669B45ED09B2A56A1F6FCAC3A917270CE6CF0AD0DE34BD85BC7AFDC628A5382A62DC97
WindowsXP-KB2933528-x 86-CHT.exe57034BAE36453BF0365C797984E7FD97D3862AF239FCAD7C9EFB5F0EC899601D3BC5E4D6F97BA6ECCD2C2368BFC04F784DFE3B4A
WindowsXP-KB2933528-x 86-CSY.exe53B5348D30102D8FD0608C6C8590BD298FEECF08AF4627364C2AF4DD55F548AFA290C34D2A34BCF1CB4FC3A16AC36F1BF5B8093E
WindowsXP-KB2933528-x 86-DAN.exe0FE35F37B7FE6D443799CA73FAC9BFF70DBC3069A0142B94DF1AF0B2AFF522D9F734A3DC3970F5DAAD7DA6F6C634250E9D7F8607
WindowsXP-KB2933528-x 86-DEU.exe5D7362666A4CFEDB207BD4FF10D271CDA9B6C83E9EC4BAC9845359B5DE63B3AD3A3B525831E83EB970739741A32C499401EAC130
WindowsXP-KB2933528-x 86-ELL.exeA9DC9FEF883B8777CCCEEDD5DC9A6C75DD9919961492FEBFDEE0C218984E880604CC8143FA1011DA0DE5A388B19F4DB47A9DF959
WindowsXP-KB2933528-x 86-ENU.exe41B0F6A452D0C6B2275013485A98F16E4F577E3750A664D6C522ED7E9ADD8C14012A1C154ABC200C8A1AA271F56EC8F6DA35F3A2
WindowsXP-KB2933528-x 86-ESN.exe896247E1B79508B2E9B48670FA5A30466106F6766C0EDB6C8873697892200B43D7BEB27912695DEC9539118FA52884AFEB47D7CF
WindowsXP-KB2933528-x 86-FIN.exeBAC84B24FD79B631D45FAFAA900BA210275A91A8746CB2679CEBBE201F2FD8F76C1CBE5DCF688B8E21E3C930E2BEB163AB9E3E5A
WindowsXP-KB2933528-x 86-FRA.exe6EC930CA172B91E253965C3A07A4966DA62796E4C10C681E80CB938FB6E7E9217FD1D72EA7C3F5191CA6D758E28B848F6BD15E7D
WindowsXP-KB2933528-x 86-HEB.exeCFA0FFECCFD8DF8012BB304CC4F1CFE0DAE3410C86D23CA9FA2AFF80293D62E56EF8CDCD3DF62BB93851FF2C110DBAE3D6BADF32
WindowsXP-KB2933528-x 86-HUN.exe6D6038152E4748977364335475EABB4221F527A0CC29512318776A1806F2FB399F7AC3AC9D03B519A4B58036A9B3E39B513A4F55
WindowsXP-KB2933528-x 86-ITA.exeE3DA2F16BA6DD3C5E2B1F3A3C145CC831A9327E1415E03CB49C8480343F2518BEF2E850C4C4D422E74A450C7D0D5AD769180E9C5
WindowsXP-KB2933528-x 86-JPN.exe23CAAF1064F77C44EF15A7EC82EB005AF54946A68A20EADB36136D7F01791252D94375A70045A9ADF778CAE76656D7BD0EC6E120
WindowsXP-KB2933528-x 86-KOR.exeAD1BDDF1F9556542132AA22287E61B8818EA4FB037AF20FD82715B552E453FA38BF30DD7F3B50E86A5D78BFF837C37764B715DA0
WindowsXP-KB2933528-x 86-NLD.exe1201EA35DE0AC82814F6B0FB9BC55C442E58192490E03E83225CAC9EB204FE8BF2268E65ABD6223F9D1CE477BCF7123EF98BA302
WindowsXP-KB2933528-x 86-NOR.exe1FEC9BD1E1B30EC9CDB6E8FD9D9B099363D0859F970E0E25C408C78E5DA3B2EBE3D5485FF3E4B34C083FE1DA4B94BC099516DFEE
WindowsXP-KB2933528-x 86-PLK.exeBF1BDE974948D1DF726FA61F503E440E7E7D2ACF85EA9850CF383290EC8A73803A24E2ABFA028575E6D2EDC3F6FBC9EC3286ACF3
WindowsXP-KB2933528-x 86-PTB.exeB7CF903A7B67F6E0DDFB663E32A06BA3DF5DD87AE8871338902BEFBB6C26F5AA1E0ABD139B27BA65A6BC8B8AE6E7278D92852B66
WindowsXP-KB2933528-x 86-PTG.exe047EF8ADFCC40E3FF50BF0A158743BD4F615F114C6C59BDD5EB3F6AAAF050EEFAD69D8602CBA65F525B278ED0CC5344E8E1FC916
WindowsXP-KB2933528-x 86-RUS.exe2D25DF033A752BE1A012B3F97ABF9AB14CE3C5AE19DE75627E1A9513132239651294146288B1AE3A3B493BF188F0727D2C787E4C
WindowsXP-KB2933528-x 86-SVE.exe9B91E87686ECB2F4F3C50EDA958BB4693542B9A39450D245D9BF4B0DAB1838707F56B0221970CBFD88720D4A419DF93F34D8256F
WindowsXP-KB2933528-x 86-TRK.exeF0D5D9813527898EAD5352CB97EF02B25417F9A0A25B562A3C2F22CBFAC00FEB1E791543D8FFFC6763EB5ECCAA3C4940C5F0A32E

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2934418 - 上次审阅时间:04/18/2014 01:58:00 - 修订版本: 1.0

, , , , , , , , , , , ,

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2934418 KbMtvi
反馈