Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Không thể vô hiệu hóa ICMP chuyển hướng bằng cách thay đổi giá trị đăng ký "EnableICMPRedirect"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:293626
QUAN TRỌNG: Bài viết này chứa thông tin về việc sửa đổi sổ đăng ký. Trước khi bạn chỉnh sửa registry, hãy chắc chắn để trở lại nó lên và đảm bảo rằng bạn hiểu làm thế nào để khôi phục sổ đăng ký nếu một vấn đề xảy ra. Thông tin về làm thế nào để sao lưu, khôi phục và chỉnh sửa registry, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
256986 Mô tả của Microsoft Windows Registry
TRIỆU CHỨNG
Windows 2000 có thể vô hiệu hóa ICMP chuyển hướng bằng cách thay đổi giá trị của các EnableICMPRedirect giá trị trong ky sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Giá trị mặc định của 1 cho phép chuyển hướng ICMP, và 0 vô hiệu hóa ICMP chuyển hướng. Việc sửa đổi này giá trị đăng ký 0 nên ngăn chặn việc tạo ra các máy chủ lưu trữ các tuyến khi nhận được một gói dữ liệu chuyển hướng ICMP. Tuy nhiên, những thay đổi giá trị của phím này không có hiệu lực ngày ICMP chuyển hướng.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra khi Windows 2000 sẽ cho các EnableICMPRedirects giá trị đăng ký (số nhiều) thay vì các EnableICMPRedirect giá trị.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, có được gói dịch vụ mới nhất cho Windows 2000. Để biết thêm chi tiết, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cácCơ sở kiến thức Microsoft:
260910 Làm thế nào để có được các Windows 2000 Service Pack mới nhất
Phiên bản tiếng Anh của sửa chữa nên có thuộc tính tệp sau đây hoặc sau này:
  Date   Time     Version    Size   File name  ---------------------------------------------------------  5/29/2001  07:54a  5.0.2195.3649  118,800  Afd.sys  5/31/2001  03:31p  5.0.2195.3649  104,720  Msafd.dll  5/30/2001  02:28p  5.0.2195.3650  312,240  Tcpip.sys  5/29/2001  07:53a  5.0.2195.3649  16,208  Tdi.sys  5/31/2001  03:32p  5.0.2195.3649  17,680  Wshtcpip.dll 				

CÁCH GIẢI QUYẾT KHÁC
CẢNH BÁO: Nếu bạn sử dụng Registry Editor không chính xác, bạn có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng mà có thể yêu cầu bạn phải cài đặt lại hệ điều hành của bạn. Microsoft không thể đảm bảo rằng bạn có thể giải quyết vấn đề mà kết quả từ việc sử dụng Registry Editor không chính xác. Sử dụng Registry Editor nguy cơ của riêng bạn.

Để làm việc xung quanh vấn đề này, tạo ra các EnableICMPRedirects giá trị đăng ký để bạn có thể kích hoạt hay vô hiệu hóa ICMP dẫn đến bài này.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê ở đầu bài viết này. Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong Windows 2000 Service Pack 3.
THÔNG TIN THÊM
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để có được một hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
265173 Trung tâm dữ liệu chương trình và các sản phẩm máy chủ Windows 2000 trung tâm dữ liệu
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để cài đặt nhiều hotfixes với chỉ có một khởi động lại, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
296861 Sử dụng QChain.exe để cài đặt nhiều Hotfixes với một khởi động lại
Để thêm thông tin về làm thế nào để cài đặt Windows 2000 và Windows 2000 hotfixes đồng thời, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
249149 Cài đặt Microsoft Windows 2000 và Windows 2000 Hotfixes
Để biết thêm chi tiết về ICMP chuyển hướng, nhấp vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
243427 Các tuyến OSPF ICMP chuyển hướng các tuyến đường Override
kbNetworking

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 293626 - Xem lại Lần cuối: 08/25/2011 16:15:00 - Bản sửa đổi: 3.0

 • kbhotfixserver kbqfe kbbug kbenv kbfix kbnetwork kbwin2000presp3fix kbWin2000sp3fix kbmt KB293626 KbMtvi
Phản hồi