Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Chứng chỉ gốc tin cậy được yêu cầu bởi Windows Server 2008 R2, Windows 7, bởi Windows Server 2008, bởi Windows Vista, bởi Windows Server 2003, bởi Windows XP, và Windows 2000

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:293781
GIỚI THIỆU
Như một phần của một sự tin tưởng hạ tầng khóa công khai (PKI) quản lý thủ tục, một số quản trị viên có thể quyết định loại bỏ gốc tin cậy giấy chứng nhận từ một tên miền dựa-trên-Windows, Windows trên một máy chủ hoặc một Windows dựa trên khách hàng. Tuy nhiên, gốc chứng chỉ được liệt kê trong phần "Thông tin thêm" bài viết này được yêu cầu cho hệ điều hành để vận hành một cách chính xác. Bởi vì loại bỏ chứng chỉ sau có thể hạn chế chức năng của hệ điều hành hoặc có thể làm cho máy tính không, bạn không nên loại bỏ chúng.
THÔNG TIN THÊM

Chứng chỉ gốc cần thiết và đáng tin cậy

Chứng chỉ sau đây là cần thiết và đáng tin cậy trong Windows 7, trong Windows Vista, trong Windows Server 2008 R2 và Windows Server 2008:
Cấp choDoSố sê-riNgày hết hạnMục đích dự địnhTên thân thiệnTrạng thái
Microsoft gốc AuthorityMicrosoft gốc Authority00c1008b3c3c8811d13ef663ecdf4012/31/năm 2020Tất cả cácMicrosoft gốc AuthorityR
Thawte Timestamping CAThawte Timestamping CA0012/31/năm 2020Dán tem thời gianThawte Timestamping CAR
Microsoft gốc giấy chứng nhận quyềnMicrosoft gốc giấy chứng nhận quyền79ad16a14aa0a5ad4c7358f407132e655/9/2021Tất cả cácMicrosoft gốc giấy chứng nhận quyềnR

Chứng chỉ làm theo là cần thiết và đáng tin cậy trong Windows XP và Windows Server 2003:
Cấp choDoSố sê-riNgày hết hạnMục đích dự địnhTên thân thiệnTrạng thái
Bản quyền (c) 1997 Microsoft CorpBản quyền (c) 1997 Microsoft Corp0112/30/1999Dán tem thời gianMicrosoft dấu thời gian gốcR
Microsoft Authenticode(tm) gốc AuthorityMicrosoft Authenticode(tm) gốc Authority0112/31/1999An toàn của E-mail, mã ký kết Microsoft Authenticode(tm) gốcR
Microsoft gốc AuthorityMicrosoft gốc Authority00c1008b3c3c8811d13ef663ecdf4012/31/năm 2020Tất cả cácMicrosoft gốc AuthorityR
Không có trách nhiệm chấp nhận, (c) 97 VeriSign, Inc.Không có trách nhiệm chấp nhận, (c) 97 VeriSign, Inc.4a19d2388c82591ca55d735f155ddca31/7/2004Dán tem thời gianVeriSign Time dán tem CAR
VeriSign thương mại phần mềm các nhà xuất bản CAVeriSign thương mại phần mềm các nhà xuất bản CA03c78f37db9228df3cbb1aad82fa67101/7/2004An toàn của E-mail, mã ký kếtVeriSign thương mại phần mềm các nhà xuất bản CAR
Thawte Timestamping CAThawte Timestamping CA0012/31/năm 2020Dán tem thời gianThawte Timestamping CAR
Microsoft gốc giấy chứng nhận quyềnMicrosoft gốc giấy chứng nhận quyền79ad16a14aa0a5ad4c7358f407132e655/9/2021Tất cả cácMicrosoft gốc giấy chứng nhận quyềnR
Chứng chỉ làm theo là cần thiết và đáng tin cậy trong Microsoft Windows 2000:
Cấp choDoSố sê-riNgày hết hạnMục đích dự địnhTên thân thiệnTrạng thái
Bản quyền (c) 1997 Microsoft CorpBản quyền (c) 1997 Microsoft Corp0112/30/1999Dán tem thời gianMicrosoft dấu thời gian gốcR
Microsoft Authenticode(tm) gốc AuthorityMicrosoft Authenticode(tm) gốc Authority0112/31/1999An toàn của E-mail, mã ký kết Microsoft Authenticode(tm) gốcR
Microsoft gốc AuthorityMicrosoft gốc Authority00c1008b3c3c8811d13ef663ecdf4012/31/năm 2020Tất cả cácMicrosoft gốc AuthorityR
Không có trách nhiệm chấp nhận, (c) 97 VeriSign, Inc.Không có trách nhiệm chấp nhận, (c) 97 VeriSign, Inc.4a19d2388c82591ca55d735f155ddca31/7/2004Dán tem thời gianVeriSign Time dán tem CAR
VeriSign thương mại phần mềm các nhà xuất bản CAVeriSign thương mại phần mềm các nhà xuất bản CA03c78f37db9228df3cbb1aad82fa67101/7/2004An toàn của E-mail, mã ký kếtVeriSign thương mại phần mềm các nhà xuất bản CAR
Thawte Timestamping CAThawte Timestamping CA0012/31/năm 2020Dán tem thời gianThawte Timestamping CAR
Một số chứng chỉ được liệt kê trong các bảng trước đó đã hết hạn. Tuy nhiên, các giấy chứng nhận cần thiết cho tương thích ngược. Thậm chí nếu có một gốc tin cậy hết hạn giấy chứng nhận, bất cứ điều gì mà được ký bằng cách sử dụng giấy chứng nhận rằng trước khi ngày hết hạn yêu cầu chứng chỉ gốc tin cậy xác nhận. Khi hết hạn giấy chứng nhận không bị thu hồi, họ có thể được sử dụng để xác nhận bất cứ điều gì mà đã được ký kết trước của họ hết hạn.

Cho biết thêm thông tin về làm thế nào để loại bỏ các gốc giấy chứng nhận từ các lưu trữ, nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
293819Làm thế nào để hủy bỏ một chứng chỉ gốc từ kho gốc site tin cậy

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 293781 - Xem lại Lần cuối: 09/11/2011 23:25:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbenv kbinfo kbmt KB293781 KbMtvi
Phản hồi