Bản Cập Nhật cho Windows Server Update Services cứng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2938066

Bài viết này mô tả các bản cập nhật thêm cải tiến bảo mật của Windows Server Update Services (WSUS) và Windows Update Agent (WUA) trên máy tính được quản lý bởi WSUS. Bản cập nhật này áp dụng sau:
 • Windows Server Update Services 3.0 gói bản ghi dịch vụ 2 (SP2) trên tất cả các nền tảng áp dụng và hỗ trợ
 • Windows Server 2012 với WSUS hỗ trợ
 • Windows Server 2012 R2 với WSUS hỗ trợ

Chú ý Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật có chứa một số cải tiến đối với khách hàng Cập nhật Windows trong Windows 7 gói bản ghi dịch vụ 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 SP1. Bản cập nhật này không tương hợp về sau với các máy chủ Windows Server Update Services (WSUS) mà không có phần cứng Cập Nhật 2938066.

Cải tiến
Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến sau đây:
 • Cứng tệp cơ sở hạ tầng được sử dụng WSUS
 • Cứng kênh giao tiếp giữa WSUS và bản ghi dịch vụ WU/MU
Lưu ý:
 • WUA trên máy tính được quản lý bởi máy chủ WSUS này sẽ được tự động nâng cấp cần thiết sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.
 • WSUS phải ở trạm đậu hoạt động ổn định, bản cập nhật này để làm việc. Nếu WSUS được cấu hình để đồng bộ hoá bản Cập Nhật từ Microsoft Update, đảm bảo rằng WSUS có thể đồng bộ hoá bản Cập Nhật. Ngoài ra, khách hàng phải có thể kết nối với máy chủ WSUS.

  Để biết thêm thông tin về cách thực hiện kiểm tra sự cố cơ bản trên máy chủ WSUS, xem web site sau của Microsoft TechNet:

Thông tin Cập Nhật

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update
Bản cập nhật này dành cho Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2 có sẵn từ Windows Update.
Trung tâm Tải xuống của Microsoft
Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
hệ điều hànhBản cập nhật
Tất cả phiên bản dựa trên x 64 được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows Server 2012Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Cập Nhật cho WSUS 3.0 SP2Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Làm thế nào để áp dụng bản cập nhật này

Chúng tôi khuyên bạn đồng bộ hoá tất cả các máy chủ WSUS sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Nếu bạn có một hệ thống máy chủ WSUS, áp dụng bản cập nhật này, và sau đó đồng bộ hoá máy chủ của bạn từ đầu các phân cấp. Đồng bộ hoá máy chủ của bạn theo cách này, hãy làm theo các bước sau.

Lưu ý: Trước khi máy chủ WSUS 3.0 SP2 (mà không sửa chữa 2828185 hoặc mới hơn) có thể quản lý máy tính đang chạy Windows 8, Windows Server 2012, hoặc một phiên bản hệ điều hành mới hơn, bạn phải hoàn tất các bước sau:
 1. Áp dụng bản Cập Nhật 2938066 cho máy chủ WSUS đồng bộ hóa với Microsoft Update.
 2. Bắt đầu đồng bộ hoá.
 3. Chờ để đồng bộ hoá thành công.
Lặp lại các bước cho mỗi máy chủ WSUS đồng bộ hóa với máy chủ mà bạn chỉ cần Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Cho tất cả phiên bản dựa trên x 64 của Windows Server 2012 với từ xa máy chủ quản lý công cụ (RSAT) được cài đặt chuyên biệt

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Microsoft.updateservices.corecommon.dll6.2.9200.16859215,55201 tháng 3 năm 201410:15x 86
Microsoft.updateservices.corecommon.dll6.2.9200.20978215,55201 tháng 3 năm 201410:58x 86

Cho tất cả phiên bản dựa trên x 64 của Windows Server 2012 R2 với từ xa máy chủ quản lý công cụ (RSAT) được cài đặt chuyên biệt

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Microsoft.updateservices.corecommon.dll6.3.9600.17038216,57603 tháng 3 năm 201411:05x 86

Làm thế nào để nâng cấp NLB trên tất cả các máy tính

 1. Tắt bản ghi dịch vụ NLB trên mỗi nút chọn một trong cụm NLB. Để thực hiện việc này, một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ lệnh sau, và sau đó nhấn Enter:

  NLB.exe treo
 2. Tắt IIS và bản ghi dịch vụ WSUS. Để thực hiện việc này, một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ lệnh sau. Đảm bảo rằng bạn nhấn Enter sau mỗi dòng lệnh.

  iisreset/dừng
  net stop wsusservice
 3. Đảm bảo rằng không có bản ghi dịch vụ nào khác có thể Bộ máy bộ máy cơ sở dữ liệu Access trong cửa sổ nâng cấp. Để thực hiện việc này, một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ nlb.exe tắt cùng với tham số bổ sung thích hợp cho cổng hoặc ứng dụng:

  vô hiệu hoá {vip [{: Cổng |: tất cả}] | tất cả [{: Cổng |: tất cả}]} {cụm [: {chủ] | tất cả {địa phương | chung}}}
  Lưu ý: Trong bước này và các bước sau, nhấn Enter sau mỗi dòng lệnh.
 4. sao lưu bộ máy cơ sở dữ liệu. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu bộ máy cơ sở dữ liệu SQL Server, hãy xem Làm thế nào để sao lưu bộ máy cơ sở dữ liệu (SQL Server Management Studio).
 5. Nâng cấp máy tính kết thúc mỗi cá nhân. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Thiết lập WSUS. Để thực hiện việc này, một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ một trong các lệnh sau, nếu áp dụng cho hệ thống của bạn:
   • WSUS-KB2938066-x64.exe /q C:\MySetup.log
   • WSUS-KB2938066-x86.exe /q C:\MySetup.log
   Bạn sẽ không được nhắc cho bất kỳ khác. Quá trình Cập Nhật Bắt đầu ngay lập tức.
  2. Xem Nhật ký cài đặt chuyên biệt để xác minh rằng việc nâng cấp đã thành công. Để thực hiện việc này, gõ C:\MySetup.log tại dấu kiểm nhắc lệnh.
  3. Đảm bảo rằng IIS và bản ghi dịch vụ WSUS bị dừng. Để thực hiện việc này, gõ lệnh sau tại dấu kiểm nhắc lệnh:

   iisreset/dừng
   net stop wsusservice
  4. Đi vào máy tính tiếp theo.
 6. Sau khi nâng cấp tất cả các nút chọn một Bắt đầu IIS và bản ghi dịch vụ WSUS. Để thực hiện việc này, một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ iisreset, sau đó gõ net Bắt đầu wsusservice trên mỗi nút chọn một trong cụm NLB.
 7. Khởi động bản ghi dịch vụ NLB trên mỗi nút chọn một trong cụm NLB. Để thực hiện việc này, một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ nlb.exe tiếp tục.
 8. Tại dấu kiểm nhắc lệnh, gõ nlb.exe kích hoạt cho cổng hoặc ứng dụng mà bạn đã tắt trong bước 3.
Lưu ý: Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Xem xét đặc biệt

 • Nếu bạn sử dụng tính năng phát hành địa phương từ một Panel điều khiển từ xa WSUS: khi bạn đã áp dụng bản Cập Nhật cho máy chủ WSUS, Bàn điều khiển từ xa của WSUS cũng phải được Cập Nhật để phù hợp với phiên bản API.
 • Các bản ghi dịch vụ IIS và WSUS phải tắt máy để ngăn bộ máy cơ sở dữ liệu được truy cập trong khi nâng cấp cụm cân bằng tải mạng (NLB). Để biết thêm thông tin về cách nâng cấp NLB, hãy xem phần "Làm thế nào để nâng cấp NLB trên tất cả các máy tính"phần.
 • Khi máy chủ WSUS 3.2 xuôi tuyến được cấu hình để giao tiếp với máy chủ ngược tuyến qua HTTPS, TLS 1.0 phải được kích hoạt trên cả hai thượng nguồn và hạ nguồn WSUS máy chủ.
Cho WSUS 3.0 SP2, vì nó tích lũy, đặc biệt xem xét các bản Cập Nhật trước đó cũng được áp dụng.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2938066 - Xem lại Lần cuối: 12/10/2015 19:37:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition with Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • atdownload kbexpertiseinter kbfix kbhotfixserver kbmt KB2938066 KbMtvi
Phản hồi