Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Làm thế nào để cài đặt và sử dụng máy sử dụng giao thức Internet in Ấn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:294439
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài viết này nói về các sản phẩm mà Microsoft không còn hỗ trợ nữa. Do đó, bài viết này được cung cấp "nguyên bản" và sẽ không được cập nhật.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách cài đặt và sử dụng khách hàng Internet in ấn Protocol (IPP).
THÔNG TIN THÊM

In ấn với IPP

Bạn có thể cài đặt ứng dụng khách IPP từ thư mục tiện ích nằm trên các Windows Millennium Edition (Me) đĩa CD-ROM.

Khách hàng IPP hỗ trợ giao thức Phiên bản 1.0 IPP ngành công nghiệp-tiêu chuẩn cho phép máy tính của bạn để in bằng phương tiện của Internet. Với khách hàng IPP, một máy tính đang chạy Windows Me có thể in bất kỳ IPP kích hoạt máy in hoặc máy in đang chạy trên hệ phục vụ in Microsoft Windows 2000 dựa trên bằng phương tiện của Internet.

Các Microsoft IPP 1.0 khách hàng sử dụng giao thức chuẩn Internet (ví dụ, Hypertext Transfer Protocol [HTTP] [TCP]: TCP cổng 80), do đó bạn không phải thay đổi cấu hình proxy hoặc tường lửa của bạn. Nếu bạn có thể duyệt đến hệ phục vụ in, bạn cũng có thể sử dụng IPP in tới hệ phục vụ in.

Cài đặt máy khách IPP

Để cài đặt máy khách IPP:
 1. Mở cặp cho tiện ích này nằm trên Windows Me CD-ROM, và sau đó bấm đúp chuột wpnpins.exe.
 2. Khi cài đặt xong, hãy nhấp vào Ok khởi động lại máy tính của bạn.

Bằng cách sử dụng khách hàng IPP

Bạn có thể kết nối tới máy in bằng phương tiện của IPP bằng cách sử dụng một trong những phương pháp sau đây:

Phương pháp 1: Kết nối từ một trình duyệt

Để kết nối từ một trình duyệt:
 1. Trong trình duyệt của bạn, đi đến các Uniform Resource Locator (URL) của máy in mà bạn muốn kết nối tới.
 2. Dưới Hành động máy in, bấm Kết nối.

Phương pháp 2: Kết nối từ các thuật sĩ máy in thêm

Để kết nối từ thuật sĩ thêm máy in:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, sau đó bấm Máy in.
 2. Nhấp vào Thêm máy in, sau đó bấm Tiếp theo.
 3. Nhấp vào Máy in mạng, sau đó bấm Tiếp theo.
 4. Nhập URL của máy in (ví dụ, http://servername/printers/myprinter), sau đó bấm Tiếp theo.
 5. Chọn hãng chế tạo và mô hình của máy in mà bạn đang kết nối tới, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 6. Nhấp vào Có in trang kiểm tra nếu bạn muốn, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 7. Nhấp vào Kết thúc.
IPP.txt HWPRNHT

Властивості

Ідентифікатор статті: 294439 – останній перегляд: 08/25/2011 16:38:00 – виправлення: 2.0

 • kbhowto kbnetwork kbmt KB294439 KbMtvi
Зворотний зв’язок