PNG file không hiển thị minh bạch trong Internet Explorer

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:294714
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Nếu bạn lướt vào một trang Web có chứa một hình ảnh có nền minh bạch trong định dạng Portable Network Graphics (PNG), hình nền có thể xuất hiện để được màu xám chứ không phải là minh bạch.
THÔNG TIN THÊM
Web phát triển những người làm việc với file PNG có thể sử dụng các AlphaImageLoader lọc, như thể hiện trong ví dụ sau:
<html><head></head><body bgColor="blue"><!-- This DIV is the target container for the image.  --><DIV ID="oDiv" STYLE="position:absolute; left:140px; height:400; width:400;     filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(     src='image.png', sizingMethod='scale');" ></DIV></body></html>				
Để biết thêm thông tin về các AlphaImageLoader lọc, xem Web site sau của Microsoft Developer Network (MSDN):Để biết thêm chi tiết về phát triển giải pháp dựa trên Web cho Microsoft Internet Explorer, hãy truy cập trang Web Microsoft sau đây:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 294714 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 01:46:25 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbdhtml kbinfo kbmt KB294714 KbMtvi
Phản hồi