Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

OL2002: Thông báo lỗi: "Máy chủ của bạn đã báo cáo một UID mà không tuân thủ với các tiêu chuẩn IMAP"

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:294779
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn đã cấu hình nhiều tài khoản trong Outlook 2002 (ví dụ, một Microsoft Exchange Account, a Post Office Protocol Phiên bản 3 (POP3) tài khoản, tài khoản Hotmail và một trương mục Internet Messaging Access Protocol (IMAP)), bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau khi bạn nhấp vào Gửi tất cả các trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Gửi/nhận tiền, sau đó bấm Gửi tất cả các.
Máy chủ của bạn đã báo cáo một UID mà không tuân thủ với tiêu chuẩn IMAP. Điều này thường chỉ ra một lỗi hệ phục vụ. Chương trình của bạn có thể không hoạt động đúng sau đó.
Nếu bạn bấm vào các Thông tin chi tiết nút, một tham chiếu đến hệ phục vụ, giao thức và số hiệu cổng xuất hiện. Số định danh duy nhất (UID), như nó đã được trước đây được liệt kê, cũng xuất hiện với UID tuần tự tiếp theo.
NGUYÊN NHÂN
Hành vi này xảy ra vì UID mà được tạo ra bởi các máy chủ đã cung cấp một số UID trước, khi nó nên đã sử dụng kế tiếp. Nguyên nhân gây ra hành vi này là không rõ vào lúc này.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết hành vi này, loại bỏ trương mục IMAP và tạo ra một hình mới.

Làm thế nào để loại bỏ một trương mục IMAP

  1. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Các tài khoản e-mail trong Outlook 2002.
  2. Dưới Thư điện tử, bấm Xem hoặc thay đổi tài khoản hiện tại, sau đó bấm Tiếp theo.
  3. Chọn trương mục IMAP được liệt kê, hãy nhấp vào Gỡ bỏ, bấm Có, sau đó bấm Kết thúc.

Làm thế nào để tạo một trương mục IMAP

  1. Trên các Công cụ trình đơn, nhấp vào Các tài khoản e-mail trong Outlook 2002.
  2. Dưới Thư điện tử, bấm Thêm trương mục thư điện tử mới, sau đó bấm Tiếp theo.
  3. Chọn IMAP từ danh sách, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.
  4. Điền vào các thông tin trên trang cài đặt, bấm vào Tiếp theo, sau đó bấm Kết thúc.
THÔNG TIN THÊM

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 294779 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 01:48:58 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb kbmt KB294779 KbMtvi
Phản hồi