Khắc phục: Thông báo bị treo khi theo dõi hồ sơ được áp dụng trong BizTalk Server 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2952675
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:
  • Bạn có tệp nhận vị trí với các đường ống PassThruReceive.
  • Bạn có hai đồ với loại thông báo tương tự.
  • Bạn áp dụng một hồ sơ theo dõi cho cổng nhận.
Trong trường hợp này, thông báo đến bị treo. Tuy nhiên, nó hoạt động nếu không có hồ sơ theo dõi được áp dụng.
Nguyên nhân
Sự cố xảy ra do không xử lý ngoại lệ whenyou có trùng lặp đồ BizTalk Server 2013.
Giải pháp

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Vấn đề này lần đầu tiên được khắc phục trong bản Cập Nhật tích luỹ sau BizTalk Server:
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Để biết thông tin về gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server, hãy xem KB 2555976: Gói dịch vụ và danh sách Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server.

Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfix, hãy xem KB 2003907: Thông tin về BizTalk hotfix và Cập Nhật tích luỹ hỗ trợ.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2952675 – останній перегляд: 10/10/2015 00:38:00 – виправлення: 1.0

Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbbts kbfix kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2952675 KbMtvi
Зворотний зв’язок