Máy bay phản lực tiện ích nhỏ gọn có sẵn tại Trung tâm tải về

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:295334
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Vừa phải: Yêu cầu cơ bản vĩ mô, mã hóa và kỹ năng khả năng tương tác.

Bài viết này chỉ áp dụng cho một cơ sở dữ liệu Microsoft Access (.mdb).

Để có một phiên bản Microsoft Access 2000 của bài viết này, xem 273956.
TÓM TẮT
Máy bay phản lực tiện ích nhỏ gọn, JETCOMP.exe, là một tiện ích riêng rẽ compacts cơ sở dữ liệu tạo ra với Microsoft phản lực cơ sở dữ liệu công cụ 3.x và 4.x. Tiện ích này có thể được chạy cùng với Microsoft phản lực cơ sở dữ liệu công cụ 3.x và 4.x hồi hỏng cơ sở dữ liệu. Mặc dù bạn có thể chạy các tiện ích Microsoft Access Compact hoặc các CompactDatabase phương pháp với Microsoft phản lực cơ sở dữ liệu công cụ 3.x và 4.x, Jetcomp.exe có thể có thể phục hồi một số cơ sở dữ liệu mà các tiện ích có thể không. Lý do của việc này là các tiện ích Microsoft Access Compact và các CompactDatabase phương pháp tìm cách để mở và đóng cơ sở dữ liệu trước khi thử nén nó. Trong trường hợp nhất định nơi các tiện ích có thể không có thể mở lại cơ sở dữ liệu, Compact sẽ không thể để tiến hành, ngăn chặn phục hồi cơ sở dữ liệu. JETCOMP.exe không cố gắng để mở và đóng cơ sở dữ liệu trước khi nén, và do đó có thể phục hồi một số cơ sở dữ liệu Microsoft Access nhỏ gọn tiện ích và các CompactDatabase phương pháp không thể.

Chú ý Giao diện người dùng của JETCOMP.exe bằng tiếng Anh chỉ và không được hỗ trợ bởi dịch vụ hỗ trợ sản phẩm của Microsoft. Tuy nhiên, JETCOMP.exe có thể nén cơ sở dữ liệu trong bất cứ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu Microsoft máy bay phản lực. JETCOMP.exe là một tiện ích một cách tự do thể chia, nhưng yêu cầu rằng một trong các sản phẩm sau được cài đặt trên máy tính:

Chú ý Bạn phải chắc chắn rằng không có người truy cập vào cơ sở dữ liệu trước khi bạn chạy JETCOMP.exe.
 • Microsoft Office XP
 • Microsoft Office 2000
 • Microsoft văn phòng 97
 • Microsoft Access 2002
 • Microsoft Access 2000
 • Microsoft truy cập 97
 • Microsoft Visual Basic 6.0
 • Microsoft Visual Basic 5,0
 • Một thời gian chạy Microsoft Office XP nhà phát triển ứng dụng bao gồm các phiên bản lần chạy Microsoft truy cập năm 2002
 • Một ứng dụng thời gian chạy Microsoft Office Developer 2000 bao gồm bản thời gian chạy của Microsoft Access 2000
 • Một ứng dụng thời gian chạy Microsoft Office Developer Edition 97 bao gồm các phiên bản lần chạy Microsoft truy cập 97
 • Một ứng dụng thời gian chạy Microsoft Visual Basic 6.0 bao gồm các cơ sở dữ liệu Microsoft Jet 3.5 hoặc 4,0
 • Một ứng dụng thời gian chạy Microsoft Visual Basic 5,0 bao gồm các cơ sở dữ liệu Microsoft Jet 3.5
Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:

Tải vềTải về JETCOMP.exe gói bây giờ.
Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.
THÔNG TIN THÊM
Tải về JetCU40.exe có các tập tin sau đây:
  JETCOMP.exe   The Jet Compact Utility  JetComp.doc   A word document containing information about          localization and support, instructions for use,          errors encountered in earlier versions of Jet,          MSysCompactError table, issues fixed by updated          compact utility, and sample code to view rows          containing modified column data				
JETCOMP exe sửa chữa tiện ích sửa chữa hư hỏng inf

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 295334 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 01:56:49 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbfile kbgraphxlinkcritical kbhowto kbmt KB295334 KbMtvi
Phản hồi