ID sự kiện 8208, 8200, hoặc 900 được ghi trong Windows Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2958281
Triệu chứng
Bạn nhìn thấy một hoặc nhiều ID sự kiện sau ghi vào Nhật ký ứng dụng:

Source: Microsoft-Windows-Security-SPPDate: 1/15/2014 6:17:58 PMEvent ID: 900Task Category: NoneLevel: InformationKeywords: ClassicUser: N/AComputer: Server1.contoso.comDescription:The Software Protection service is starting.Parameters:caller=wsqmcons.exeLog Name: ApplicationSource: Microsoft-Windows-Security-SPPDate: 3/7/2014 9:06:01 PMEvent ID: 900Task Category: NoneLevel: InformationKeywords: ClassicUser: N/AComputer: Server1.contoso.comDescription:The Software Protection service is starting.Parameters:caller=WSHost.exeLog Name: ApplicationSource: Microsoft-Windows-Security-SPPDate: 1/15/2014 6:17:59 PMEvent ID: 8200Task Category: NoneLevel: ErrorKeywords: ClassicUser: N/AComputer: Server1.contoso.comDescription:License acquisition failure details. hr=0x80072EE7Log Name: ApplicationSource: Microsoft-Windows-Security-SPPDate: 1/16/2014 12:00:02 AMEvent ID: 8208Task Category: NoneLevel: ErrorKeywords: ClassicUser: N/AComputer: Server1.contoso.comDescription:Acquisition of genuine ticket failed (hr=0x80072EE7) for template Id {99d92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f}
Lưu ý: mã lỗi 0x80072EE7 cho biết rằng hệ thống không có truy cập Internet phù hợp để có thể lấy vé Windows Genuine Advantage.
Nguyên nhân
ID sự kiện này có thể được ghi nếu ứng dụng hoặc thành phần Windows sẽ cố gắng xác nhận và gọi Genuine Advantage API để có được một Windows Genuine Advantage vé nếu tồn tại. Ví dụ: Các ID sự kiện có thể được ghi trong trường hợp sau:
  • Bạn chọn để khách hàng trải nghiệm cải thiện chương trình (CEIP).(Caller=wsqmcons.exe)
  • Bạn cài đặt chuyên biệt các tính năng trải nghiệm màn hình, sau đó cài đặt chuyên biệt Windows Store. (Caller=wshost.exe)

    Lưu ý Khi bạn cố gắng truy cập vào Windows Store, điều này gây ra một yêu cầu vé Windows Genuine Advantage và để có được một thông qua xác nhận.
Giải pháp
Các sự kiện được đề cập trong phần "Triệu chứng" đang kí nhập nếu hệ thống không thể truy cập Internet. Để ngăn chặn các sự kiện xảy ra, Hệ thống kết nối Internet, và sau đó kiểm tra thiết đặt tường lửa và proxy.

Nếu bạn không thể kết nối hệ thống Internet, bạn có thể thử các phương pháp sau để tránh sự kiện ID 900, tuỳ thuộc vào danh gọi chương trình:
  • Nếu Caller=wsqmcons.exe, mở quản lý máy chủ và sau đó xoá tham gia kiểm tra hộp loại CEIP.
  • Nếu Caller=wshost.exe, vô hiệu hoá ứng dụng Windows Store bằng cách cho phép máy tính Administrative Templates Windows Components\Store\Turn ra cửa hàng ứng dụng chính sách cục bộ hoặc miền chính sách nhóm.
Lưu ý: Không nhận được một vé Windows Genuine Advantage không có thể ngăn phần hoạt động. Sự hiện diện của các ID sự kiện có nghĩa là máy tính không có bản quyền hoặc một vấn đề mức cấp phép tồn tại.
Thông tin thêm
Tính năng của hãng được thiết kế dành cho hệ điều hành khách và thường không nằm trên máy chủ. Tuy nhiên, có thể cho cấu phần của Windows để sử dụng Windows Genuine Advantage API nếu nó.

Để biết thêm chi tiết về kích hoạt số lượng lớn, hãy xem chủ đề sau đây của Microsoft TechNet:

Để biết thêm thông tin về Windows Genuine Advantage, hãy xem bài viết sau trong Windows:

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2958281 – останній перегляд: 05/06/2016 22:01:00 – виправлення: 3.0

Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

  • kbprb kbexpertiseadvanced kbmt KB2958281 KbMtvi
Зворотний зв’язок