Không phải tất cả các mục được hiển thị trong danh sách tự lọc/PivotTable

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 295971
Triệu chứng
Danh sách thả xuống trong một tự lọc/PivotTable không thể hiển thị tất cả các mục Hiển thị duy nhất trong một cột.
Nguyên nhân
Trong Excel 2003, danh sách thả xuốngtự lọcsẽ hiển thị các mục đầu tiên 1.000 duy nhất. Nếu bạn có hơn 1000 mục duy nhất trong danh sách, mục chỉ dẫn 1.000 lần đầu tiên xuất hiện.

Trong Excel 2007 và phiên bản cao hơn, danh sách thả xuốngtự lọcsẽ hiển thị các mục đầu tiên 10.000 duy nhất. Nếu bạn có hơn 10.000 mục duy nhất trong danh sách, mục chỉ dẫn 10.000 lần đầu tiên xuất hiện.

LƯU Ý: Excel 2007 PivotTable danh sách thả xuống sẽ hiển thị các mục đầu tiên 65,534 duy nhất. Excel 2010 và phiên bản cao hơn PivotTable danh sách thả xuống sẽ hiển thị các mục đầu tiên 10.000 duy nhất.
Cách giải quyết khác
Để khắc phục sự cố này, sử dụng lệnh tự lọc trên một số phần nhỏ dữ liệu thay vì tất cả dữ liệu cùng một lúc. Tất cả danh mục sẽ hiển thị nếu mỗi con có không duy nhất hơn giới hạn đối với các phiên bản cụ thể của Excel.

Trong Excel 2010 hoặc cao hơn một tính năng tra cứu được thêm vào danh sách lọc thả xuống cho phép người dùng sử dụng tra cứu để hiển thị hồ sơ trong mục đầu tiên 10.000 duy nhất.

bộ lọc tìm kiếm

Bộ lọc tự động XL2000 XL97XL98 XL2001 XLX XL2002 XL2003 XL2007 XL2010

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 295971 - Xem lại Lần cuối: 09/23/2015 07:39:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2001 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel 2013, Excel 2016

  • kbpending kbprb kbmt KB295971 KbMtvi
Phản hồi