Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Tập tin: PrepWebLog tiện ích chuẩn bị IIS Logs cho SQL với số lượng lớn chèn

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:296093
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết cơ sở kiến thức Microsoft
296085 HOWTO: Phân tích các bản ghi Web với SQL
mô tả một tiện ích mà bạn có thể sử dụng để dải dòng tiêu đề từ một đăng nhập Internet Information Server/Services (IIS) cho số lượng lớn chèn để Microsoft SQL Server. Bài viết này cung cấp các tiện ích đó cũng như các mã nguồn.

Các tiện ích Prewebplog.exe mất đường dẫn và tên tệp của tập tin Nhật ký IIS, loại bỏ dòng bắt đầu với "#" (đó là dòng tiêu đề trong Nhật ký Web) và đầu ra tập tin để STDOUT.
THÔNG TIN THÊM
Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:
Ngày phát hành: Tháng Sáu-21-2001

Để có thêm thông tin về làm thế nào để tải các tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
119591 Làm thế nào để có được hỗ trợ của Microsoft tập tin từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các tập tin được lưu trữ trên tăng cường bảo mật máy chủ có thể giúp phòng ngừa bất kỳ thay đổi không được phép để các tập tin.Các tập tin PrepWebLog.exe chứa các tập tin sau đây:

Tên tệpKích cỡ (byte)
Preplog.opt48,640
Preplog.CPP1,274
Preplog.plg16,779
Preplog.exe45,056
Preplog.obj1,883
Vc60.IDB41,984
Preplog.PCH3,655,472
Preplog.DSP3,413
Preplog.DSW537
Readme.txt203
Để chạy các tiện ích, sử dụng lệnh sau đây:
D:\>preplog.exe [tên của trang web đăng nhập]
Sản lượng sẽ đi tự động đi đến STDOUT. Thêm một tên tập tin trực tiếp vào một tập tin đầu ra cụ thể:
D:\>preplog.exe [tên của trang web đăng nhập] > [tên tập tin đầu ra]

Ví dụ, để gửi các đầu ra vào một tập tin gọi là "C:\Out.log":
D:\>preplog.exe c:\blah.log > out.log
PrepWebLog

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 296093 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 02:03:32 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Internet Information Server 3.0

  • kbnosurvey kbarchive kbfile kbmt KB296093 KbMtvi
Phản hồi