máy tính khách Outlook liên tục ngắt kết nối và kết nối với Exchange Server 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2962915
Triệu chứng
Bạn gặp một hoặc nhiều hiện tượng sau đây trong Microsoft Exchange Server 2013.
Hiện tượng 1
Khách hàng Microsoft Outlook 2013, khách hàng Microsoft Outlook 2010 hoặc Microsoft Outlook 2007 khách hàng ngắt kết nối từ máy chủ đang chạy Microsoft Exchange Server 2013. Ngay sau khi ngắt kết nối, khách hàng sẽ kết nối lại với máy chủ Exchange. Hành vi này tiếp tục lại.
Hiện tượng 2
MSExchangeRpcProxyAppPool là liên tục tái chế. Trong trình Trình xem sự kiện trong "Ứng dụng và bản ghi dịch vụ ký \ Microsoft \ Exchange \ ActiveMonitoring" ProbeResult kí nhập, bạn sẽ thấy kết quả thăm dò lỗi bản ghi dịch vụ "Outlook" cho khác 2013 bộ máy cơ sở dữ liệu giá trị sau cho biết:

StoreError = UnknownUser
Trong chế độ xem chi tiết trong mục nhập Nhật ký, bạn sẽ thấy dòng sau:

Microsoft.Exchange.Data.Storage.DatabaseNotFoundException: The database with ID <GUID> couldn't be found
Phần có liên quan của sự kiện lỗi là như sau:

Log Name: Microsoft-Exchange-ActiveMonitoring/ProbeResultSource: Microsoft-Exchange-ActiveMonitoringDate: 5/15/2013 5:13:16 AMEvent ID: 2Task Category: Probe resultLevel: ErrorKeywords: User: SYSTEMComputer: CAS.contoso.comDescription:Event Xml:<ServiceName>Outlook</ServiceName><IsNotified>0</IsNotified><ResultName>OutlookMailboxCtpProbe/2013 Mailbox Database 1</ResultName><WorkItemId>121</WorkItemId><DeploymentId>0</DeploymentId><MachineName>CAS1</MachineName><Error>Error returned in ConnectCallResult. Error code = UnknownUser (0x000003EB)</Error><Error>Error returned in ConnectCallResult. Error code = UnknownUser (0x000003EB)</Error><Exception>Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.RopExecutionException: Error returned in ConnectCallResult. Error code = UnknownUser (0x000003EB) ---&gt; System.Exception: Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Server.UnknownUserException: Unable to map userDn '/o=First Organization/ou=Monitoring Mailboxes/cn=Recipients/cn=HealthMailboxcaea01e2cff446d1b0645f01d11fb55f' to exchangePrincipal (StoreError=UnknownUser) --- Microsoft.Exchange.Data.Storage.DatabaseNotFoundException: The database with ID <Unknown DB Guid> couldn't be found.
Hiện tượng 3
Nhóm ứng dụng MSExchangeRpcProxyAppPool liên tục tái chế nhiều như trên CAS. Trong Nhật ký hệ thống, bạn cũng có thể thấy sự kiện 7031 và 7032 đăng, như sau:

Time: 5/15/2013 4:18:07 AMID: 7031Level: ErrorSource: Service Control ManagerMachine: <2013 MBX Server name>Message: The Microsoft Exchange RPC Client Access service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 5000 milliseconds: Restart the service.Time: 5/14/2013 9:46:45 PMID: 7032Level: ErrorSource: Service Control ManagerMachine: mailbox2.ujmi.localMessage: The Service Control Manager tried to take a corrective action (Restart the service) after the unexpected termination of the Microsoft Exchange RPC Client Access service, but this action failed with the following error: %%1056
Lưu ý: Mục nhập Nhật ký này chỉ ra rằng Dịch vụ Access máy tính khách RPC đột ngột chấm dứt.
Hiện tượng 4
Trên máy chủ Exchange 2013 MBX, trong trình xem sự kiện trong "Ứng dụng và dịch vụ ký \ Microsoft \ Exchange \ ActiveMonitoring" trong Nhật ký ProbeResult, bạn sẽ thấy sự kiện lỗi kết quả thăm dò dịch vụ "Outlook.Protocol" cho khác 2013 cơ sở dữ liệu giá trị sau cho biết:

StoreError = UnknownUser
Trong chế độ xem chi tiết trong mục nhập Nhật ký, bạn sẽ thấy dòng sau:

Microsoft.Exchange.Data.Storage.DatabaseNotFoundException: The database with ID <GUID> couldn't be found
Phần có liên quan của sự kiện lỗi là như sau:

Log Name: Microsoft-Exchange-ActiveMonitoring/ProbeResultSource: Microsoft-Exchange-ActiveMonitoringDate: 5/15/2013 4:16:16 AMEvent ID: 2Task Category: Probe resultLevel: ErrorKeywords:User: SYSTEMComputer: mailbox1.contoso.comDescription:Probe result (Name=OutlookSelfTestProbe)Event Xml:<ServiceName>Outlook.Protocol</ServiceName><IsNotified>0</IsNotified><ResultName>OutlookSelfTestProbe</ResultName><WorkItemId>60</WorkItemId><DeploymentId>0</DeploymentId><MachineName>MAILBOX2</MachineName><Error>Error returned in ConnectCallResult. Error code = UnknownUser (0x000003EB)</Error><Exception>Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.RopExecutionException: Error returned in ConnectCallResult. Error code = UnknownUser (0x000003EB) ---&gt; System.Exception: Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Server.UnknownUserException: Unable to map userDn '/o=First Organization/ou=Monitoring Mailboxes/cn=Recipients/cn=HealthMailbox147dc27242bb4da4acd5d94cf214934b' to exchangePrincipal (StoreError=UnknownUser) ---&gt; Microsoft.Exchange.Data.Storage.DatabaseNotFoundException: The database with ID <Unknown DB Guid> couldn't be found.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra vì thư mục công cộng cơ sở dữ liệu đó một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu hộp thư Exchange 2013 trỏ đến khi thiết lập cơ sở dữ liệu mặc định thư mục công cộng bị xoá trong sửa ADSI. Cơ sở dữ liệu GUID được đề cập trong phần chi tiết mục nhập Nhật ký không xác định là cơ sở dữ liệu bị xóa thư mục công cộng.

Bạn có thể kiểm tra sự cố này bằng cách chạy lệnh sau:

Get-MailboxDatabase | FL name,PublicFolderDatabase
Đầu ra được tạo bằng lệnh này tương tự như sau:

Name          : 2013 Mailbox DatabasePublicFolderDatabase  : Contoso.com/Configuration/Deleted Objects/Public FolderDatabaseDEL:<GUID>
Lưu ý: Kết quả này chỉ ra rằng một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu hộp thư Exchange 2013 được chỉ vào thư mục công cộng đối tượng có chứa đối tượng đã xoá trong dịch vụ miền Active Directory (AD DS).
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, sử dụng một trong những phương pháp sau đây phù hợp.
Phương pháp 1
Cảnh báo Nếu bạn sử dụng sửa ADSI đính, Tiện ích LDP hay bất kỳ khách hàng phiên bản 3 LDAP, và bạn sửa đổi không đúng các thuộc tính của đối tượng Active Directory, bạn có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng. Các sự cố này có thể yêu cầu bạn phải cài đặt Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, hay cả Windows và Exchange. Microsoft không thể đảm bảo rằng sự cố xảy ra nếu bạn sửa đổi không đúng Active Directory đối tượng thuộc tính có thể được giải quyết. Sửa đổi các thuộc tính rủi ro của riêng bạn.

Nếu bạn không sử dụng cơ sở dữ liệu thư mục chung hợp lệ, hoặc nếu bạn đang làm việc trong môi trường Exchange 2013 sạch gỡ bỏ cài đặt cơ sở dữ liệu mặc định thư mục công cộng trên mỗi cơ sở dữ liệu hộp thư Exchange 2013 chỉ đối tượng cơ sở dữ liệu bị xóa thư mục công cộng.

Để thực hiện việc này, kết nối với CN = cấu hình trong sửa ADSI, và sau đó chuyển đến vị trí sau:

Domain.com/Configuration/Services/Microsoft nhóm Exchange/sơ/quản trị/Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) / cơ sở dữ liệu
Xoá giá trị msExchHomePublicMDB để đọc là <not set=""> </not>.
Phương pháp 2
Nếu bạn đang ở trong một môi trường đồng tồn tại Exchange bao gồm Exchange 2013, và bạn vẫn kết nối cơ sở dữ liệu hợp lệ thư mục công cộng (mà không sử dụng Exchange 2013 thư mục công cộng), bạn có thể đặt cơ sở dữ liệu thư mục chung mặc định một giá trị Exchange 2010 hoặc Exchange 2007 thư mục công cộng kế thừa cơ sở dữ liệu. Để thực hiện việc này, hãy chạy lệnh sau trong Exchange Management Shell:

Set-MailboxDatabase <Exchange MDB> -PublicFolderDatabase <Legacy Public Folder DB to use>

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2962915 – останній перегляд: 10/01/2015 07:14:00 – виправлення: 3.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

 • kbsurveynew kbfix kbmt KB2962915 KbMtvi
Зворотний зв’язок