Mô tả Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer: 1 tháng năm 2014

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2964358
GIỚI THIỆU
Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-021. Tìm hiểu thêm về làm thế nào để có được các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:
 • Đối với cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và tổ chức người sử dụng nhất, sử dụng các cửa sổ cập nhật tính năng tự động để cài đặt chuyên biệt các bản sửa lỗi từ Microsoft Update. Để làm điều này, hãy xem Nhận được cập nhật bảo mật tự động trên các web site Microsoft Safety và Trung tâm bảo mật.
 • Để các chuyên gia CNTT, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS14-021.
Bản Cập Nhật bảo mật này là dành cho các hệ thống sau:
 • Hệ thống đang chạy Internet Explorer phiên bản 6 thông qua 10.
 • Hệ thống đang chạy Internet Explorer 11 và có bảo mật Cập Nhật 2929437 hoặc 2919355 được cài đặt chuyên biệt.

  Lưu ý Hệ thống không có an ninh Cập Nhật 2929437 hoặc 2919355 được cài đặt chuyên biệt cần phải có cài đặt chuyên biệt bảo mật Cập Nhật2964444cài đặt chuyên biệt.

Làm thế nào để có được trợ giúp và hỗ trợ cho bản Cập Nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật:Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT:TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Virus giải pháp và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn:Hỗ trợ quốc tế
Thông tin thêm

Vấn đề với bản Cập Nhật bảo mật này

 • Internet Explorer sẽ sụp đổ nếu bạn cố gắng để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này trên một hệ thống dựa trên Windows 7 không có an ninh Cập Nhật 2929437 cài đặt chuyên biệt. Để tránh vấn đề này, có một trong những hành động sau đây:
  • cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật 2929437, và sau đó cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật 2964358. Để biết thêm thông tin về bảo mật Cập Nhật 2929437, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
   2929437 Mô tả Cập Nhật bảo mật cho Internet Explorer 11 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2: 8 tháng 4 năm 2014
  • Cài đặt bản Cập Nhật bảo mật 2964444 thay vì Cập Nhật bảo mật 2964358. Cập Nhật bảo mật 2964444 được thiết kế cho các hệ thống không có an ninh Cập Nhật 2929437 cài đặt.
CHI TIEÁT TAÄP TIN
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp đã thuộc tính được liệt kê trong bảng dưới đây. Ngày tháng và thời gian cho những tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp quốc tế (UTC). Lưu ý rằng ngày và thời gian cho các tập tin trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian địa phương của bạn và với thiên vị ánh sáng ban ngày tiết kiệm thời gian hiện tại của bạn. Ngày tháng và thời gian cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số hoạt động trên các tập tin.

Windows XP và Windows Server 2003 tập tin thông tin

 • Các tập tin mà áp dụng cho một sự kiện quan trọng cụ thể (SPn) và dịch vụ chi nhánh (QFE, Đông Đức) được ghi nhận trong các "SP yêu cầu" và "Dịch vụ chi nhánh" cột.
 • Chi nhánh dịch vụ GDR chứa chỉ bản sửa lỗi được phát hành rộng rãi để quyết các vấn đề quan trọng, phổ biến rộng rãi. QFE dịch vụ chi nhánh chứa hotfix ngoài sửa chữa phát hành rộng rãi.
 • Ngoài các tập tin được liệt kê trong các bảng, bản cập nhật phần mềm này cũng cài đặt một tập tin vào cửa hàng bảo mật liên quan (KBsố.Cat) mà được ký kết với một chữ ký số Microsoft.

Internet Explorer 6

Internet Explorer 6 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit phiên bản của Windows XP

Tên tập tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuChi nhánh dịch vụ
Spuninst.exe6.3.13.0231,28804-tháng chín-201311:28x 86Không cóKhông áp dụng
MSHTML.dll6.0.2900.65503,094,52830 tháng tư năm 201405:23x 86SP3SP3QFE

Internet Explorer 6 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit phiên bản của Windows Server 2003

Tên tập tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuChi nhánh dịch vụ
Spuninst.exe6.3.4.1221,48808 tháng 7 năm 201014:23x 86Không cóKhông áp dụng
MSHTML.dll6.0.3790.53283,164,67230 tháng tư năm 201415:52x 86SP2SP2QFE

Internet Explorer 6 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

Tên tập tinPhiên bản tập tinKích thước tập tinNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuChi nhánh dịch vụ
Spuninst.exe6.3.4.1501,55201 tháng 5 năm 201404:40IA-64Không cóKhông áp dụng
Mshtml.dll6.0.3790.53289,471,48801 tháng 5 năm 201404:39IA-64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.53283,164,67201 tháng 5 năm 201404:39x 86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 6 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows XP và Windows Server 2003

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuNhánh dịch vụ
Spuninst.exe6.3.4.1293,16801 tháng 5 năm 201404:40x 64Không cóKhông áp dụng
Mshtml.dll6.0.3790.53286,067,20001 tháng 5 năm 201404:39x 64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll6.0.3790.53283,164,67201 tháng 5 năm 201404:39x 86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit phiên bản của Windows XP

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuNhánh dịch vụ
Spuninst.exe6.3.13.0231,28804-tháng chín-201311:28x 86Không cóKhông áp dụng
Mshtml.dll7.0.6000.213833,628,03230 tháng tư năm 201408:01x 86SP3SP3QFE

Internet Explorer 7 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit phiên bản của Windows Server 2003

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuNhánh dịch vụ
Spuninst.exe6.3.4.1221,48808 tháng 7 năm 201014:23x 86Không cókhông áp dụng
Mshtml.dll7.0.6000.213833,628,03230 tháng tư năm 201413:16x 86SP2SP2QFE

Internet Explorer 7 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2003

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuNhánh dịch vụ
Spuninst.exe6.3.4.1501,55201 tháng 5 năm 201402:07IA-64Không cóKhông áp dụng
Mshtml.dll7.0.6000.2138310,157,56801 tháng 5 năm 201402:02IA-64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.213833,628,03201 tháng 5 năm 201402:02x 86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 7 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows XP và Windows Server 2003

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuNhánh dịch vụ
Spuninst.exe6.3.4.1293,16801 tháng 5 năm 201402:07x 64Không cóKhông áp dụng
Mshtml.dll7.0.6000.213835,737,47201 tháng 5 năm 201402:07x 64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll7.0.6000.213833,628,03201 tháng 5 năm 201402:07x 86SP2SP2QFE\WOW

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit phiên bản của Windows XP

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuNhánh dịch vụ
Spuninst.exe6.3.13.0231,28805 tháng 7 năm 201013:15x 86Không cóKhông áp dụng
Mshtml.dll8.0.6001.235886,022,14430 tháng tư năm 201408:13x 86SP3SP3QFE

Internet Explorer 8 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit phiên bản của Windows Server 2003

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuNhánh dịch vụ
Spuninst.exe6.3.4.1221,48808 tháng 7 năm 201014:23x 86Không cóKhông áp dụng
Mshtml.dll8.0.6001.235886,022,14430 tháng tư năm 201409:40x 86SP2SP2QFE

Internet Explorer 8 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows XP và Windows Server 2003

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảngSP yêu cầuNhánh dịch vụ
Spuninst.exe6.3.4.1293,16830 tháng tư năm 201422:28x 64Không cóKhông áp dụng
Mshtml.dll8.0.6001.235889,349,12030 tháng tư năm 201422:28x 64SP2SP2QFE
Wmshtml.dll8.0.6001.235886,022,14430 tháng tư năm 201422:28x 86SP2SP2QFE\WOW

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin tập tin

 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmCột mốcNhánh dịch vụ
  6.0.6002.18XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.23XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa những bản vá được phát hành rộng rãi để giải quyết các vấn đề quan trọng và phổ biến. Nhánh dịch vụ LDR chứa hotfix cùng với các bản vá được phát hành rộng rãi.
Lưu ý: MANIFEST tập tin (bản kê.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt không được liệt kê.

Internet Explorer 7

Internet Explorer 7 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Mshtml.dll7.0.6002.190873,627,52029 tháng tư năm 201413:10x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.190871,383,42429 tháng tư năm 201411:42Không áp dụng
Mshtml.dll7.0.6002.233773,628,54429 tháng tư năm 201413:44x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.233771,383,42429 tháng tư năm 201412:16Không áp dụng

Internet Explorer 7 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Mshtml.dll7.0.6002.1908710,160,64029 tháng tư năm 201413:14IA-64
MSHTML.TLB7.0.6002.190871,383,42429 tháng tư năm 201411:57Không áp dụng
Mshtml.dll7.0.6002.2337710,162,17629 tháng tư năm 201412:54IA-64
MSHTML.TLB7.0.6002.233771,383,42429 tháng tư năm 201411:51Không áp dụng
Mshtml.dll7.0.6002.190873,627,52029 tháng tư năm 201413:10x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.190871,383,42429 tháng tư năm 201411:42Không áp dụng
Mshtml.dll7.0.6002.233773,628,54429 tháng tư năm 201413:44x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.233771,383,42429 tháng tư năm 201412:16Không áp dụng

Internet Explorer 7 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Mshtml.dll7.0.6002.190875,737,47229 tháng tư năm 201413:40x 64
MSHTML.TLB7.0.6002.190871,383,42429 tháng tư năm 201412:12Không áp dụng
Mshtml.dll7.0.6002.233775,737,47229 tháng tư năm 201414:46x 64
MSHTML.TLB7.0.6002.233771,383,42429 tháng tư năm 201413:38Không áp dụng
Mshtml.dll7.0.6002.190873,627,52029 tháng tư năm 201413:10x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.190871,383,42429 tháng tư năm 201411:42Không áp dụng
Mshtml.dll7.0.6002.233773,628,54429 tháng tư năm 201413:44x 86
MSHTML.TLB7.0.6002.233771,383,42429 tháng tư năm 201412:16Không áp dụng

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Mshtml.dll8.0.6001.195296,020,60829 tháng tư năm 201420:18x 86
MSHTML.TLB8.0.6001.195291,638,91229 tháng tư năm 201419:28Không áp dụng
Mshtml.dll8.0.6001.235886,022,14429 tháng tư năm 201422:13x 86
MSHTML.TLB8.0.6001.235881,638,91229 tháng tư năm 201421:28Không áp dụng

Internet Explorer 8 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Mshtml.dll8.0.6001.195299,348,09629 tháng tư năm 201421:23x 64
MSHTML.TLB8.0.6001.195291,638,91229 tháng tư năm 201420:30Không áp dụng
Mshtml.dll8.0.6001.235889,349,12029 tháng tư năm 201422:36x 64
MSHTML.TLB8.0.6001.235881,638,91229 tháng tư năm 201421:47Không áp dụng
Mshtml.dll8.0.6001.195296,020,60829 tháng tư năm 201420:18x 86
MSHTML.TLB8.0.6001.195291,638,91229 tháng tư năm 201419:28Không áp dụng
Mshtml.dll8.0.6001.235886,022,14429 tháng tư năm 201422:13x 86
MSHTML.TLB8.0.6001.235881,638,91229 tháng tư năm 201421:28Không áp dụng

Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 trên tất cả các hỗ trợ 32-bit phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Mshtml.dll9.0.8112.1654612,347,39229 tháng tư năm 201410:28x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.165462,382,84829 tháng tư năm 201410:07Không áp dụng
Mshtml.dll9.0.8112.2065712,348,41629 tháng tư năm 201409:49x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.206572,382,84829 tháng tư năm 201409:36Không áp dụng

Internet Explorer 9 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Mshtml.dll9.0.8112.1654617,849,34429 tháng tư năm 201411:39x 64
MSHTML.TLB9.0.8112.165462,382,84829 tháng tư năm 201411:15Không áp dụng
Mshtml.dll9.0.8112.2065717,850,88029 tháng tư năm 201411:09x 64
MSHTML.TLB9.0.8112.206572,382,84829 tháng tư năm 201410:41Không áp dụng
Mshtml.dll9.0.8112.1654612,347,39229 tháng tư năm 201410:28x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.165462,382,84829 tháng tư năm 201410:07Không áp dụng
Mshtml.dll9.0.8112.2065712,348,41629 tháng tư năm 201409:49x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.206572,382,84829 tháng tư năm 201409:36Không áp dụng

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 tập tin thông tin

 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmCột mốcNhánh dịch vụ
  6.1.7600.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.18xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa những bản vá được phát hành rộng rãi để giải quyết các vấn đề quan trọng và phổ biến. Nhánh dịch vụ LDR chứa hotfix cùng với các bản vá được phát hành rộng rãi.
Lưu ý: MANIFEST tập tin (bản kê.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt không được liệt kê.

Internet Explorer 8

Internet Explorer 8 trên tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng1,14129 tháng tư năm 201408:12Không áp dụng
Mshtml.dll8.0.7601.184466,041,60029 tháng tư năm 201417: 14x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.184461,638,91229 tháng tư năm 201414:01Không áp dụng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng1,14129 tháng tư năm 201408:13Không áp dụng
Mshtml.dll8.0.7601.226576,041,60029 tháng tư năm 201416:20x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.226571,638,91229 tháng tư năm 201413:38Không áp dụng

Internet Explorer 8 trên tất cả các hỗ trợ Itanium dựa trên các phiên bản của Windows Server 2008 R2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng1,14129 tháng tư năm 201408:02Không áp dụng
Mshtml.dll8.0.7601.1844617,474,04829 tháng tư năm 201412:32IA-64
MSHTML.TLB8.0.7601.184461,638,91229 tháng tư năm 201411:24Không áp dụng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng1,14129 tháng tư năm 201408:07Không áp dụng
Mshtml.dll8.0.7601.2265717,475,58429 tháng tư năm 201415:00IA-64
MSHTML.TLB8.0.7601.226571,638,91229 tháng tư năm 201413:03Không áp dụng
Mshtml.dll8.0.7601.184466,041,60029 tháng tư năm 201417: 14x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.184461,638,91229 tháng tư năm 201414:01Không áp dụng
Wow64_microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng1,14129 tháng tư năm 201408:13Không áp dụng
Mshtml.dll8.0.7601.226576,041,60029 tháng tư năm 201416:20x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.226571,638,91229 tháng tư năm 201413:38Không áp dụng
Wow64_microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng1,14129 tháng tư năm 201408:13Không áp dụng

Internet Explorer 8 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng1,14129 tháng tư năm 201408:14Không áp dụng
Mshtml.dll8.0.7601.184469,076,22429 tháng tư năm 201417:18x 64
MSHTML.TLB8.0.7601.184461,638,91229 tháng tư năm 201414:33Không áp dụng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng1,14129 tháng tư năm 201408:14Không áp dụng
Mshtml.dll8.0.7601.226579,075,20029 tháng tư năm 201418:14x 64
MSHTML.TLB8.0.7601.226571,638,91229 tháng tư năm 201415:06Không áp dụng
Mshtml.dll8.0.7601.184466,041,60029 tháng tư năm 201417: 14x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.184461,638,91229 tháng tư năm 201414:01Không áp dụng
Wow64_microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng1,14129 tháng tư năm 201408:13Không áp dụng
Mshtml.dll8.0.7601.226576,041,60029 tháng tư năm 201416:20x 86
MSHTML.TLB8.0.7601.226571,638,91229 tháng tư năm 201413:38Không áp dụng
Wow64_microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng1,14129 tháng tư năm 201408:13Không áp dụng

Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 trên tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng2,01229 tháng tư năm 201410:36Không áp dụng
Mshtml.dll9.0.8112.1654612,347,39229 tháng tư năm 201410:28x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.165462,382,84829 tháng tư năm 201410:07Không áp dụng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng2,01229 tháng tư năm 201410:03Không áp dụng
Mshtml.dll9.0.8112.2065712,348,41629 tháng tư năm 201409:49x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.206572,382,84829 tháng tư năm 201409:36Không áp dụng

Internet Explorer 9 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng2,01229 tháng tư năm 201411:47Không áp dụng
Mshtml.dll9.0.8112.1654617,849,34429 tháng tư năm 201411:39x 64
MSHTML.TLB9.0.8112.165462,382,84829 tháng tư năm 201411:15Không áp dụng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng2,01229 tháng tư năm 201411:17Không áp dụng
Mshtml.dll9.0.8112.2065717,850,88029 tháng tư năm 201411:09x 64
MSHTML.TLB9.0.8112.206572,382,84829 tháng tư năm 201410:41Không áp dụng
Mshtml.dll9.0.8112.1654612,347,39229 tháng tư năm 201410:28x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.165462,382,84829 tháng tư năm 201410:07Không áp dụng
Wow64_microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng2,01229 tháng tư năm 201410:37Không áp dụng
Mshtml.dll9.0.8112.2065712,348,41629 tháng tư năm 201409:49x 86
MSHTML.TLB9.0.8112.206572,382,84829 tháng tư năm 201409:36Không áp dụng
Wow64_microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng2,01229 tháng tư năm 201410:04Không áp dụng

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:39Không áp dụng
Mshtml.dll10.0.9200.1689714,357,50429 tháng tư năm 201412:47x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.168972,706,43229 tháng tư năm 201412:25Không áp dụng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:39Không áp dụng
Mshtml.dll10.0.9200.2102414,379,52029 tháng tư năm 201412:56x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.210242,706,43229 tháng tư năm 201412:33Không áp dụng

Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:39Không áp dụng
Mshtml.dll10.0.9200.1689719,275,26429 tháng tư năm 201414:14x 64
MSHTML.TLB10.0.9200.168972,706,43229 tháng tư năm 201412:36Không áp dụng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:37Không áp dụng
Mshtml.dll10.0.9200.2102419,517,44029 tháng tư năm 201412:59x 64
MSHTML.TLB10.0.9200.210242,706,43229 tháng tư năm 201412:39Không áp dụng
Mshtml.dll10.0.9200.1689714,357,50429 tháng tư năm 201412:47x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.168972,706,43229 tháng tư năm 201412:25Không áp dụng
Wow64_microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:40Không áp dụng
Mshtml.dll10.0.9200.2102414,379,52029 tháng tư năm 201412:56x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.210242,706,43229 tháng tư năm 201412:33Không áp dụng
Wow64_microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:41Không áp dụng

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 7

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:48Không áp dụng
Mshtml.dll11.0.9600.1710517,384,44829 tháng tư năm 201412:48x 86
MSHTML.TLB11.0.9600.171052,724,86429 tháng tư năm 201412:34Không áp dụng

Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:48Không áp dụng
Mshtml.dll11.0.9600.1710523,547,90429 tháng tư năm 201414:01x 64
MSHTML.TLB11.0.9600.171052,724,86429 tháng tư năm 201413:40Không áp dụng
Mshtml.dll11.0.9600.1710517,384,44829 tháng tư năm 201412:48x 86
MSHTML.TLB11.0.9600.171052,724,86429 tháng tư năm 201412:34Không áp dụng
Wow64_microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:51Không áp dụng

Chi tieát taäp tin Windows 8 và Windows Server 2012

 • Các tập tin mà áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, sự kiện quan trọng (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, Đông Đức) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tập tin như thể hiện trong bảng sau:
  Phiên bảnSản phẩmCột mốcNhánh dịch vụ
  6.2.920 0,16 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa những bản vá được phát hành rộng rãi để giải quyết các vấn đề quan trọng và phổ biến. Nhánh dịch vụ LDR chứa hotfix cùng với các bản vá được phát hành rộng rãi.
Lưu ý: MANIFEST tập tin (bản kê.manifest) và các MUM file (.mum) được cài đặt không được liệt kê.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 8

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:39Không áp dụng
Mshtml.dll10.0.9200.1689714,357,50429 tháng tư năm 201412:47x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.168972,706,43229 tháng tư năm 201412:25Không áp dụng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:39Không áp dụng
Mshtml.dll10.0.9200.2102414,379,52029 tháng tư năm 201412:56x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.210242,706,43229 tháng tư năm 201412:33Không áp dụng

Internet Explorer 10 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:39Không áp dụng
Mshtml.dll10.0.9200.1689719,275,26429 tháng tư năm 201414:14x 64
MSHTML.TLB10.0.9200.168972,706,43229 tháng tư năm 201412:36Không áp dụng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:37Không áp dụng
Mshtml.dll10.0.9200.2102419,517,44029 tháng tư năm 201412:59x 64
MSHTML.TLB10.0.9200.210242,706,43229 tháng tư năm 201412:39Không áp dụng
Mshtml.dll10.0.9200.1689714,357,50429 tháng tư năm 201412:47x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.168972,706,43229 tháng tư năm 201412:25Không áp dụng
Wow64_microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:40Không áp dụng
Mshtml.dll10.0.9200.2102414,379,52029 tháng tư năm 201412:56x 86
MSHTML.TLB10.0.9200.210242,706,43229 tháng tư năm 201412:33Không áp dụng
Wow64_microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người29 tháng tư năm 201407:41Không áp dụng

Thông tin tập tin Windows Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ x 86 dựa trên phiên bản của Windows 8.1

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người06 tháng hai năm 201405:40Không áp dụng
Mshtml.dll11.0.9600.1710517,384,44829 tháng tư năm 201412:48x 86
MSHTML.TLB11.0.9600.165182,724,86406 tháng hai năm 201410:20Không áp dụng

Internet Explorer 11 trên tất cả các hỗ trợ x 64 dựa trên các phiên bản của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người06 tháng hai năm 201405:41Không áp dụng
Mshtml.dll11.0.9600.1710523,547,90429 tháng tư năm 201414:01x 64
MSHTML.TLB11.0.9600.165182,724,86406 tháng hai năm 201411:30Không áp dụng
Wow64_microsoft-windows-tức là-htmlrendering.ptxmlKhông áp dụng3.228 người06 tháng hai năm 201405:43Không áp dụng

Làm thế nào để xác định cho dù bạn đang chạy một 32-bit hoặc một phiên bản 64-bit của Windows

Nếu bạn không chắc chắn Phiên bản Windows bạn đang chạy hoặc cho dù đó là một phiên bản 32-bit hoặc phiên bản 64-bit, mở hệ thống thông tin (Msinfo32.exe), và xem xét giá trị được liệt kê cho Loại hệ thống.Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Nhấp vào bắt đầu, và sau đó nhấp vào chạy, hoặc nhấp vào Bắt đầu tìm kiếm.
 2. Loại msinfo32.exe và sau đó nhấn Enter.
 3. Trong Hệ thống thông tin, xem xét lại giá trị cho Loại hệ thống.
  • Đối với phiên bản 32-bit của Windows, giá trị Hệ thống kiểux 86 dựa trên PC.
  • Đối với phiên bản 64-bit của Windows, giá trị Hệ thống kiểux 64 dựa trên PC.
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để xác định cho dù bạn đang chạy một phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Windows, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
827218Làm thế nào để xác định máy tính đang chạy phiên bản 32-bit hoặc phiên bản 64-bit của hệ điều hành Windows
Cập Nhật security_patch security_update an ninh lỗi lỗ hổng dễ bị tổn thương kẻ tấn công độc hại khai thác cơ quan đăng ký không được xác thực đệm overrun tràn phạm vi đặc biệt thành lập đặc biệt crafted từ chối dịch vụ DoS TSE

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2964358 – останній перегляд: 06/06/2014 17:31:00 – виправлення: 2.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB2964358 KbMtvi
Зворотний зв’язок