Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để sửa đổi các thuộc tính lọc của một đối tượng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:296490
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả cách để sửa đổi các thuộc tính lọc của một đối tượng.
THÔNG TIN THÊM
Các Cấp phép trên một bất động sản tab cho một đối tượng người dùng mà bạn xem thông qua các hoạt động thư mục người dùng và máy tính có thể không hiển thị mỗi tài sản của đối tượng người dùng. Đó là vì giao diện người dùng để điều khiển truy cập các bộ lọc ra đối tượng và bất động sản các loại để làm cho danh sách các dễ dàng hơn để quản lý. Trong khi các thuộc tính của một đối tượng được định nghĩa trong giản đồ, danh sách lọc thuộc tính được hiển thị được lưu trữ trong tập tin Dssec.dat được đặt trong cặp %systemroot%\System32 trên tất cả các bộ điều khiển vùng. Bạn có thể chỉnh sửa các mục cho một đối tượng trong file hiển thị thuộc tính lọc thông qua giao diện người dùng. Một tài sản lọc trông như thế này trong tập tin Dssec.dat:
[Người dùng]
propertyname = 7
Hiển thị các đọc và viết các cấp phép trên một tài sản của một đối tượng, bạn có thể chỉnh sửa giá trị bộ lọc để hiển thị một hoặc cả hai cấp phép. Hiển thị cả hai đọc và viết các cấp phép trên một tài sản, thay đổi giá trị số không (0):
[Người dùng]
propertyname = 0
Để hiển thị chỉ quyền ghi cho một tài sản, thay đổi giá trị 1:
[Người dùng]
propertyname = 1
Để hiển thị chỉ có quyền truy cập đọc cho một tài sản, thay đổi giá trị cho 2:
[Người dùng]
propertyname = 2
Chú ý Sau khi bạn chỉnh sửa các tập tin Dssec.dat, bạn phải thoát và khởi động lại hoạt động thư mục người dùng và máy tính để xem các thuộc tính không còn được lọc.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 296490 - Xem lại Lần cuối: 08/25/2011 17:40:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbenv kbhowto kbui kbmt KB296490 KbMtvi
Phản hồi