MS15-081: Mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Visio 2007: 11 tháng 8 năm 2015

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2965280
Tóm tắt
Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Office có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tệp Office đặc biệt crafted. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xemMicrosoft Security Bulletin MS15-081.

Lưu ý: Để áp dụng bản Cập Nhật bảo mật này, bạn phải có phiên bản phát hành Gói bản ghi dịch vụ 3 cho Microsoft Office Visio 2007 cài đặt chuyên biệt trên máy tính.

Để biết danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng của phần mềm Microsoft Office, hãy xem KB3080790.
Làm thế nào để tải xuống và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn từ Microsoft Update. Khi bạn bật Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt chuyên biệt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt chuyên biệt trên trang tải xuống để cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật.
Thông tin thêm

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xemKB3080790.

Thông tin thay thế bản Cập Nhật bảo mật

Thay thế bản Cập Nhật bảo mật này đã được phát hànhCập Nhật KB2596595.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản Cập Nhật bảo mật này có thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 86 của Visio 2007

Mã định dạng tệpTên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
AEC.dllAEC.dll12.0.6650.5000912,76027 tháng 8 năm 201103:18
brtview.dllbrtview.dll12.0.6650.5000142,74427 tháng 8 năm 201103:18
bstorm.dllbstorm.dll12.0.6652.5000590,20822 tháng 8 năm 201104:38
codeedit.dllcodeedit.dll12.0.6650.500058,76027 tháng 8 năm 201103:18
dbengr.dlldbengr.dll12.0.6650.5000702,32827 tháng 8 năm 201103:18
dbshare.dlldbshare.dll12.0.6650.500083,91227 tháng 8 năm 201103:18
drilldwn.dlldrilldwn.dll12.0.6652.5000985,97622 tháng 8 năm 201104:38
dwgcnv.dlldwgcnv.dll12.0.6650.5000143,71227 tháng 8 năm 201103:18
dwgdp.dlldwgdp.dll12.0.6650.50001,939,30427 tháng 8 năm 201103:18
Editors.dllEditors.dll12.0.6650.5000151,43227 tháng 8 năm 201103:18
Elements.dllElements.dll12.0.6650.5000200,07227 tháng 8 năm 201103:18
elemutil.dllelemutil.dll12.0.6650.5000110,49627 tháng 8 năm 201103:18
erximp.Adderximp.Add12.0.6650.500064,41627 tháng 8 năm 201103:18
Extract.dllExtract.dll12.0.6650.5000266,66427 tháng 8 năm 201103:18
Facility.dllFacility.dll12.0.6650.50001,178,47227 tháng 8 năm 201103:18
Gantt.dllGantt.dll12.0.6650.5000969,06427 tháng 8 năm 201103:18
HVAC.dllHVAC.dll12.0.6650.5000324,96827 tháng 8 năm 201103:18
imcommon.dllimcommon.dll12.0.6650.5000554,38427 tháng 8 năm 201103:18
imdimp.Addimdimp.Add12.0.6650.500024,00827 tháng 8 năm 201103:18
imutil.dllimutil.dll12.0.6650.5000147,32827 tháng 8 năm 201103:18
imwdd.dllimwdd.dll12.0.6650.5000174,98427 tháng 8 năm 201103:18
imwiz.dllimwiz.dll12.0.6650.500020,36827 tháng 8 năm 201103:18
logelems.dlllogelems.dll12.0.6650.5000756,64027 tháng 8 năm 201103:18
logmodel.MDLlogmodel.MDL12.0.6650.500037,77627 tháng 8 năm 201103:18
logview.dlllogview.dll12.0.6650.5000359,33627 tháng 8 năm 201103:18
modeleng.dllmodeleng.dll12.0.6650.5000509,80027 tháng 8 năm 201103:18
OrgChart.dllOrgChart.dll12.0.6650.50001,241,48027 tháng 8 năm 201103:18
orgchwiz.dllorgchwiz.dll12.0.6652.5000463,75222 tháng 8 năm 201104:38
ormelems.dllormelems.dll12.0.6650.5000342,42427 tháng 8 năm 201103:18
ormmodel.MDLormmodel.MDL12.0.6650.5000211,34427 tháng 8 năm 201103:18
pdsbase.dllpdsbase.dll12.0.6650.5000347,04027 tháng 8 năm 201103:18
PE.dllPE.dll12.0.6650.5000569,71227 tháng 8 năm 201103:18
propmgr.dllpropmgr.dll12.0.6650.500057,23227 tháng 8 năm 201103:18
Report.dllReport.dll12.0.6650.5000169,86427 tháng 8 năm 201103:18
SG.dllSG.dll12.0.6676.50001,849,49608 tháng 3 năm 201302:32
sqlshare.dllsqlshare.dll12.0.6650.5000196,52027 tháng 8 năm 201103:18
stylemgr.dllstylemgr.dll12.0.6650.500099,20827 tháng 8 năm 201103:18
suminfo.dllsuminfo.dll12.0.6650.500062,36027 tháng 8 năm 201103:18
timesoln.dlltimesoln.dll12.0.6652.5000965,50422 tháng 8 năm 201104:38
UML.dllUML.dll12.0.6650.50001,593,71227 tháng 8 năm 201103:18
vblz0007.TLLvblz0007.TLL12.0.6650.5000112,60027 tháng 8 năm 201103:18
vblz0009.TLLvblz0009.TLL12.0.6650.5000102,32027 tháng 8 năm 201103:18
vblz000c.TLLvblz000c.TLL12.0.6650.5000132,05627 tháng 8 năm 201103:18
vblz0011.TLLvblz0011.TLL12.0.6650.500097,76027 tháng 8 năm 201103:18
verbwind.dllverbwind.dll12.0.6650.5000132,48027 tháng 8 năm 201103:18
visbrgr.dllvisbrgr.dll12.0.6676.50006,232,24008 tháng 3 năm 201302:32
viscolor.dllviscolor.dll12.0.6650.5000220,01627 tháng 8 năm 201103:18
visdlgu.dllvisdlgu.dll12.0.6650.5000140,12831 tháng 8 năm 201112:10
visfilt.dllvisfilt.dll12.0.6676.50001,697,96808 tháng 3 năm 201302:33
Visio.exeVisio.exe12.0.6727.5000183,47215 tháng 7 năm 201501:28
vislib.dllvislib.dll12.0.6727.500011,637,94415 tháng 7 năm 201501:28
visshe.dllvisshe.dll12.0.6676.5000282,79208 tháng 3 năm 201302:33
vissupp.dllvissupp.dll12.0.6650.5000563,04027 tháng 8 năm 201103:19
visutils.dllvisutils.dll12.0.6650.5000458,60027 tháng 8 năm 201103:19
visweb.dllvisweb.dll12.0.6650.5000726,92027 tháng 8 năm 201103:19
xfunc.dllxfunc.dll12.0.6650.5000420,72827 tháng 8 năm 201103:19

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Trợ giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2965280 - Xem lại Lần cuối: 08/15/2015 11:13:00 - Bản sửa đổi: 1.0


  • kbbug kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbsecbulletin kbsecvulnerability atdownload kbsecurity kbmt KB2965280 KbMtvi
Phản hồi