Máy in được quản lý bởi nhà cung cấp in tuỳ chỉnh không hiển thị trong thiết bị và máy in trong Windows

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2966038
Bài viết này mô tả sự cố xảy ra với máy in trong Windows RT 8.1, Windows 8.1, và Windows Server 2012 R2. Một hotfix có sẵn để khắc phục sự cố này. Hotfix này có mộtđiều kiện tiên quyết.
Triệu chứng
Giả sử rằng bạn kết nối máy in vào máy chủ in sử dụng nhà cung cấp in tuỳ chỉnh. Trong trường hợp này, bạn có thể liệt kê và in tài liệu thành công bằng cách sử dụng các ứng dụng như Word, Notepad và Adobe Acrobat. Tuy nhiên, khi youclick cácthiết bị và máy in mục trong bảng trình điều khiển máy in không được hiển thị.
Thông tin về cập nhật nóng
Quan trọng cài đặt chuyên biệt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt chuyên biệt hotfix này. Nếu bạn thực hiện thay đổi ngôn ngữ cụ thể trong các hotfix sẽ không được áp dụng, và bạn sẽ phải cài đặt chuyên biệt hotfix. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, cập nhật nóng này chỉ được dùng để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố cụ thể này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý: Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và bản ghi dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft: Lưu ý: "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải Tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (2919355) cài đặt chuyên biệt Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Thông tin kiểm nhập

Để sử dụng hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng cập nhật nóng này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 và ghi chú

Quan trọng Windows Server 2012 R2 và Windows 8.1 hotfix được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1/Windows Server 2012 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.
  • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh bản ghi dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:
    Phiên bảnSản phẩmBản gốcChi nhánh bản ghi dịch vụ
    6.3.960 0.16XXXWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
    6.3.960 0.17XXXWindows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2RTMGDR
  • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạm đậu của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Pmcsnap.dll6.3.9600.17415730,62429 tháng 10 năm 201401:17x 86
Ppcsnap.dll6.3.9600.17415238,59229 tháng 10 năm 201401:15x 86
In management.lnkkhông áp dụng1.11821 tháng 8 năm 201323:39không áp dụng
Printmanagement.msckhông áp dụng146,38918 tháng 6 năm 201312:40không áp dụng
Compstui.dll6.3.9600.17415289,28029 tháng 10 năm 201401:52x 86
Dafprintprovider.dll6.3.9600.17415203,77629 tháng 10 năm 201400:35x 86
Findnetprinters.dll6.3.9600.1741555,80829 tháng 10 năm 201401:28x 86
Printui.exe6.3.9600.1741561,95229 tháng 10 năm 201401:58x 86
Puiapi.dll6.3.9600.17415167,42429 tháng 10 năm 201400:44x 86
Puiobj.dll6.3.9600.17834367,10419 tháng 5 năm 201515:28x 86
Printisolationproxy.dll6.3.9600.1741537,37629 tháng 10 năm 201400:45x 86
Spoolss.dll6.3.9600.1783575,26419 tháng 5 năm 201521:09x 86
Localspl.dll6.3.9600.17835873,98419 tháng 5 năm 201521:10x 86
Winprint.dll6.3.9600.1741534,30429 tháng 10 năm 201401:02x 86
Win32spl.dll6.3.9600.17669602,62429-Jan-201500:56x 86
Prnntfy.dll6.3.9600.17415199,16829 tháng 10 năm 201401:15x 86
Windows.systemtoast.Print.Notification.LNKKhông áp dụng1.515 người21 tháng 8 năm 201323:39Không áp dụng
Đối với tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Pmcsnap.dll6.3.9600.17834825,85619 tháng 5 năm 201515:54x64
Ppcsnap.dll6.3.9600.17415260,09629 tháng 10 năm 201401:45x64
In management.lnkKhông áp dụng1.11822 tháng 8 năm 201306:44Không áp dụng
Printmanagement.mscKhông áp dụng146,38918 tháng 6 năm 201315:10Không áp dụng
Compstui.dll6.3.9600.17780309,76020 tháng 3 năm 201503:49x64
Dafprintprovider.dll6.3.9600.17415269,31229 tháng 10 năm 201400:41x64
Findnetprinters.dll6.3.9600.1741566,04829 tháng 10 năm 201402:04x64
Printui.exe6.3.9600.1741562,97629 tháng 10 năm 201402:43x64
Puiapi.dll6.3.9600.17415192,51229 tháng 10 năm 201400:55x64
Puiobj.dll6.3.9600.17780477,18420 tháng 3 năm 201503:08x64
Printisolationproxy.dll6.3.9600.1741553,24829 tháng 10 năm 201400:56x64
Spoolss.dll6.3.9600.1783592,16019 tháng 5 năm 201521:10x64
Localspl.dll6.3.9600.178351,091,58419 tháng 5 năm 201521:12x64
Winprint.dll6.3.9600.1741545,56829 tháng 10 năm 201401:24x64
Win32spl.dll6.3.9600.17669864,25629-Jan-201501:04x64
Prnntfy.dll6.3.9600.17415221,18429 tháng 10 năm 201401:45x64
Windows.systemtoast.Print.Notification.LNKKhông áp dụng1.515 người22 tháng 8 năm 201306:44Không áp dụng
Compstui.dll6.3.9600.17415289,28029 tháng 10 năm 201401:52x 86
Dafprintprovider.dll6.3.9600.17415203,77629 tháng 10 năm 201400:35x 86
Findnetprinters.dll6.3.9600.1741555,80829 tháng 10 năm 201401:28x 86
Printui.exe6.3.9600.1741561,95229 tháng 10 năm 201401:58x 86
Puiapi.dll6.3.9600.17415167,42429 tháng 10 năm 201400:44x 86
Puiobj.dll6.3.9600.17834367,10419 tháng 5 năm 201515:28x 86
Prnntfy.dll6.3.9600.17415199,16829 tháng 10 năm 201401:15x 86
Cho tất cả các hỗ trợ Windows RT 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Compstui.dll6.3.9600.16384279,04022 tháng 8 năm 201303:04Không áp dụng
Dafprintprovider.dll6.3.9600.17669188,41629-Jan-201500:41Không áp dụng
Findnetprinters.dll6.3.9600.1638451.20022 tháng 8 năm 201302:40Không áp dụng
Printui.exe6.3.9600.1638461,95222 tháng 8 năm 201303:09Không áp dụng
Puiapi.dll6.3.9600.17238160,25624 tháng 7 năm 201407:38Không áp dụng
Puiobj.dll6.3.9600.17669296,44829-Jan-201501:15Không áp dụng
Printisolationproxy.dll6.3.9600.1638434,30422 tháng 8 năm 201301:54Không áp dụng
Spoolss.dll6.3.9600.1783569,12019 tháng 5 năm 201521:09Không áp dụng
Localspl.dll6.3.9600.17835690,68819 tháng 5 năm 201521:10Không áp dụng
Winprint.dll6.3.9600.1733531,74405 tháng năm 201400:05Không áp dụng
Win32spl.dll6.3.9600.17835517,63219 tháng 5 năm 201521:21Không áp dụng
Prnntfy.dll6.3.9600.17238189,44024 tháng 7 năm 201408:27Không áp dụng
Windows.systemtoast.Print.Notification.LNKKhông áp dụng1.515 người21 tháng 8 năm 201323:33Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản Windows 8.1 trên x86
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpX86_37e2543dfdbbf4cc73c5b9e4b3052d2e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_177613bf62a58045.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_b4ceb94a2994a4451fa6e52b02997183_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_e831bad8aad34bda.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,818
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_d7faf9f128559917d47befad9c683b09_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_b73296eacf4298a4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp728
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... erandprintui-pmcppc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_a03f090f9c21d3cc.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp24,603
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:17
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... installerandprintui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_6b2b06c3115c7930.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp23,372
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:17
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... oler lõi isolation_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_08cc7b8550621d25.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,886
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:17
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_c4f2251eae1e471f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp5,180
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:17
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_ce4a01dc8c5a3236.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp10,344
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:17
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-p... randprintui-asyncui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_10b8193f0d965391.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp6,613
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:17
Nền tảngKhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_160ee1a47e8868f9cddc675d5ef03330_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_c68e0f44b15701bc.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.089
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_63b11e79edb8244e7d552df163283090_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_7247e49ac156c3d6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp732
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_6584ea5a993893d4bb152c306bf0bd36_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_5873e5fc1af73960.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8e46d1867f6140a127a6d661d108f76d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_db99fd8016567618.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_cc74f1b232c5c20ae00cd463c8e532be_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_8e01513c3fbf5246.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp733
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_dc424f0cccd435e2b09bec38d3f6f1a9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_e5ae2269b9bd8b64.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,453
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... erandprintui-pmcppc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_fc5da493547f4502.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp24,611
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:21
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... installerandprintui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_c749a246c9b9ea66.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp23,376
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:21
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... oler lõi isolation_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_64eb170908bf8e5b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,888
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:21
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_2110c0a2667bb855.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp5,181
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:21
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_2a689d6044b7a36c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp10,348
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:21
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-p... randprintui-asyncui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_6cd6b4c2c5f3c4c7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp6,621
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:21
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-p... installerandprintui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_d19e4c98fe1aac61.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp22,630
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:21
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-p... ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_34bd47b279186567.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,132
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)21:48
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpWow64_microsoft-windows-p... randprintui-asyncui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_772b5f14fa5486c2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3.837 người
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:21
Nền tảngKhông áp dụng
Các tệp bổ sung cho tất cả các hỗ trợ Windows RT 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpArm_20ef426cad4fd3fa77635306b3734601_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_e1680eafa28eab9b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1,818
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpArm_3f2546379bb2638ba2acd09a93cd065e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_8b83958a4b9f52f7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp719
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-p... installerandprintui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_6b2d791b115997f6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp23,372
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-p... oler lõi isolation_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_08ceeddd505f3beb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,886
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-p... ooler lõi localspl_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_c4f49776ae1b65e5.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp5,177
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-p... ooler-networkclient_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_ce4c74348c5750fc.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp10,341
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)21:47
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpArm_microsoft-windows-p... randprintui-asyncui_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17835_none_10ba8b970d937257.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp6,613
Ngày (UTC)19 tháng 5 năm 2015
Thời gian (UTC)23:14
Nền tảngKhông áp dụng
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Xem các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 2966038 – останній перегляд: 08/11/2015 23:36:00 – виправлення: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2966038 KbMtvi
Зворотний зв’язок