Yammer thông tin vòng đời hỗ trợ cho Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2967362
GIỚI THIỆU
Bài viết này chứa thông tin về kết thúc vòng đời hỗ trợ cho Internet Explorer 8 và Internet Explorer 9 khi bạn sử dụng với Yammer.
THÔNG TIN KHÁC
Vì Yammer có sẵn với Office 365, Yammer phù hợp với yêu cầu hệ thống Office 365 dành cho Internet Explorer.For biết thêm thông tin, hãy tham khảo các yêu cầu hệ thống Office 365 tại website sau của Microsoft:Để giúp Yammer khách di chuyển sang trình duyệt hiện đại, Internet Explorer 8 sẽ được hỗ trợ cho đến ngày tháng 4 năm 2014, thay vì được lên lịch ngày ngày tháng 4 năm 2014. Ngoài ra, kết thúc vòng đời cho Internet Explorer 9 sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 12 năm 2015. Từ đó, yêu cầu hệ thống Yammer sẽ phù hợp với Microsoft Office 365.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2967362 - 上次审阅时间:02/29/2016 17:43:00 - 修订版本: 6.0

Yammer

  • kb3rdparty kbmt KB2967362 KbMtvi
反馈