Зараз ви перебуваєте в автономному режимі; очікується повторне підключення до Інтернету

Làm thế nào để dán hoặc chèn Visio bản vẽ vào các chương trình văn phòng khác

Hỗ trợ dành cho Office 2003 đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Office 2003 vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và các tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:296826

GIỚI THIỆU

Bài viết này mô tả một số phương pháp mà bạn có thể sử dụng để sao chép các đối tượng từ Microsoft Visio bản vẽ và dán chúng vào các chương trình khác.

Để sao chép các đối tượng từ Visio vào một chương trình khác, sử dụng một trong những phương pháp sau đây, tùy thuộc vào tình hình của bạn.

Quay lại đầu trang

Phương pháp 1: Sử dụng những lựa chọn bởi kiểu lệnh hoặc lệnh chọn đặc biệt

Trong Microsoft văn phòng Visio 2007, Microsoft văn phòng Visio 2003, và trong Microsoft Visio 2002, bạn có thể sử dụng các Chọn theo loại bộ chỉ huy. Trong Microsoft Visio 2000, bạn có thể sử dụng Chọn đặc biệt bộ chỉ huy. Sử dụng các Chọn theo loại lệnh hoặc các Chọn đặc biệt lệnh, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bắt đầu Visio, và sau đó mở bản vẽ của bạn.
 2. Trên các Chỉnh sửa Menu ôû Visio 2007, Visio 2003 hoặc trong Visio 2002, bấm Chọn theo loại. Ngoài ra, bấm Chọn đặc biệt Visio 2000.

  Visio 2010, trên các Trang chủ tab, trong các Chỉnh sửa nhóm, hãy nhấp vào Chọn, sau đó bấm Chọn theo loại.
 3. Trong các Chọn theo loại hộp thoại hoặc trong việc Chọn đặc biệt hộp thoại hộp, thực hiện một trong các bước sau:
  • Nhấp vào Hình dạng kiểu. Sau đó, bấm vào để chọn hoặc nhấp vào xoá một hoặc nhiều hộp kiểm sau đây:
   • Hình dạng
   • Các nhóm
   • Hướng dẫn
   • OLE đối tượng
   • Metafiles
   • Ảnh bitmap
   Ngoài ra, các loại hình dạng sau đây có sẵn trong Visio 2003:
   • Các đối tượng mực
  • Nhấp vào Lớp, sau đó bấm để chọn hộp kiểm bên cạnh một lớp hoặc lớp mà bạn muốn.
 4. Nhấp vào Ok.
 5. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Sao.

  Visio 2010, trên các Trang chủ tab, trong các Bảng tạm nhóm, hãy nhấp vào Sao.
 6. Chuyển tập tin đích mà bạn muốn dán Visio đối tượng.

  Ví dụ, nếu bạn muốn dán Visio đối tượng vào tài liệu Microsoft Word, bắt đầu từ, và sau đó mở tài liệu mà bạn muốn dán Visio đối tượng.
 7. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Dán hoặc Dán đặc biệt chèn đối tượng Visio.

  Visio 2010, trên các Trang chủ tab, trong các Bảng tạm nhóm, hãy nhấp vào Dán hoặc Dán đặc biệt chèn đối tượng Visio.
Quay lại đầu trang

Cách 2: Sử dụng lệnh Select All

Sử dụng các Chọn tất cả lệnh, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bắt đầu Visio, và sau đó mở bản vẽ của bạn.
 2. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Chọn tất cả.

  Visio 2010, trên cácTrang chủtab, trong cácChỉnh sửanhóm, hãy nhấp vàoChọn, sau đó bấmChọn tất cả.
 3. Chuyển tập tin đích mà bạn muốn dán Visio đối tượng.

  Ví dụ, nếu bạn muốn dán Visio đối tượng vào tài liệu Word, bắt đầu từ, và sau đó mở tài liệu mà bạn muốn dán Visio đối tượng.
 4. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Dán hoặc Dán đặc biệt chèn đối tượng Visio.

  Visio 2010, trên các Trang chủ tab, trong các Bảng tạm nhóm, hãy nhấp vào Dán hoặc Dán đặc biệt chèn đối tượng Visio.
Quay lại đầu trang

Cách 3: Sử dụng lệnh Copy rút

Sử dụng các Sao chép bản vẽ lệnh, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bắt đầu Visio, và sau đó mở bản vẽ của bạn.
 2. Hãy chắc chắn là không có gì chọn trong Visio.
 3. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Sao chép bản vẽ.

  Visio 2010, trên các Trang chủ tab, trong các Bảng tạm nhóm, hãy nhấp vào Sao.

  Lệnh này sao trang bản vẽ mà bạn đang xem.
 4. Chuyển tập tin đích mà bạn muốn dán Visio đối tượng.
  Ví dụ, nếu bạn muốn dán Visio đối tượng vào tài liệu Word, bắt đầu từ, và sau đó mở tài liệu mà bạn muốn dán Visio đối tượng.
 5. Trên các Chỉnh sửa trình đơn, nhấp vào Dán hoặc Dán đặc biệt chèn đối tượng Visio.

  Visio 2010, trên các Trang chủ tab, trong các Bảng tạm nhóm, hãy nhấp vào Dán hoặc Dán đặc biệt chèn đối tượng Visio.
Quay lại đầu trang

Cách 4: Lưu Visio bản vẽ như là một tập tin đồ họa

Để lưu một Visio bản vẽ như là một tập tin đồ họa, theo các bước sau:
 1. Bắt đầu Visio, và sau đó mở bản vẽ của bạn.
 2. Chọn đối tượng mà bạn muốn sao.

  Chú ý Nếu bạn muốn sao chép toàn bộ vẽ trang, đảm bảo rằng không có các đối tượng đã được chọn trong của bạn Visio vẽ. Nếu bạn chọn các đối tượng trong bản vẽ của bạn, chỉ các đối tượng mà bạn chọn xuất hiện trong tập tin đồ họa kết quả.
 3. Trên các Tệp trình đơn, nhấp vào Löu laøm.
 4. Trong các Lưu như kiểu danh sách, bấm vào loại tập tin đồ họa mà bạn muốn, và sau đó nhấp vào Lưu.

  Các kiểu tập tin đồ họa sau là phổ biến trong số Visio 2007,Visio 2003, Visio 2002 và Visio 2000. Các loại tập tin đồ họa thông thường được liệt kê trong các Lưu như kiểu hộp:
  • Enhanced Metafile (* .emf)
  • Graphics Interchange Format (*.gif)
  • JPEG tập tin định dạng trao đổi (*.jpg)
  • Portable Network Graphics (*.png)
  • Định dạng tập tin hình ảnh thẻ (*.tif)
  • Nén Enhanced Metafile (*.emz)
  • Windows Bitmap (*.bmp; *.dib)
  • Windows Metafile (*.wmf)
  Trong Visio 2010, Visio 2007, vàVisio 2003, các loại tập tin đồ họa sau đây được liệt kê thêm vào các loại tập tin đồ họa phổ biến:
  • SVG - nén (*.svgz)
  • SVG (*.svg)
  Visio 2002 và Visio 2000, loại đồ họa tập tin sau đây được liệt kê thêm vào các loại tập tin đồ họa phổ biến:
  • Macintosh PICT Format (*.pct)
  • ZSoft PC cọ Bitmap (*.pcx)
  • Adobe Illustrator File (* .ai)
  • Máy tính đồ họa Metafile (* .cgm)
  • Đóng gói PostScript File (*.eps)
  • Tập tin postScript (* .ps)
  • Định dạng tập tin bản vẽ IGES (*.igs)
  Chú ý Khi bạn xuất khẩu một hình dạng hay rút bằng cách sử dụng các Löu laøm hộp thoại, một Tùy chọn đầu ra hộp thoại có thể xuất hiện do đó bạn có thể chỉ rõ các thiết đặt bạn muốn cho tệp đã xuất chuyển. Các tùy chọn xuất hiện trong các Tùy chọn đầu ra hộp thoại phụ thuộc vào định dạng tập tin đồ họa mà bạn sử dụng.
 5. Chuyển tập tin đích mà bạn muốn dán Visio đối tượng.

  Ví dụ, nếu bạn muốn dán Visio đối tượng vào tài liệu Word, bắt đầu từ, và sau đó mở tài liệu mà bạn muốn dán Visio đối tượng.
 6. Trên các Chèn trình đơn, điểm đến Hình ảnh, sau đó bấm Từ tập tin.

  Visio 2010, trên các Chèn tab, trong các Minh họa nhóm, hãy nhấp vào Hình ảnh.
 7. Chọn tập tin đồ họa mà bạn đã lưu từ Visio và bấm Chèn.

  Trong Visio 2010, nhấp vào Mở.

  Chú ý Phương pháp này lưu giữ các định dạng của các hình dạng, văn bản, và là điền vào. Tuy nhiên, các tài sản lớp không giữ lại. Ví dụ, nếu một hình dạng này tọa lạc trên một lớp ẩn, hình dạng đó là không có thể nhìn thấy khi bạn đưa các tập tin đồ họa.
Quay lại đầu trang

Cách 5: Sử dụng nút chèn Visio vẽ, Visio 2000

Phương pháp này chỉ áp dụng cho Visio 2000. Để cài đặt và sử dụng các Chèn Visio vẽ nút, hãy làm theo các bước sau:
 1. Để cài đặt các Chèn Visio vẽ nút trên thanh công cụ trong Word, Microsoft Excel và Microsoft PowerPoint, chạy các Chèn Visio Buttons chương trình. Thông thường, chương trình này được đặt trong cặp sau:
  C:\Program Files\Microsoft Visio\System\Custom
 2. Để sử dụng nút, hãy nhấp vào Chèn Visio vẽ, sau đó bấm Duyệt mẫu trong các Chọn rút loại hộp thoại.
 3. Trong các Chọn một bản mẫu rút hộp thoại hộp, bấm vào Rút (*.vsd) dưới Loại tệp. Nhấp vào các bản vẽ mà bạn muốn chuyển nhập và bấm Mở.

  Chú ý Nếu lớp đang bị khóa hoặc ẩn, bạn phải đầu tiên bỏ ẩn và mở khóa các lớp để bao gồm tất cả các yếu tố của bản vẽ của bạn.
Quay lại đầu trang
THAM KHẢO
Để biết thêm thông tin về các định dạng Visio 2007 rằng bạn có thể sử dụng để xuất khẩu Visio hình dạng và bản vẽ, xem trợ giúp Visio 2007. Để làm điều này, bấm Microsoft văn phòng Visio trợ giúp trên các Trợ giúp trình đơn, loại xuất khẩu hình dạng trong các Tìm kiếm hộp, và sau đó nhấn ENTER để xem các chủ đề.

Để biết thêm chi tiết về các định dạng mà bạn có thể sử dụng để xuất khẩu Visio hình dạng và bản vẽ trong Visio 2003, xem trợ giúp 2003 Visio. Để làm điều này, bấm Microsoft văn phòng Visio trợ giúp trên các Trợ giúp trình đơn, loại xuất khẩu hình dạng trong các Tìm kiếm hộp, và sau đó nhấn ENTER để xem các chủ đề.

Để biết thêm chi tiết về các định dạng mà bạn có thể sử dụng để xuất khẩu Visio hình dạng và bản vẽ trong Visio 2002, xem trợ giúp Visio 2002. Để làm điều này, bấm Trợ giúp Microsoft Visio trên các Trợ giúp trình đơn, loại xuất khẩu hình dạng trong các Đặt câu hỏi hộp hoặc trong thuật sĩ trả lời, và sau đó nhấn ENTER để xem các chủ đề.


Quay lại đầu trang
Ole VSO2007

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Властивості

Ідентифікатор статті: 296826 – останній перегляд: 09/17/2011 06:46:00 – виправлення: 4.0

Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Premium 2010, Microsoft Visio Standard 2010

 • kbhowto kbmt KB296826 KbMtvi
Зворотний зв’язок