Tháng 4 năm 2014 bản ghi dịch vụ Cập nhật Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 xếp chồng

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2969339
Bài viết này mô tả bản cập nhật chồng bản ghi dịch vụ dành cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2.

Lưu ý Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2975061 vì nó có chứa các cải tiến toàn diện hơn khắc phục sự cố với update2969339
Giới thiệu về bản ghi dịch vụ xếp chồng
Chồng bản ghi dịch vụ bao gồm các tệp và tài nguyên cần có để nhà cung cấp bản ghi dịch vụ cho ảnh của Windows. Chồng bản ghi dịch vụ này bao gồm Trình quản lý Gói có thể thực thi được, các thư viện bản ghi dịch vụ được yêu cầu và những tài nguyên khác. Chồng bản ghi dịch vụ được đưa vào tất cả các bản cài đặt chuyên biệt cài đặt chuyên biệt Windows.
Vấn đề được khắc phục trong bản cập nhật này
cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355thất bại với lỗi "0x80073712" trên máy tính đang chạy Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra vì một cấu phần mới trong bản cập nhật 2919355 chứa phiên bản tệp sau phiên bản tệp đã được cài đặt chuyên biệt trên máy tính.
Giải pháp
Bạn phải cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2969339 được mô tả trong bài viết này khi bạn gặp phải lỗi 0x80073712 trong khi cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2919355.

Lưu ý: Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2975061 vì bản cập nhật này có chứa các cải tiến khắc phục sự cố toàn diện hơn bản cập nhật 2969339.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp Windows Update.

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:
hệ điều hànhBản cập nhật
Tất cả phiên bản dựa trên x 86 được hỗ trợ của Windows 8.1Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa trên x 64 được hỗ trợ của Windows 8.1Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.
Tất cả phiên bản dựa trên x 64 được hỗ trợ của Windows Server 2012 R2Tải xuốngTải xuống gói ngay bây giờ.

Lưu ý Bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1 có thể được lấy từ Windows Update.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ bản ghi dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Thông tin kiểm nhập

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với kiểm nhập.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành2919442.

Loại bỏ thông tin

Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này, bạn không thể dỡ cài đặt chuyên biệt trở lại phiên bản trước của bản Cập Nhật.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này cài đặt chuyên biệt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt chuyên biệt cho từng môi trường liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạm đậu của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Appxreg.dll6.3.9600.1638421,50422 tháng 8 năm 201303:32x 86
Bcdeditai.dll6.3.9600.17031271,36022 tháng 2 năm 201409:23x 86
Ceipfwdai.dll6.3.9600.17031188,92822 tháng 2 năm 201409:07x 86
Cmipnpinstall.dll6.3.9600.17031189,44022 tháng 2 năm 201410:42x 86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.3.9600.1647076,80018 tháng 11 năm 201300:45x 86
Httpai.dll6.3.9600.1647049,66418 tháng 11 năm 201300:45x 86
Iefileinstallai.dll6.3.9600.164706451218 tháng 11 năm 201300:45x 86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.3.9600.17031207,87222 tháng 2 năm 201409:15x 86
Netfxconfig.dll6.3.9600.1638440,96022 tháng 8 năm 201303:48x 86
Peerdistai.dll6.3.9600.1647060,92818 tháng 11 năm 201300:45x 86
Printadvancedinstaller.dll6.3.9600.1638495,23222 tháng 8 năm 201303:13x 86
Registeriepkeysai.dll6.3.9600.1638424,06422 tháng 8 năm 201302:40x 86
Servicemodelregai.dll6.3.9600.1647092,67218 tháng 11 năm 201300:45x 86
Setieinstalleddateai.dll6.3.9600.1647045,56818 tháng 11 năm 201300:45x 86
Esscli.dll6.3.9600.16384280,06422 tháng 8 năm 201302:44x 86
Fastprox.dll6.3.9600.16384628,73622 tháng 8 năm 201302:43x 86
Mofd.dll6.3.9600.16384194,04822 tháng 8 năm 201302:42x 86
Mofinstall.dll6.3.9600.1638462,97622 tháng 8 năm 201302:46x 86
Repdrvfs.dll6.3.9600.16384270,84822 tháng 8 năm 201302:43x 86
Wbemcomn.dll6.3.9600.16384367,61622 tháng 8 năm 201302:45x 86
Wbemcore.dll6.3.9600.17129915,45617 tháng 5 năm 201403:32x 86
Wbemprox.dll6.3.9600.1638429,69622 tháng 8 năm 201302:45x 86
Wmicmiplugin.dll6.3.9600.17031389,63222 tháng 2 năm 201409:04x 86
Wmiutils.dll6.3.9600.1638486,52822 tháng 8 năm 201302:45x 86
Sppinst.dll6.3.9600.16384555,52022 tháng 8 năm 201302:33x 86
Cmifw.dll6.3.9600.1638475,77622 tháng 8 năm 201302:41x 86
Firewallofflineapi.dll6.3.9600.16384139,77622 tháng 8 năm 201302:51x 86
Netsetupai.dll6.3.9600.1646952,22415 tháng 11 năm 201313:44x 86
Netsetupapi.dll6.3.9600.16384125,44022 tháng 8 năm 201302:50x 86
Bfsvc.dll6.3.9600.1638474,24022 tháng 8 năm 201302:39x 86
Cbscore.dll6.3.9600.171291,355,26417 tháng 5 năm 201403:24x 86
Cbsmsg.dll6.3.9600.1703143,52022 tháng 2 năm 201409:28x 86
Cleanupai.dll6.3.9600.1638437,88822 tháng 8 năm 201302:45x 86
Cmiadapter.dll6.3.9600.16470110,08018 tháng 11 năm 201300:45x 86
Cmiaisupport.dll6.3.9600.170312,080,76822 tháng 2 năm 201409:10x 86
Cmitrust.dll6.3.9600.16384280,57622 tháng 8 năm 201302:46x 86
Cmiv2.dll6.3.9600.170312,175,48822 tháng 2 năm 201410:46x 86
Cntrtextinstaller.dll6.3.9600.16384125,95222 tháng 8 năm 201302:52x 86
Dpx.dll6.3.9600.17031253,44022 tháng 2 năm 201409:03x 86
Drupdate.dll6.3.9600.16469198,14415 tháng 11 năm 201313:47x 86
Drvstore.dll6.3.9600.17031599,55222 tháng 2 năm 201409:27x 86
Fveupdateai.dll6.3.9600.1647053,24818 tháng 11 năm 201300:45x 86
Globalinstallorder.xmlkhông áp dụng1,249,91918 tháng 6 năm 201313:12không áp dụng
Luainstall.dll6.3.9600.1638441,47222 tháng 8 năm 201302:47x 86
Msdelta.dll6.3.9600.16384381,44022 tháng 8 năm 201302:48x 86
Mspatcha.dll6.3.9600.1703136,35222 tháng 2 năm 201409:29x 86
Poqexec.exe6.3.9600.17031124,41622 tháng 2 năm 201411:24x 86
Securebootai.dll6.3.9600.1703138,91222 tháng 2 năm 201409:23x 86
Smiengine.dll6.3.9600.17031666,11222 tháng 2 năm 201408:46x 86
Smipi.dll6.3.9600.1646955,29615 tháng 11 năm 201313:40x 86
Tifilefetcher.exe6.3.9600.17031351,74422 tháng 2 năm 201409:06x 86
Timezoneai.dll6.3.9600.1647081,92018 tháng 11 năm 201300:45x 86
Tiworker.exe6.3.9600.17031189,44022 tháng 2 năm 201409:17x 86
Wcmtypes.xsdkhông áp dụng1,04718 tháng 6 năm 201313:06không áp dụng
Wcp.dll6.3.9600.171292,316,28817 tháng 5 năm 201403:44x 86
Wdscore.dll6.3.9600.17031195,07222 tháng 2 năm 201409:18x 86
Winsockai.dll6.3.9600.1638466,04822 tháng 8 năm 201302:43x 86
Wrpint.dll6.3.9600.1703150,68822 tháng 2 năm 201409:04x 86
Ws2_helper.dll6.3.9600.1638449,66422 tháng 8 năm 201302:47x 86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x 64 của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Appxreg.dll6.3.9600.1638414,33622 tháng 8 năm 201310:55x64
Bcdeditai.dll6.3.9600.17031285,69622 tháng 2 năm 201409:49x64
Ceipfwdai.dll6.3.9600.17031217,08822 tháng 2 năm 201409:24x64
Cmipnpinstall.dll6.3.9600.16384242,17622 tháng 8 năm 201311:10x64
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.3.9600.1638474,75222 tháng 8 năm 201309:47x64
Httpai.dll6.3.9600.1638449,66422 tháng 8 năm 201309:50x64
Iefileinstallai.dll6.3.9600.1638460,41622 tháng 8 năm 201309:35x64
Msdtcadvancedinstaller.dll6.3.9600.17031242,68822 tháng 2 năm 201409:36x64
Netfxconfig.dll6.3.9600.1638433,28022 tháng 8 năm 201311:14x64
Peerdistai.dll6.3.9600.170316451222 tháng 2 năm 201409:39x64
Printadvancedinstaller.dll6.3.9600.1638495,74422 tháng 8 năm 201310:29x64
Registeriepkeysai.dll6.3.9600.1638418,94422 tháng 8 năm 201309:44x64
Servicemodelregai.dll6.3.9600.16384105,98422 tháng 8 năm 201309:47x64
Setieinstalleddateai.dll6.3.9600.163844454422 tháng 8 năm 201309:50x64
Appserverai.dll6.3.9600.16384137,72822 tháng 8 năm 201311:05x64
Rdwebai.dll6.3.9600.16384130,56022 tháng 8 năm 201310:22x64
Tssdisai.dll6.3.9600.16384146,43222 tháng 8 năm 201310:18x64
Vmhostai.dll6.3.9600.16384114,17622 tháng 8 năm 201310:30x64
Esscli.dll6.3.9600.16384370,17622 tháng 8 năm 201309:49x64
Fastprox.dll6.3.9600.17031803,84022 tháng 2 năm 201409:35x64
Mofd.dll6.3.9600.16384237,05622 tháng 8 năm 201309:47x64
Mofinstall.dll6.3.9600.163846451222 tháng 8 năm 201309:53x64
Repdrvfs.dll6.3.9600.16384342,52822 tháng 8 năm 201309:48x64
Wbemcomn.dll6.3.9600.16384436,22422 tháng 8 năm 201309:51x64
Wbemcore.dll6.3.9600.171291,116,16017 tháng 5 năm 201403:48x64
Wbemprox.dll6.3.9600.1638434,30422 tháng 8 năm 201309:50x64
Wmicmiplugin.dll6.3.9600.17031505,34422 tháng 2 năm 201409:20x64
Wmiutils.dll6.3.9600.16384108,54422 tháng 8 năm 201309:51x64
Sppinst.dll6.3.9600.16384681,98422 tháng 8 năm 201309:34x64
Cmifw.dll6.3.9600.1638489,60022 tháng 8 năm 201309:45x64
Firewallofflineapi.dll6.3.9600.16384164,35222 tháng 8 năm 201309:59x64
Netsetupai.dll6.3.9600.1638457,85622 tháng 8 năm 201309:56x64
Netsetupapi.dll6.3.9600.16384185,34422 tháng 8 năm 201309:59x64
Bfsvc.dll6.3.9600.1638474,24022 tháng 8 năm 201309:40x64
Cbscore.dll6.3.9600.171291,553,40817 tháng 5 năm 201403:36x64
Cbsmsg.dll6.3.9600.1703142,49622 tháng 2 năm 201409:55x64
Cleanupai.dll6.3.9600.1638431,74422 tháng 8 năm 201309:50x64
Cmiadapter.dll6.3.9600.16384119,80822 tháng 8 năm 201309:46x64
Cmiaisupport.dll6.3.9600.170313,141,12022 tháng 2 năm 201409:30x64
Cmitrust.dll6.3.9600.16384403,96822 tháng 8 năm 201309:52x64
Cmiv2.dll6.3.9600.170313,291,64822 tháng 2 năm 201411:32x64
Cntrtextinstaller.dll6.3.9600.16384150,01622 tháng 8 năm 201310:01x64
Dpx.dll6.3.9600.16384337,40822 tháng 8 năm 201309:34x64
Drupdate.dll6.3.9600.17031243,71222 tháng 2 năm 201409:51x64
Drvstore.dll6.3.9600.17031737,28022 tháng 2 năm 201409:52x64
Fveupdateai.dll6.3.9600.1638454,78422 tháng 8 năm 201309:48x64
Globalinstallorder.xmlkhông áp dụng1,249,91918 tháng 6 năm 201315:34không áp dụng
Luainstall.dll6.3.9600.1638450,17622 tháng 8 năm 201309:53x64
Msdelta.dll6.3.9600.16384496,12822 tháng 8 năm 201309:54x64
Mspatcha.dll6.3.9600.1638445,56822 tháng 8 năm 201310:03x64
Poqexec.exe6.3.9600.17031139,77622 tháng 2 năm 201412:16x64
Securebootai.dll6.3.9600.1703134,30422 tháng 2 năm 201409:48x64
Smiengine.dll6.3.9600.17031836,60822 tháng 2 năm 201408:53x64
Smipi.dll6.3.9600.1638457,34422 tháng 8 năm 201309:50x64
Tifilefetcher.exe6.3.9600.17031421,88822 tháng 2 năm 201409:22x64
Timezoneai.dll6.3.9600.1703194,20822 tháng 2 năm 201409:49x64
Tiworker.exe6.3.9600.17031190,97622 tháng 2 năm 201409:40x64
Wcmtypes.xsdkhông áp dụng1,04718 tháng 6 năm 201315:30không áp dụng
Wcp.dll6.3.9600.171292,793,47217 tháng 5 năm 201404:05x64
Wdscore.dll6.3.9600.17031249,34422 tháng 2 năm 201409:43x64
Winsockai.dll6.3.9600.1638467,07222 tháng 8 năm 201309:47x64
Wrpint.dll6.3.9600.1703160,41622 tháng 2 năm 201409:20x64
Ws2_helper.dll6.3.9600.1638462,46422 tháng 8 năm 201309:53x64
Appxreg.dll6.3.9600.1638421,50422 tháng 8 năm 201303:32x 86
Bcdeditai.dll6.3.9600.17031271,36022 tháng 2 năm 201409:23x 86
Ceipfwdai.dll6.3.9600.17031188,92822 tháng 2 năm 201409:07x 86
Cmipnpinstall.dll6.3.9600.17031189,44022 tháng 2 năm 201410:42x 86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.3.9600.1647076,80018 tháng 11 năm 201300:45x 86
Httpai.dll6.3.9600.1647049,66418 tháng 11 năm 201300:45x 86
Iefileinstallai.dll6.3.9600.164706451218 tháng 11 năm 201300:45x 86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.3.9600.17031207,87222 tháng 2 năm 201409:15x 86
Netfxconfig.dll6.3.9600.1638440,96022 tháng 8 năm 201303:48x 86
Peerdistai.dll6.3.9600.1647060,92818 tháng 11 năm 201300:45x 86
Printadvancedinstaller.dll6.3.9600.1638495,23222 tháng 8 năm 201303:13x 86
Registeriepkeysai.dll6.3.9600.1638424,06422 tháng 8 năm 201302:40x 86
Servicemodelregai.dll6.3.9600.1647092,67218 tháng 11 năm 201300:45x 86
Setieinstalleddateai.dll6.3.9600.1647045,56818 tháng 11 năm 201300:45x 86
Esscli.dll6.3.9600.16384280,06422 tháng 8 năm 201302:44x 86
Fastprox.dll6.3.9600.16384628,73622 tháng 8 năm 201302:43x 86
Mofd.dll6.3.9600.16384194,04822 tháng 8 năm 201302:42x 86
Mofinstall.dll6.3.9600.1638462,97622 tháng 8 năm 201302:46x 86
Repdrvfs.dll6.3.9600.16384270,84822 tháng 8 năm 201302:43x 86
Wbemcomn.dll6.3.9600.16384367,61622 tháng 8 năm 201302:45x 86
Wbemcore.dll6.3.9600.17129915,45617 tháng 5 năm 201403:32x 86
Wbemprox.dll6.3.9600.1638429,69622 tháng 8 năm 201302:45x 86
Wmicmiplugin.dll6.3.9600.17031389,63222 tháng 2 năm 201409:04x 86
Wmiutils.dll6.3.9600.1638486,52822 tháng 8 năm 201302:45x 86
Sppinst.dll6.3.9600.16384555,52022 tháng 8 năm 201302:33x 86
Cmifw.dll6.3.9600.1638475,77622 tháng 8 năm 201302:41x 86
Firewallofflineapi.dll6.3.9600.16384139,77622 tháng 8 năm 201302:51x 86
Netsetupai.dll6.3.9600.1646952,22415 tháng 11 năm 201313:44x 86
Netsetupapi.dll6.3.9600.16384125,44022 tháng 8 năm 201302:50x 86
Bfsvc.dll6.3.9600.1638474,24022 tháng 8 năm 201302:39x 86
Cbscore.dll6.3.9600.171291,355,26417 tháng 5 năm 201403:24x 86
Cbsmsg.dll6.3.9600.1703143,52022 tháng 2 năm 201409:28x 86
Cleanupai.dll6.3.9600.1638437,88822 tháng 8 năm 201302:45x 86
Cmiadapter.dll6.3.9600.16470110,08018 tháng 11 năm 201300:45x 86
Cmiaisupport.dll6.3.9600.170312,080,76822 tháng 2 năm 201409:10x 86
Cmitrust.dll6.3.9600.16384280,57622 tháng 8 năm 201302:46x 86
Cmiv2.dll6.3.9600.170312,175,48822 tháng 2 năm 201410:46x 86
Cntrtextinstaller.dll6.3.9600.16384125,95222 tháng 8 năm 201302:52x 86
Dpx.dll6.3.9600.17031253,44022 tháng 2 năm 201409:03x 86
Drupdate.dll6.3.9600.16469198,14415 tháng 11 năm 201313:47x 86
Drvstore.dll6.3.9600.17031599,55222 tháng 2 năm 201409:27x 86
Fveupdateai.dll6.3.9600.1647053,24818 tháng 11 năm 201300:45x 86
Globalinstallorder.xmlkhông áp dụng1,249,91918 tháng 6 năm 201313:12không áp dụng
Luainstall.dll6.3.9600.1638441,47222 tháng 8 năm 201302:47x 86
Msdelta.dll6.3.9600.16384381,44022 tháng 8 năm 201302:48x 86
Mspatcha.dll6.3.9600.1703136,35222 tháng 2 năm 201409:29x 86
Poqexec.exe6.3.9600.17031124,41622 tháng 2 năm 201411:24x 86
Securebootai.dll6.3.9600.1703138,91222 tháng 2 năm 201409:23x 86
Smiengine.dll6.3.9600.17031666,11222 tháng 2 năm 201408:46x 86
Smipi.dll6.3.9600.1646955,29615 tháng 11 năm 201313:40x 86
Tifilefetcher.exe6.3.9600.17031351,74422 tháng 2 năm 201409:06x 86
Timezoneai.dll6.3.9600.1647081,92018 tháng 11 năm 201300:45x 86
Tiworker.exe6.3.9600.17031189,44022 tháng 2 năm 201409:17x 86
Wcmtypes.xsdkhông áp dụng1,04718 tháng 6 năm 201313:06không áp dụng
Wcp.dll6.3.9600.171292,316,28817 tháng 5 năm 201403:44x 86
Wdscore.dll6.3.9600.17031195,07222 tháng 2 năm 201409:18x 86
Winsockai.dll6.3.9600.1638466,04822 tháng 8 năm 201302:43x 86
Wrpint.dll6.3.9600.1703150,68822 tháng 2 năm 201409:04x 86
Ws2_helper.dll6.3.9600.1638449,66422 tháng 8 năm 201302:47x 86
Đối với Windows RT 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Appxreg.dll6.3.9600.1638421.86422 tháng 8 năm 201303:58không áp dụng
Bcdeditai.dll6.3.9600.17031267,11222 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Ceipfwdai.dll6.3.9600.17031171,36022 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Cmipnpinstall.dll6.3.9600.16384189,29622 tháng 8 năm 201303:58không áp dụng
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.3.9600.1647071,00818 tháng 11 năm 201300:12không áp dụng
Httpai.dll6.3.9600.1647049,50418 tháng 11 năm 201300:12không áp dụng
Iefileinstallai.dll6.3.9600.1647059,74418 tháng 11 năm 201300:12không áp dụng
Msdtcadvancedinstaller.dll6.3.9600.17031193,38422 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Netfxconfig.dll6.3.9600.1638438,25622 tháng 8 năm 201303:58không áp dụng
Peerdistai.dll6.3.9600.1703159,24022 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Printadvancedinstaller.dll6.3.9600.1638489,44822 tháng 8 năm 201303:58không áp dụng
Registeriepkeysai.dll6.3.9600.1638424,42422 tháng 8 năm 201303:58không áp dụng
Servicemodelregai.dll6.3.9600.1647096,09618 tháng 11 năm 201300:12không áp dụng
Setieinstalleddateai.dll6.3.9600.1647045,40818 tháng 11 năm 201300:12không áp dụng
Esscli.dll6.3.9600.16384306,53622 tháng 8 năm 201303:54không áp dụng
Fastprox.dll6.3.9600.16384663,40022 tháng 8 năm 201303:54không áp dụng
Mofd.dll6.3.9600.16384188,77622 tháng 8 năm 201303:54không áp dụng
Mofinstall.dll6.3.9600.1638459,24022 tháng 8 năm 201303:54không áp dụng
Repdrvfs.dll6.3.9600.16384272,74422 tháng 8 năm 201303:54không áp dụng
Wbemcomn.dll6.3.9600.16384364,39222 tháng 8 năm 201303:54không áp dụng
Wbemcore.dll6.3.9600.17129942,43217 tháng 5 năm 201405:39không áp dụng
Wbemprox.dll6.3.9600.1638436,71222 tháng 8 năm 201303:54không áp dụng
Wmicmiplugin.dll6.3.9600.17031417,12822 tháng 2 năm 201415:46không áp dụng
Wmiutils.dll6.3.9600.1638496,10422 tháng 8 năm 201303:54không áp dụng
Sppinst.dll6.3.9600.17031530,28022 tháng 2 năm 201411:21không áp dụng
Cmifw.dll6.3.9600.1638480,23222 tháng 8 năm 201303:54không áp dụng
Firewallofflineapi.dll6.3.9600.16384135,52822 tháng 8 năm 201303:54không áp dụng
Netsetupai.dll6.3.9600.1646954,11218 tháng 11 năm 201300:04không áp dụng
Netsetupapi.dll6.3.9600.16384131,58422 tháng 8 năm 201302:17không áp dụng
Bfsvc.dll6.3.9600.1638471,52822 tháng 8 năm 201303:58không áp dụng
Cbscore.dll6.3.9600.171291,252,19217 tháng 5 năm 201405:47không áp dụng
Cbsmsg.dll6.3.9600.1703148,48822 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Cleanupai.dll6.3.9600.1638436,71222 tháng 8 năm 201303:58không áp dụng
Cmiadapter.dll6.3.9600.16470102,75218 tháng 11 năm 201300:12không áp dụng
Cmiaisupport.dll6.3.9600.170312,385,25622 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Cmitrust.dll6.3.9600.16384298,35222 tháng 8 năm 201303:58không áp dụng
Cmiv2.dll6.3.9600.170312,494,31222 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Cntrtextinstaller.dll6.3.9600.16384128,36022 tháng 8 năm 201303:58không áp dụng
Dpx.dll6.3.9600.17031273,25622 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Drupdate.dll6.3.9600.16469187,23218 tháng 11 năm 201300:12không áp dụng
Drvstore.dll6.3.9600.17031534,88822 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Fveupdateai.dll6.3.9600.1647053,08818 tháng 11 năm 201300:12không áp dụng
Globalinstallorder.xmlkhông áp dụng1,249,91918 tháng 6 năm 201315:34không áp dụng
Luainstall.dll6.3.9600.1638450,54422 tháng 8 năm 201303:58không áp dụng
Msdelta.dll6.3.9600.16384407,40022 tháng 8 năm 201303:58không áp dụng
Mspatcha.dll6.3.9600.1638442,35222 tháng 8 năm 201303:58không áp dụng
Poqexec.exe6.3.9600.17031104,96022 tháng 2 năm 201410:03không áp dụng
Securebootai.dll6.3.9600.1703138,76022 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Smiengine.dll6.3.9600.17031628,58422 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Smipi.dll6.3.9600.1646955,64818 tháng 11 năm 201300:12không áp dụng
Tifilefetcher.exe6.3.9600.17031330,59222 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Timezoneai.dll6.3.9600.1703178,69622 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Tiworker.exe6.3.9600.17031186,36822 tháng 2 năm 201408:30không áp dụng
Wcmtypes.xsdkhông áp dụng1,04718 tháng 6 năm 201315:30không áp dụng
Wcp.dll6.3.9600.171292,152,29617 tháng 5 năm 201405:47không áp dụng
Wdscore.dll6.3.9600.17031191,84822 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Winsockai.dll6.3.9600.1703165,38422 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Wrpint.dll6.3.9600.1703156,68022 tháng 2 năm 201411:48không áp dụng
Ws2_helper.dll6.3.9600.1638454,12022 tháng 8 năm 201303:58không áp dụng
Appxreg.dll6.3.9600.1638421,50422 tháng 8 năm 201303:32x 86
Bcdeditai.dll6.3.9600.17031271,36022 tháng 2 năm 201409:23x 86
Ceipfwdai.dll6.3.9600.17031188,92822 tháng 2 năm 201409:07x 86
Cmipnpinstall.dll6.3.9600.17031189,44022 tháng 2 năm 201410:42x 86
Configureieoptionalcomponentsai.dll6.3.9600.1647076,80018 tháng 11 năm 201300:45x 86
Httpai.dll6.3.9600.1647049,66418 tháng 11 năm 201300:45x 86
Iefileinstallai.dll6.3.9600.164706451218 tháng 11 năm 201300:45x 86
Msdtcadvancedinstaller.dll6.3.9600.17031207,87222 tháng 2 năm 201409:15x 86
Netfxconfig.dll6.3.9600.1638440,96022 tháng 8 năm 201303:48x 86
Peerdistai.dll6.3.9600.1647060,92818 tháng 11 năm 201300:45x 86
Printadvancedinstaller.dll6.3.9600.1638495,23222 tháng 8 năm 201303:13x 86
Registeriepkeysai.dll6.3.9600.1638424,06422 tháng 8 năm 201302:40x 86
Servicemodelregai.dll6.3.9600.1647092,67218 tháng 11 năm 201300:45x 86
Setieinstalleddateai.dll6.3.9600.1647045,56818 tháng 11 năm 201300:45x 86
Esscli.dll6.3.9600.16384280,06422 tháng 8 năm 201302:44x 86
Fastprox.dll6.3.9600.16384628,73622 tháng 8 năm 201302:43x 86
Mofd.dll6.3.9600.16384194,04822 tháng 8 năm 201302:42x 86
Mofinstall.dll6.3.9600.1638462,97622 tháng 8 năm 201302:46x 86
Repdrvfs.dll6.3.9600.16384270,84822 tháng 8 năm 201302:43x 86
Wbemcomn.dll6.3.9600.16384367,61622 tháng 8 năm 201302:45x 86
Wbemcore.dll6.3.9600.17129915,45617 tháng 5 năm 201403:32x 86
Wbemprox.dll6.3.9600.1638429,69622 tháng 8 năm 201302:45x 86
Wmicmiplugin.dll6.3.9600.17031389,63222 tháng 2 năm 201409:04x 86
Wmiutils.dll6.3.9600.1638486,52822 tháng 8 năm 201302:45x 86
Sppinst.dll6.3.9600.16384555,52022 tháng 8 năm 201302:33x 86
Cmifw.dll6.3.9600.1638475,77622 tháng 8 năm 201302:41x 86
Firewallofflineapi.dll6.3.9600.16384139,77622 tháng 8 năm 201302:51x 86
Netsetupai.dll6.3.9600.1646952,22415 tháng 11 năm 201313:44x 86
Netsetupapi.dll6.3.9600.16384125,44022 tháng 8 năm 201302:50x 86
Bfsvc.dll6.3.9600.1638474,24022 tháng 8 năm 201302:39x 86
Cbscore.dll6.3.9600.171291,355,26417 tháng 5 năm 201403:24x 86
Cbsmsg.dll6.3.9600.1703143,52022 tháng 2 năm 201409:28x 86
Cleanupai.dll6.3.9600.1638437,88822 tháng 8 năm 201302:45x 86
Cmiadapter.dll6.3.9600.16470110,08018 tháng 11 năm 201300:45x 86
Cmiaisupport.dll6.3.9600.170312,080,76822 tháng 2 năm 201409:10x 86
Cmitrust.dll6.3.9600.16384280,57622 tháng 8 năm 201302:46x 86
Cmiv2.dll6.3.9600.170312,175,48822 tháng 2 năm 201410:46x 86
Cntrtextinstaller.dll6.3.9600.16384125,95222 tháng 8 năm 201302:52x 86
Dpx.dll6.3.9600.17031253,44022 tháng 2 năm 201409:03x 86
Drupdate.dll6.3.9600.16469198,14415 tháng 11 năm 201313:47x 86
Drvstore.dll6.3.9600.17031599,55222 tháng 2 năm 201409:27x 86
Fveupdateai.dll6.3.9600.1647053,24818 tháng 11 năm 201300:45x 86
Globalinstallorder.xmlkhông áp dụng1,249,91918 tháng 6 năm 201313:12không áp dụng
Luainstall.dll6.3.9600.1638441,47222 tháng 8 năm 201302:47x 86
Msdelta.dll6.3.9600.16384381,44022 tháng 8 năm 201302:48x 86
Mspatcha.dll6.3.9600.1703136,35222 tháng 2 năm 201409:29x 86
Poqexec.exe6.3.9600.17031124,41622 tháng 2 năm 201411:24x 86
Securebootai.dll6.3.9600.1703138,91222 tháng 2 năm 201409:23x 86
Smiengine.dll6.3.9600.17031666,11222 tháng 2 năm 201408:46x 86
Smipi.dll6.3.9600.1646955,29615 tháng 11 năm 201313:40x 86
Tifilefetcher.exe6.3.9600.17031351,74422 tháng 2 năm 201409:06x 86
Timezoneai.dll6.3.9600.1647081,92018 tháng 11 năm 201300:45x 86
Tiworker.exe6.3.9600.17031189,44022 tháng 2 năm 201409:17x 86
Wcmtypes.xsdkhông áp dụng1,04718 tháng 6 năm 201313:06không áp dụng
Wcp.dll6.3.9600.171292,316,28817 tháng 5 năm 201403:44x 86
Wdscore.dll6.3.9600.17031195,07222 tháng 2 năm 201409:18x 86
Winsockai.dll6.3.9600.1638466,04822 tháng 8 năm 201302:43x 86
Wrpint.dll6.3.9600.1703150,68822 tháng 2 năm 201409:04x 86
Ws2_helper.dll6.3.9600.1638449,66422 tháng 8 năm 201302:47x 86
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin tệp bổ sung

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpX86_2782c8a8b2dbc99b41f9d8be118fcab1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_3dc59d0747b59c4d.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_2d15a676bc956709e71d48a3d4090164_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_0f793733cfc8d9d3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp713
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_3dbd22ff830c50ed22a4e21cec6cc255_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_51da524a17635d0a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_cec36b7ba3f6f755375f20ea27a43dcf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_3b1a91d9a3121056.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp702
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_fe3fd82ff190d8ac7160a4503ede569b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_90729d5c7935f3fc.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp705
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ingstack cơ sở extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_b3ea760adeb81dfb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp10,004
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_5370a24c26e43dc8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,717
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_2e880fc4c02cf354.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.409 người
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_d36af8c04681f980.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,385
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_9e44ec35e2af0602.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp27,598
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:45
Nền tảngkhông áp dụng
Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa vào x 64 của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_2782c8a8b2dbc99b41f9d8be118fcab1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_99e4388b00130d83.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_2d15a676bc956709e71d48a3d4090164_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_6b97d2b788264b09.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3dbd22ff830c50ed22a4e21cec6cc255_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_adf8edcdcfc0ce40.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3faea42b18fdcb6474fb2555424bd0b5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_76b318631cdd1128.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_4923f74b50fcf31334956c84c414421c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_42865e53ab00583f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_830a1707b7d5e786143442dcd26a5e6b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_0c00850860574c7e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b3a0d118296cc24025bf55f7571deff6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_242a5d158ed43678.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_cbff2773298529336072b27408aa073c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_5b6e6336b82023c3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_cec36b7ba3f6f755375f20ea27a43dcf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_97392d5d5b6f818c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_dd3c6c92aa1321c68e00523050403967_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_7cc76795b03ec8ea.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fe3fd82ff190d8ac7160a4503ede569b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_ec9138e031936532.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp707
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ingstack cơ sở extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_1009118e97158f31.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp10,006
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngăn xếp termsrv extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_03d4f8f013756e0f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,381
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_af8f3dcfdf41aefe.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,719
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_8aa6ab48788a648a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.411 người
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_2f899443fedf6ab6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,387
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_fa6387b99b0c7738.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp27,610
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ingstack cơ sở extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_b3ea760adeb81dfb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp10,004
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_5370a24c26e43dc8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,717
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_2e880fc4c02cf354.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.409 người
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_d36af8c04681f980.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,385
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_9e44ec35e2af0602.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp27,598
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tệp bổ sung cho Windows RT 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_2782c8a8b2dbc99b41f9d8be118fcab1_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_99e4388b00130d83.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_2d15a676bc956709e71d48a3d4090164_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_6b97d2b788264b09.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3dbd22ff830c50ed22a4e21cec6cc255_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_adf8edcdcfc0ce40.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp708
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_3faea42b18fdcb6474fb2555424bd0b5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_76b318631cdd1128.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp712
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_4923f74b50fcf31334956c84c414421c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_42865e53ab00583f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp710
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_830a1707b7d5e786143442dcd26a5e6b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_0c00850860574c7e.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b3a0d118296cc24025bf55f7571deff6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_242a5d158ed43678.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp706
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_cbff2773298529336072b27408aa073c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_5b6e6336b82023c3.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp709
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_cec36b7ba3f6f755375f20ea27a43dcf_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_97392d5d5b6f818c.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp704
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_dd3c6c92aa1321c68e00523050403967_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_7cc76795b03ec8ea.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp717
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fe3fd82ff190d8ac7160a4503ede569b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_ec9138e031936532.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp707
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ingstack cơ sở extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_1009118e97158f31.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp10,006
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-s... ngăn xếp termsrv extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_03d4f8f013756e0f.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,381
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_af8f3dcfdf41aefe.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,719
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_8aa6ab48788a648a.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.411 người
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_2f899443fedf6ab6.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,387
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_fa6387b99b0c7738.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp27,610
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-s... ingstack cơ sở extra_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_b3ea760adeb81dfb.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp10,004
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_5370a24c26e43dc8.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp7,717
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_2e880fc4c02cf354.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp1.409 người
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_d36af8c04681f980.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp3,385
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17129_none_9e44ec35e2af0602.manifest
Phiên bản tệpkhông áp dụng
Kích thước tệp27,598
Ngày (UTC)17 tháng 5 năm 2014
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngkhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2969339 - Xem lại Lần cuối: 12/17/2015 14:57:00 - Bản sửa đổi: 6.0

Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard

  • kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbmt KB2969339 KbMtvi
Phản hồi