MS14-037: Cập nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 8 tháng 7 năm 2014

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2975687
Bản cập nhật mà bài viết này mô tả đã được thay thế bằng bản cập nhật mới hơn. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để cài đặt chuyên biệt bản cập nhật mới nhất, hãy truy cập website sau của Microsoft: Thông tin thêm kỹ thuật về bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer, hãy truy cập website sau của Microsoft:
Giới thiệu
Microsoft đã phát hành bản tin bảo mật MS14-037. Tìm hiểu thêm về cách tải xuống các bản sửa lỗi được bao gồm trong bản tin bảo mật này:
Thông tin Cập Nhật bảo mật
Tuỳ thuộc vào cách hệ thống của bạn được cấu hình để nhận bản Cập Nhật, chỉ có một bản Cập Nhật cho Internet Explorer 11 có thể áp dụng.

Đối với hệ thống chạy Internet Explorer 11 trên Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2:
 • Các 2962872 bản Cập Nhật là hệ thống có bản Cập Nhật 2929437 cài đặt chuyên biệt.
 • Các 2963952 bản Cập Nhật là hệ thống mà không có bản Cập Nhật 2929437 cài đặt chuyên biệt. Lưu ý rằng bản Cập Nhật 2963952 chỉ có sẵn cho khách hàng quản lý các bản Cập Nhật bằng cách sử dụng Windows Server Update Services (WSUS), Microsoft Intune hoặc quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống.
Đối với hệ thống chạy Internet Explorer 11 Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2:
 • Các 2962872 bản Cập Nhật là hệ thống có bản Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt.
 • Các 2963952 bản Cập Nhật là hệ thống mà không có bản Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Lưu ý rằng bản Cập Nhật 2963952 chỉ có sẵn cho khách hàng quản lý các bản Cập Nhật bằng cách sử dụng Windows Server Update Services (WSUS), Microsoft Intune hoặc quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống.

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: TechNet khắc phục sự cố bảo mật và hỗ trợ

Giúp bảo vệ máy tính dựa trên Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp vi-rút và Trung tâm bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia của bạn: Hỗ trợ quốc tế

Thông tin thêm

Không bảo mật bản sửa lỗi được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật này

Sửa chữa phiên bản phân phối rộng rãi (GDR)

Các bản Cập Nhật không có thể được cài đặt chuyên biệt, tuỳ thuộc vào phiên bản Windows và các phiên bản của ứng dụng bị ảnh hưởng. Vui lòng xem các bài viết riêng để xác định trạm đậu Cập Nhật của bạn.
Số bài viếtTiêu đề bài viết
2813272Lỗi 127 khi áp dụng thiết đặt Internet Explorer bảo trì chính sách nhóm cho máy tính chạy trên Windows
2934681Internet Explorer 8 treo khi điều khiển ứng dụng lưu trữ Internet Explorer WebBrowser
2964325Duyệt tới trở lại một trang không chính xác khi bạn bấm vào nút chọn một quay lại trong Internet Explorer 11 hoặc Internet Explorer 10
2977636Internet Explorer 11 đóng băng khi bạn gửi một yêu cầu bài trống trong vùng Internet
2980003Thiết đặt nhãn hiệu được xoá sau khi bạn đặt lại cài đặt chuyên biệt Internet Explorer 10
2980004Một số dòng tách băng biến mất khi bạn sử dụng phiên bản tiếng Anh của ứng dụng web từ Internet Explorer 11
2980006Internet Explorer gặp sự cố khi bạn chạy ứng dụng trên web site
2980007Đường viền bảng không liên kết khi ô được hợp nhất vào một bảng trong Internet Explorer 11
2980008Kích cỡ hình ảnh trong một ô bảng không chính xác khi web site được thiết kế trong chế độ biên chế độ trong Internet Explorer 11
2980009Tệp ẩn lên trường không được hiển thị khi bạn cố gắng hiển thị trường trong Internet Explorer 11 hoặc Internet Explorer 10
2980010Tường thuật viên không đọc văn bản thay thế cho hình ảnh khi bạn sử dụng giao diện đọc trong Internet Explorer 11
2980011Bản Cập Nhật để loại bỏ các thanh cuộn trống trong cửa sổ biểu mẫu trong Internet Explorer 10
2980013Mật khẩu được hiển thị dưới dạng trống mặc dù nó được xác định trên một web site http trong Internet Explorer 11
2980014Yêu cầu nhập không chính xác khi trình duyệt sử dụng phương pháp sau để gửi yêu cầu HTTP trong Internet Explorer 11
2980015Phương pháp PropertyIsEnumerable hasOwnProperty không thành công khi bạn sử dụng chức năng Object.create trong Internet Explorer 11
2980016Bản Cập Nhật để hỗ trợ tính năng tuỳ chọn an toàn mới trong Internet Explorer 11 và Internet Explorer 10
2980018Thiết bị không thể xoay tự động khi nó phát một video Adobe Flash Player trong Internet Explorer 11
2980020SessionStorage được chia sẻ không chính xác và Internet Explorer 11 bị chậm khi bạn tạo điều khiển WebBrowser
Thông tin thêm

Vấn đề đã biết và biết thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Các bài viết có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Các bài viết có thể có sự cố đã biết thông tin. Nếu trường hợp này xảy ra, vấn đề được liệt kê bên dưới mỗi liên kết bài viết.
 • 2962872 MS14-037: Cập Nhật bảo mật cho các phiên bản Internet Explorer 6, 7, 8, 9, 10 và 11: ngày 8 tháng 4 năm 2014
  Các vấn đề bảo mật Cập Nhật 2962872:
  • Vấn đề 1: Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bảo mật này, cửa sổ Internet Explorer có thể rất chậm làm mới và đáp ứng khi bạn mở cửa sổ phương thức liên tiếp. Vấn đề này ảnh hưởng đến các phiên bản Internet Explorer 6 đến 11.

   Giải pháp: Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật 2976627.
  • Vấn đề 2: Tôi đang chạy Internet Explorer 11, nhưng tôi sẽ không được cung cấp bản cập nhật này.

   Giải pháp: Đối với Internet Explorer 11, Cập Nhật bảo mật 2962872 là hệ thống có bản Cập Nhật 2929437 hoặc bản Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt. Internet Explorer 11 khách hàng phải đảm bảo rằng bản Cập Nhật 2929437 hoặc bản Cập Nhật 2919355 được cài đặt chuyên biệt trước khi cập nhật bảo mật 2957689 có thể được cung cấp cho họ hoặc cài đặt chuyên biệt.

   Lưu ý Đối với Internet Explorer 11 khách hàng không có bản Cập Nhật 2929437 hoặc bản Cập Nhật 2919355 cài đặt chuyên biệt, Cập Nhật bảo mật 2963952 có thể cài đặt chuyên biệt thay vì Cập Nhật bảo mật 2962872. Tuy nhiên, bản Cập Nhật bảo mật 2963952 chỉ có sẵn cho khách hàng quản lý các bản Cập Nhật bằng cách sử dụng Windows Server Update Services (WSUS), Microsoft Intune hoặc quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống.
 • 2963952 MS14-037: Cập Nhật cho Internet Explorer 11 cho hệ thống mà không có bản Cập Nhật 2919355 (dành cho Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2) hoặc Cập Nhật 2929437 (đối với Windows 7 SP1 hoặc Windows Server 2008 R2 SP1) được cài đặt: ngày 8 tháng 4 năm 2014
  Các vấn đề bảo mật Cập Nhật 2963952:
  • Vấn đề: Tôi đang chạy Internet Explorer 11, nhưng tôi sẽ không được cung cấp bản cập nhật này.

   Giải pháp: Cập Nhật bảo mật 2963952 chỉ có sẵn cho khách hàng quản lý các bản Cập Nhật bằng cách sử dụng Windows Server Update Services (WSUS), Microsoft Intune hoặc quản lý cấu hình Trung tâm hệ thống Microsoft.
THÔNG TIN VỀ TỆP

Thông tin băm tệp

Tên tệpSHA1 bămSha256 băm
IE10-Windows6.1-KB2962872-x64.msuD802BB196F98C898D3DC332259FBF4A2902F665F53919332C7B1571A65429D687F1F9253A4C8F877478777696A3AF66C8FDBB694
IE10-Windows6.1-KB2962872-x86.msu7D0C06DB533E61AB0B724A7B2B0780856D93F8009D03F40C5D35BC6BFC850B7B5BE7971B42A9469B9FC551FC462055AD03D5604B
IE11-Windows6.1-KB2962872-x64.msuF3E1BABA1AC9CF3C53AE5E12620285A27B61DD99501C299C792F703BCB54AC477CAF4F66D5CDCB2BD3F575BDE0E5B9CF3064D895
IE11-Windows6.1-KB2962872-x86.msuC1C3837E3F940ADC2465CDE816E1C7A7DC88208BE9F45F8D2B15C590F3424FC6BFBED653CB8C1BFBF548AB37E60D058BC9D80C04
IE11-Windows6.1-KB2963952-x64.msu796E2025564824A98E71346DB2FF9E53061B350EE1013F7B50CBA19C4F52E9AE9B9C80425F7FA3C36E7860B1D3E282AC903C8D4D
IE11-Windows6.1-KB2963952-x86.msuBE67AAE7AB908E0903C6A661617834535F19244EC884CFFE7A32BE55B4C39776D15B0A686A94B2947675A33E3892ECF38A581E03
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-ia64-DEU.exe884BEEBFE3C31B736355462A9A886FF341F2E2100E65646B297FE42A81BADD2F6882E4249398296FB32457C28C7C50FADAFCCC1F
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-ia64-ENU.exe064D89E8973DAC45828FA784FDC15C3B2FA967D779A570E7FA75F7296E628AED75686E643AB67F8DA33550FA930064001A45FC08
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-ia64-FRA.exe7C5AC11749166143D8DA038C4174397618E78B50B51B400558E745F70E0F8F4E7F2C3BF29DFBA8D007F0B87D4D94DF038E0D23BB
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-ia64-JPN.exe8388A92A6BFFE5F36E3D45342976E8C825BCD467316D3F27BA4B9208B122CE43D15B6832A2B26165A8CF46372B36E952E2786857
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-CHS.exe825F52995D8C239E5DA9B7B3BDD2B82FCF871D39655BC03E0E8FB73D64F6B96A1F56FEDDC7A652DAFA2F6D4622161D92EC018CE6
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-CHT.exeE0606914347EAF9D430B89674E67CD32CDD31763151DA63D2AD2B82F84CF844CAFE108E5DD9C7863D605D545A09E41ABE96CD4C7
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-DEU.exe44E6EC33E97A58A1C21237A37533CB02EE3D083D16840DE6588D676D67A171750A3AC1EAF471705912DF939F6960FE6CB6D4EEAF
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-ENU.exe8A15CED9AD5020DB0A46B12631232C3BAFE0327DEB43A026FD7514DB1E49EA50EF8A874F0B2749D27CAE164D384D9DFE61BF115B
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-ESN.exe31B45A18432FD8A68E66229B25ACDB069A87E2996C4A1BAD4F9DAF3A3F7667202E25611A0398937A8FB9A9287D5E89B6FACFDE0F
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-FRA.exeAFD5F0319D62E170512ED2772A033E1CD6FB4FF530C7AE37805B2C80D9FECD6F1149F0E6153FE1D6B9B6DA09FFD4C2506A283FE4
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-ITA.exeEA90C9B66F141D63A1A5924BA75FCFC19DFBD7F44D8D828C0189BA6A98202E0A6F1F68DDCB38980E8DDB449EBD3A4D9121AACAE4
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-JPN.exeA0C07326850731F5DB86A32DEEB41B44BF6BBB05EB26289A1017BF36459A2FEFF53909E1070E72C985BCA28B2D893B8DC6521B75
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-KOR.exe8D63A2126428093F9903ABAC6AC46F9B8643267CDC3724334718B2485E701929AB62979BB504019491A48C76089CEF79FA0315DD
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-PTB.exe9A6A33A502CA3F3E9D0D8046785A8D3E84AB4EC0F918511C8C1C53DA9DC983607F99BEA865CFF6B11C5D2A3E5F5D46622708428A
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-RUS.exeA4CD13792A5FE4CF8CD33F32931411B5CCBDBAC846CBBC8B343F9C11F5B84BEBC0B819671D7A81F8775A7391AF848B1252D136FE
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-CHS.exeCC0D6CDCEE5328F2CDE6ABF56F66B14E779E7F2A6DEB9F969FB01EFBCC87C8819255DEFFB00A1A4E149CB51A5295C45CA9409993
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-CHT.exeD98212654ADCB1ED654E1F5C1D8CF714DADBF36B8C3ECCF2E7C3CD2A3589790F0D43A66FAC31841B2FB5642527F16773C45CBC03
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-CSY.exeE4B172EC646984303B20D6EDDEA36CAC657DA1A9BDBB8545FC4152F7C19C7B5005A28F842DEEE7EDAFAB368A23E0EDE9C4D2E176
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-DEU.exe6619AC98E30515719DAD3A45BA9E5E2B560EED1C910CC54BDF8E36DE9F2525D39949422A280478FC000408CB9E21A605BF3D6E32
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-ENU.exe2979DA4D5676AE71AF808FD836FE3732C46EC46DF362AB782F0B5E2ECE27222D31104FDA27E4002FB72C3792EFBE784D3FFA8C9B
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-ESN.exeCBE157B0E81BDB06127B0F6D9B9C301E3C2813013B8026157FF59308FB809B3541B3DFE73346012B48A0B0F8B20601722C20F48A
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-FRA.exe4ED6118B886C3EB275AF21E730651F367C2588857C26FC87B42D8E23C638138A5597EEEA484531EE2C507777657C2B1B83C6916E
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-HUN.exe395687C0BDAEA886AAF62C12F6E16F9C8AE39A123B3C88D61FF1977C2223431E965CE6A0564C21C9F01E6EA4780CC128F14D1CB2
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-ITA.exe113845E90BAC0E34CDF3089A4A7D755959F8D2B163B8EC955264536E377F5153B9EA5EAAD796FC0C5669B5D946BC3580019609E8
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-JPN.exe7F622539748A1F09CFDBAB180AAD897F115F5649EA692EE77C0E5526D93B5B0BBB4CA9FAE35388D2C799DC3B683026415425BFC8
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-KOR.exeA649A21B22500886F1059FDDF991BAF94FBABB40EE7358365E24E44F6D66C8635B01E6E51588D4C2D385768D3B1199F51CD72AC2
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-NLD.exe15B2E017D18203DBE05783BC822536CDD76E4B9B65195344B671573DB2E1E491F135457188E161B8FF7F475A716FC9985150498D
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-PLK.exe15EDE2A4BF06853267A7F8C11EAF5FDC068C33294CED1A30328248DB497B2154EE2C87A723356A41085FF496E2A749A6E93D39BC
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-PTB.exe093DDCF1D4E88852AFC38A4F8E3BA1ED8214D5E1D26DD030612F1148E8E04AEC2C8F32A5D85AC8F51810312118E319CE807E76C5
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-PTG.exe9F729AC06FE644B498A5517BB41FFE435561F8F4D34E2B3EAE5D39098E87E9022097A04A7D5ED663BFEA1A1939EB708927694C41
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-RUS.exeF3089ADEAD6245C2BD1A9877DC0CACC9F1D0EDE9B96987C6C9C1CBC66D6D72A863C5BC23F49621AF5B4508F71A4241F103E6B545
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-SVE.exe8798102B350F4DA98C15B742F95A82C59357B83BCD9CAD5B6A5B10787BC8C4AE29532FAC155B10C3A7ECCD4FC81174D991DE7168
IE7-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-TRK.exe1D3DFB69EBEEDFB81F7D490AB161ED565EEC55FD196EB1E72C387C6772411C12B90978F8B4565FB9FEE463A21A25DEE545D3BCE5
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ara.exe95370BFE4D71A7022FE903AB49F504339DBC3DA0B3DEE6F1244916EA066626719A24C3D7E8507CD73D045B6471DB91E88E1012DC
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-CHS.exeD754655E643BDDE4371A129E283A16A1C18C334D01F487C8E090699048E581335397D69AD415B0D2601A0C40A16DB4ED4FEBE9DE
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-cht.exe430554556675107C74F66D0755782667EC6B1132370AD5A21C5DBA1E2E25801F975133F39875E68DB89F322D06F2BD9E7D79EA33
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-CSY.exe0AC17B1A669AAC0A884A276939F1C4D1BA44A3C9AC903F879E34E9820C78CEA247E5C0BFAAAD0E98837D0431DC1A8D6A46139FF3
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-Dan.exe6FEA5FF2D0A0943991EAE5D295B1F7EAE2D364A7D4509E5924348162589B37F61A14A853FB612977484C11D1E2754ADD194B5C01
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-Deu.exe15DBAC30F9D41BF90BCB013154A4FA183EB308A19DCA3AEA2FAFF303F1E9E0E28ABC2A201FEE7BF8EF45B4BCE843892587E5CDE5
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ell.exe806BE92FCCA2AEA05F1077177B94CDAD79F9BDFA6D7439EAB2883A68D1A28D74A593560DD4EA61448E7623D9F9869A5D9174AF71
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ENU.exe7E8559A630EC27B7E7712350CFC1052993EA72CFCA1564088D953F9CBF3B2954EE5242ABA9FA1978670914B30F7D6E3A3A325A6F
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ESN.exeB9A7053D8FAE939D790F367742E36AFBFF4BF0BE4FDAB0629D1A2A770321C33A4B85FF77DF53D4CA34F887AD968A36CDDFE51F7C
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-Fin.exe909AD5F72E934DD62714A577CE4478CD05FF8B623532B4DA62A653F02F27D2915C7C225B03FB533AB157EC5EAFDBF143546929A1
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-Fra.exe83BCA584A643B29BF9F0AC1054BA0B4E915232A24A160B205288DA7B695709C1B00CF0A0476D4308777514E7C350899AFBF79D31
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-HEB.exe478E8021A81BC3ED4DC11EF4E44B2F47AA18EE791E36DEA762CAFEC8F9B84FCE43D8EB68AD109B97B118BDBFB2829AD456818C72
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-hun.exe2DF366AC02D16AF98DDCD710603DDE69937A83357ABAE515C7A08141460678CFE9ACF006318CD2FBD07FB248808D76350FD7DCC4
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ita.exe76A555C3BCA4082045D90217A5841379EF64A4D8882DF8755C1D0037B29D33319F888F01D9488F4AABAD9412F4CC835AF80360BC
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-JPN.exe0919F40A8A07A3224C74E6AF120EB79E2DFF889C8B0004B62CC1C3A68A56BA8128AF1B168AECB31EBA4B33383E9F5484253E7ADD
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-Kor.exeA32E5BAA176CDBB187337497036312A4B8C6BCE87ED62831C87C7273C003E17EE1D0B238A3A44C78F3952AE974B49AA5CDEFC535
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-NLD.exe33702C6EC63726562F8C547F1E39E37B680B00994097882504497949354329C80DBF36427D2F406E3473333BA11B4B82ED8B5709
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-NOR.exe51AD28912C5A8AEDF784C98E09113DA4D3C394F8CF37730E2507832A9F961649BFE9EF5DF639CAAE022CD9C936EA1E20B9A5BEB6
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PLK.exe2604568CDBF8A6CE893F6EE39588959FC5199202DC56AD72B3ED4DA31847C0CC1B7A4D0F5B41EF9EA007294EC3739D2B89932FCD
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PTB.exe480654118EE9BDD393A69840BAC6D945F4156F9465886161B8BF6184A6D37D37BCD9B84B0FF09F9C0F1FB1A7E452B9C698207953
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PTG.exe06765BB5AF3292C90D65C94F2AEF50E7A4E12B4753B8EA906339EA23ACFA0A86FA0DF120723EF3D4F3BCC466747118AEBDFAA5F1
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-Rus.exe44DCD229945FF71211F20DDF5F41A139750B9E085B9D7BD2C8AD59F19B7E66BCABEAA8A60989167A401FFACE1DAE50D67965F7DA
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-SVE.exe3E2F9CDCCA811AB553CDB437DE61FDE6CD732F3C08EAC66D2E864E9087B1F03374931A410890B2E9ED6DE8D04960C74BB2064B4A
IE7-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-trk.exeF37405B4DC35354FD80F17D712EDCDEDD29C4EC4FA8A151D6E4EB8788699F055B71402922AAF264020D1482C0B28F57673263DB6
IE8-Windows6.0-KB2962872-x64.msuF9EFD37F01A87522269E4CAB74348832EC720C0979F5E532AC960CFF1071AB99E6615302591D72053E3793E66EC041E2B2291180
IE8-Windows6.0-KB2962872-x86.msu59298D3412E60E945913F0A2E1D71913A7A85B7D48D9ED41E7CE37AA7D82550FB5190A63EF6EF2B5BCE53E1F63E3F5716A927E7B
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-CHS.exe0A6CAE0957DF1014703B235951F3F3B58583103042C49F7314788FE8C34075AF6209AAC9D9319CB1338C288B4B74B1974E6472AE
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-CHT.exe986A6D1857147C0C3383DEB9008ECFE24FDF507BD1626AC694D6DB3187B3411EE24115944B7BB918B40C943FE50906B162599AEE
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-DEU.exe5622E9037D516A90E7F8DE9D610B2B5C0EBC1AE539DC4FCE26C69F85A4E13D6DAD443C864ABA359AFB378DFE231A18ADEDD34D32
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-ENU.exeEA69FB5BBE6121AF983FBC6DB8A912D078C4F6C2B55ECFAA5C3D67835DBB2B00706E96423C0D45F13BEA29CE74938FFD72370304
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-ESN.exe25C0A4AE184154ECC187E49AABCDDB3C621A6A341D591E08A3E038C38B7F66CC956BA6F86D417F2B6723B92F0840A0EA35EEA886
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-FRA.exe93CBA3CDE0EE6677F667330015529131FA791F93A659AC32B43C7DEB207839A3784A04645ADA27B15A19D1A24629D6C7127D186E
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-ITA.exe7CA03F3403F5E7C6A161D2BA07C7B3EA292AEE222B74F505B8EAC7E3222ED919EE7B5231BEF3FA535A7DE4B6E75D04FC7D45BE56
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-JPN.exe539DBFF459CA268BE64150588DB9B1D825BEF04CEF9BBFB364972C809E157C99EFCCDF4AA0D9FF20E79B3586D0A28B4BB55E547A
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-KOR.exe4C0C768C8C87F97B213729BC0C157C0BE4AFBFA1592886750C762A0966E98591CCB56DAEC4EE713C109DB46C1816D4C97599F40A
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-PTB.exe1C7F8C08FD153EBB51E6ADA0CB3AC044058B2180B82BCFB51D3618BA1F12028F99C5193725E10BCDA3E6A9D75559B85C8B005F3C
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 64-RUS.exe44E558216FBC7C1167D4EE4D19A09848E72602F09F9E83C48DF89F5B33D250A5EAE1169465536717446B6195AE3095FC63026D80
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-CHS.exeEEFA177199F1F3A68DDDB104F060466C04D0732E7C552F86B8DBBC0BFAF28BBE2C5DEC31B7241794435F0C1438AB0C942711E04E
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-CHT.exe802AAE2896F4AA98096F74955446DB6EAAEC5C668FC61343CBCE2FB883DF1EC5BA730B1B35F50D25FEB3E5D8019A5208CA531720
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-CSY.exeBF75D8CFC9A4BC89A2F8E17DAA35A0B53E0DB190E466986B2FF0CE46E5DA032763B80AD4701EBEA65B0876CE7068B3DB268EF31B
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-DEU.exe998922D366B6CB09047D87A4395548B78255804232807954BFC91C841DF455F308E05DAD08E5B1223FAFDF6F62029DDD125233AF
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-ENU.exeE956A50BCBDE2A1A959997E1329A0890B116E21B7F9EA9D22234126A243E78A6C24E53D6CCD7E4774984646CD581FE1863AE3443
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-ESN.exeA32E146BFCE7734048B16FDD6E59C3FA2B3A9094FA5C91B632A6EE113C8AEDF63FC48368BAE51CA541F8F342657DEC6644BDDE37
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-FRA.exe2B1085CD1D18D56FA9004E1B15D15B5A806932C388B9F489219C811BF6AAB7DF5AB4134FEC6BB4A75F580683474F35EB65C5A60B
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-HUN.exe04029F04DAA0373E7A3150FC57315ECBEFAF78AF0844FC96E36D535DACDFFB683329EFE2946140711CAA582F632AD887B9EB4EF9
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-ITA.exeA6744E559508DB0966D83C2094B5F3F749F345E4E02736E782E7FEDF8C70A53EE11FC02FF474F0ECCA0231398A9DA6DA2C6EBAC4
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-JPN.exe18220948B2EB22FF548AB58099BCC3A7A45232ED9D3E20447ADE6D04316A71E96DB28E49AB4417FACFEDF8BF9E351175C65EBD85
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-KOR.exe5722F14B1939A5DCFA6ACBB7F294AD4B1765BCD5DDD69C9782AF748E3089093B9CB8478BF18E1F99936484E5385BB7C02865CBEF
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-NLD.exe1E2B084C9B6DCB78BC487468EF04FCA2CDAAB892467EDEBAF2216E0DD9E979E3465FCD8E020BD9857E9F18B54583E2C2E9C70C63
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-PLK.exeDEFC39A5314846389F287EC0B7229943995F80B5ED8B4963BBD66537ABA6888A7B3BA5B19AEADDABE8D52782AEDF6513C721FF97
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-PTB.exe2F798F174BB77A1EDAC2EF088D0C1ED8D9B3202E580441EB8AEC3580FEAEBAE182EA171E448714F6463F2184D5E2A918EAC2FBC5
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-PTG.exe15043D55D6BDE789BC76FD81A36B6F96D9BAF4CFE28094D3CF160BE1048829B1F697DE451861AB673C168F1255D798814934E4E8
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-RUS.exeBEE91B651BF86B2D23023DE697D5BD8F684AD7E056B706876531E50B1E9714EDC5F6CA5E8D42C85072EDE2FAEF447975182BDACB
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-SVE.exeA0ECAD94C09C59C984609B44B2A91A38769F665F8EA92EE6606DD66D44926373CC75DCC6D1175B0E57F8BA1C203F4A59F06D79BA
IE8-WindowsServer2003-KB2962872-x 86-TRK.exeB06360233FC5F70FF7143AE83A9CB937B0877DFD4692EB1E085735F7FEC1056C3DF2C4977BFF8CC6541A657BFFA9076DDD4C9AB6
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ara.exeA42F68C2E304B8D1E67E6048EAE0800C62C99400C94F955E8A26707042C576DC37FB7C8E1D6FC807EBD026EB49D2E7D22C3B23F9
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-CHS.exe1F7A551AB47613D3CACCF5B4B85EDBF2831F75052B61E659EE03C9BA47BF875ABE71479D65917F18B6A74997F9C8FD0C15ED6177
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-cht.exeFF940D016CAEE1E71A8350E68274EA183DE807740D28726BD93E712EBF0A0FF63F8C5DD57CCBD233DC8A9B895199EEB84F35E1BD
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-CSY.exe15274C6F68BAA00D6DFB7B7E6F75C9F0C508A1097D3C680F5D83DA8F3DA3C7F1DFF1AEDBAD724A1CA026A9D6C718210DD6AB25CF
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-Dan.exeC76E87D204516B933E67F4516435C3D90CFBDECF95358C5A742B25394E90F01EF24CB1868704E0C7A98D898117BE731E18BFE7B5
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-Deu.exe66A6F4FA444C3B7A75EF55CEA11CA8AC475FAFB28D892EAC3C924E8CF2506B6F0253D43C45096BDEF0C1AFBD5DCC9B5D2CA36657
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ell.exe0D415A5C4A3909C23420FCF1158EE1AA00818B89B71D22ED7C422768B8B5CC574C588EF1B05DCCF8CD3E7A59186C449200CFDD77
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ENU.exeCE070D8430626BF2D8C1F3CEED334808CE8212A426199B9D7765DA1F2904B35764ACC1D57C68F2727C8E117EB0D0B696AEF0AE88
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ESN.exe913A68D6B16E1E841384478F88D67EFAF62ABECC8822477D210D418C455F09943461D49699DC69E87B5D4EF501AEF552141FC1B6
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-Fin.exeE110B153749F7AA01CB16CFF845CEC31B32A7D87245D1F88045CC7FB369B4FC15F77A464CC06537D1E546D8408909E497FF3DF03
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-Fra.exeF506658DE4F26110410BA5B010C47EC61EE4945BC253117FF049F2D22EE137CAEBC00924752970B27143009B888744C42CAA373D
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-HEB.exeB6B56DEB193E4F61824C47B03BA71251E230FB62F7102B6DA099192773442BC2724BD6A4D36E30B8950BEFBC3AAF9CFC6095965E
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-hun.exeDA8273CD05BB7BAD605CDE80F593545B1C11073DE5A76C69D5A8DB720910529570AAB521799087852AB6BF7D48082B1D4D41F27D
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-ita.exe0D401CE94164D5F27D49731D609F92A4747D363171383A84F52CB132F24E3D77F0C3CF6F0D7ABD2A0FBF7362F007810786669F38
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-JPN.exe3A68598D7C67CE6907301F1166BF9D604ABA7A25D06919618D82E46AAD3FACEBA318EC2C83CE57BB49BBE698005B6A732E4FC3A2
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-Kor.exe126F2D6C7BC92114B626A682DB0FA449C73B71EFFBE0B9DAE565D64316BFFB4672F50954E29469511A5D1FF979177451B12DCECF
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-NLD.exe1C5FCF4B3E180F0D29F0612C3D08574A34D50C24CE66DF97EA0E998A187E2DDFD15D1B2902BECE4781AC96903C3CB92BCDDD2BF9
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-NOR.exeF160C026C383E5FBF1E6E83BC3FF57076C5486566B4324FFC9238EB43936A4DD0193B4163C7E93E3D45A739CEB94CB3A850FF27D
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PLK.exe262E0F5C4AC7455293CED6B50FCD11F133F9532B5F7BD944CEC3A76EB94D1066DEA5A08E2BDDE6FD3F01ED8B4FC663D030BA2ADE
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PTB.exeA0FCF04EFC8C129755E94CED8FF841F8BE3C85E26B47A8CCDA23CD4247AC41A09A816344EB57C5364D58BC0023982D43AD8800E2
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-PTG.exe1316A96CEEAAEB1C2592669C378A154651C0C8E29007013E259C6D55F6B15EF5BDBB75F296A9C940F54F281EFE0322D78DB26F7A
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-Rus.exeB3E68FE4CFB8C315C83076F570E20A6B755326D93AF44A36919E8D4878D68C647F7C77A2F76B56F545540FF1EC50EA5C665EC989
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-SVE.exe665432131195F31A98980F0B4C2E04AA4C0A28A4B8F5A358C9C26892FF120C6D071AD075EFB1AC261B6BFD86BC7A86C27BF06505
IE8-WindowsXP-KB2962872-x86-Embedded-trk.exeC75294C586D0C71BCE1FF03BE13F440FAEC85FA0F5E183DF819ED3B7034F2EBFEC738515C1450DAF4BB4195B165A512EB6B5FD77
IE9-Windows6.0-KB2962872-x64.msuFAEBF024418CE4DF4CFD41311C9294DF67A1DD94E5D2DF0453397E4FD0D4FD8AD9B6F0CD94772984EDB02D2D4D1E6F7C3E4AE44E
IE9-Windows6.0-KB2962872-x86.msu2BB4AC02C7E823BDC44A12F909C275D62318C103DB936527814064250DEF06AB09C17A1AEAC660BCCA5A19599A5A50B6AB60CF96
IE9-Windows6.1-KB2962872-x64.msu43B7491F3645BF26F9EA425D692D2D2709164F9E881515D76D8F4647E5A5D24C054738480B78A0DDF713E97CD5C99C10B9D54BB3
IE9-Windows6.1-KB2962872-x86.msu5AA2F1AC197235DF2CDE124CD997179E03664CD1043CDF950A96CA1B25EE95F4928E4A1BE10A8F8856DA68DF8E2AA37E6C2C5D10
Windows6.0-KB2962872-ia64.msu949BBB19170EACF2515BDB2030F4524052A8AAC74BAE110A3D112491499925CB360CDA95296B258499F2EF0EA8EBF66A37A95818
Windows6.0-KB2962872-x64.msu380A9D103B8899BC12E2D84C8FDB63C842CB3F1DA71D76188ECC3D8C9C1E944916660550F422ED9CD74B4DA99DC9B6A3C920D0DC
Windows6.0-KB2962872-x86.msuFC2373D1087C2417B7316F40C52F30D2CE6BEEDDE86339358D2A531ED4E357E57E1E6FEE41220E4A9031B47C778F9FEDCB5B6CB7
Windows6.1-KB2962872-ia64.msuEEFC4403E74873453AF43163D0745078DBA9C6D1D38AE26012D5F1021F4565CBA13814D758B5CC08E4060B1234BCAAC0ABF9B959
Windows6.1-KB2962872-x64.msuA0D7D271DDA9B9B4EEBA2B0E44462C5AB336A753E31D92A193C45C8AAE4C9C84549B9C879B0097FEBFA03AB56E6A3941D65EE252
Windows6.1-KB2962872-x86.msuC2D0179C7CA59CB3F7574362ABAC7A14F0FB9440B6E6746BCE1B38359B23ADFDE81BDCC15DEE7E12FDDB29905538009CDEB1653B
Windows8-RT-KB2962872-x64.msuC049EB28A25A21F6FBA42D0CB2DD6A5BEAEF411EA27F9C910A785C4C6256C4118F14C1382B9D571A464011F629B771589298A917
Windows8-RT-KB2962872-x86.msuFBBACF02E301C2E39EB1C050B6855D7C62F36BB48E8ECEA693EFE664565530142E4789439CD0153363C4AC8ABAF3BC32E01F6344
Windows8.1-KB2962872-x64.msuCDEFB6C2141F4D9E1943A9281E109587F45A7E37602BE25A47960A79EBBE31AC90022EEF66B12C5F97333ABE36001E0BDACEB583
Windows8.1-KB2962872-x86.msu6958F6906EB26A5964C2D67D20E5A1BC6FCD59935A03862E3BE0C2E14A609BE7880708AF61E97A19E7F51547DE5F72F1F181BCDD
Windows8.1-KB2963952-x64.msu32D8B067F0A2CC56EFE421DC9C119821F49CD8162090DDBB074521250546B287248E860E4EABE546AC41F83826209FC85F82B28D
Windows8.1-KB2963952-x86.msu4DEC295F41E4DD6D3FDF5D7A46C6BF45FF7CEA2B7B1ECA8A5715758B9ADE1403BBD637676356D0C089F5D025369943EB51CAF43B
WindowsServer2003-KB2962872-ia64-DEU.exe2E45B45DB4E239453584B49AED4C3B3F5AFAB8A080F0B16F64EF29B418DEB9A2ABF5F023A734005AB7892D7C10C187A281607E90
WindowsServer2003-KB2962872-ia64-ENU.exe8D207FA2F42A0FF3903E576A7BA1C20A001E7A7F56F400A3902A1972F7F79CB40244C17F005818C1A0A90CA796D01C0F94C9A9C6
WindowsServer2003-KB2962872-ia64-FRA.exeD3D01BB0FF218B4E4A38FB753130F4A693177DC4626033C638028808A30453DFE71EC730B979DDFA6AC42CF82721C2D0F294BDB7
WindowsServer2003-KB2962872-ia64-JPN.exe8EF825E99A7DDA15458F28D9E89CE5C559C7176AEA0D7BE137DA942B3529204DA8C327094B140E17235CF63D1750EB8730CBE360
WindowsServer2003-KB2962872-x 64-CHS.exeF354ADB46F3E7E3538DF67F68C34677C8880182CB4334454132CD810F299D45D574A1F27AFA7E283899823A8A22315E737DFA94C
WindowsServer2003-KB2962872-x 64-CHT.exeE4F544DC47CDDF672885D707C041C325365DABF30FAEA38DB5620CD3E4A037C151B04EF03DDB076A85C5A063CCE180D8D5A6C88A
WindowsServer2003-KB2962872-x 64-DEU.exe18D96DB3DEFD5910BA9E76C1D754F7B73DB6491E39BDAF960898C8AA8E5C72BF1D183895411D2B35B8196E01D880C76579ABEA55
WindowsServer2003-KB2962872-x 64-ENU.exeA16574B5065689355B160531BF83B69B6665D0FFD739D9F4AF9DD6DC2A79A495CA19764C8E4E69F594707877422A383CF76699DD
WindowsServer2003-KB2962872-x 64-ESN.exeBF48F174C1201B882B45A784E3ABBD295D2C94AEA204D7EF0BDEA85ECE0C3FC5B2ECC2982BEFF8CD7D8D533117D4763F39A7AF54
WindowsServer2003-KB2962872-x 64-FRA.exeCA8E4CA0837C25AF10D0F848750E164588FFCE7F58FDD66AA6D3D4E569C867756A84F0AE6659E290FAB31C4C12053A8754CBECAC
WindowsServer2003-KB2962872-x 64-ITA.exe8933A0F72AD0FE90BE9C6146551EA407AD39A37B58A33E2FC370E939461EAA1F692B55A149BBF9403C889E19D72051629F9F7455
WindowsServer2003-KB2962872-x 64-JPN.exeCE2F05486FE9072D050E6E1D058B4FDFE2BFFC123E67B0B51B581B8C45A4EE842B22BF7594127770DFDE2331EDCEC7B362BE8075
WindowsServer2003-KB2962872-x 64-KOR.exeBCCBD1489B3C4D8B8556C63635582B7DB894CB85306AACB52F2F9090757237F0055A83AE910D021B52C8E4D8CD87DBCD7D51AF49
WindowsServer2003-KB2962872-x 64-PTB.exe2B712C310779342B4F87BD3818F164C755B92B64B43FCB287C90A84D5AD8BC47F3DD431E90D461013060C18F8024F09A10DA2786
WindowsServer2003-KB2962872-x 64-RUS.exeE80CA1CEDA40C3D33BE45BBC7D8824996A10EBF6298978AF8EE52B9B62069D7C9B88A82C4A3A7F8C4CA675032457FCD5AB18C282
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-CHS.exe6D279373EDD38BA3F9DD7B5256904340D2710472E1CA9F6713AD10DDDB50F4F45B72DE7CEB72C5D35B501C9D555F446BEF8F6687
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-CHT.exeAD07E41B8C43C15DF741EEAF9AF2BE8B8DB7D402A4D6A7DA86CEE47AA48CDD97D101FF27CEF1DC8EFD45C05C1E8246F5299CC747
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-CSY.exeB573DA63FD9006CC0F28A811869D3FC54459605A18C30933D9B51F7F7EA45BC1A1AC9A7509A28A0B6A9CF75EA284CC3E02F3747D
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-DEU.exe8F9E0F802564A291BA6D14B9F3ABD9EE4DEF0C30D8995F0C410239AD2AA210C41B6B83F072BC12B82C7D52B203CD5DD249AB0368
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-ENU.exe28A9BF7AC29225E4089F01FFAE5CAE0A4256730F9F6DDF5BE3BEEFEDE844398D4739B162C9469F7346273514D42AB9D0F5AA730A
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-ESN.exe1121AA51283521A9F446755964A35EB512CD99F38F62B6E256D41D97E77D2FA062003C3A36E5E043482C597A8FFE36009AA19917
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-FRA.exe75EB36AAE55A3B49F266E97EA9DBBD6989887626D69E021F5FB950CC02C980F9CA18C5CE46BBBCCA43EE9F6A412E695A131A0AE1
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-HUN.exe9CD3ADE0C6513DDFE3125AB4CEFFB3494FDC7E3624128C797F3FDD92C27F3959CCA2DFF8A4BC4761F8CB16AC9174C4335FF01441
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-ITA.exe9DAE6A1D7E014EBF49331333C97E69455B2A6610B0DEEEC9AAA4ADA47B9E3038231F8B0FA37FD3A38DE97097154EC3A7E34B8A4E
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-JPN.exeC1CAD34CDE4F583624FDB392DEA2605D1C58C1EC94A7BC93865005B2867B56F3D64DE2B73832EBF1A3196216E9ED0F52537E819E
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-KOR.exe3623E4496989429104ABA29FE90B9633E7A30697EAAED2ED82F95AC4E35FD63AE6F131E0AC8E1B56878E9B288CE0C7054A47A6B2
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-NLD.exeD8AEC4CAD17E400FF74072557DA4691B45F12D7C76BDE768F90B70926B9B97C519CB76ABC40E9D11EAAD56A3D2916AE3E546B36B
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-PLK.exe62C39416C4D1878E7E4758C231B7BBF5230F935284E94833FFA012A7E5EC3D055B8656C9AFFE250F2BB1977ED65A061A4B13F327
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-PTB.exe985599F79DE66E7404E35D3600A787E9B02BBEFDDA4941F084C19E22F9B359D9C064416CE2E35908456629E6EA98D64BE2BD16D1
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-PTG.exe32321ADAB3FE7F80DE1BFA20E732C14283C56C9D3F93761CE94A6B6F9BC580C071FC754BD7857B65F2F4CD5A007660B193CF3FFE
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-RUS.exeFD8006883E929E70A8A0921E5979501600415F193EDC539F4D06973B7A91DB6DC809204667E91E0B1A93FE5D6BEC0C1C378D3AEE
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-SVE.exe05721F2D58AF6F765BFE8706B5B24DAA8319676C9502612843F189F3E94521D290D7A23860D7C7956F77DBEEE5ED88E56A051853
WindowsServer2003-KB2962872-x 86-TRK.exe1A28666171A69614F328D07203E43DDB4A59E15F338D996E1B3F9E810B7BA771B28CBAE22DE9949C2603D9AA71ADC80B141C50F8
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-ARA.exe2DFC4FB17BD44B3624D929F708AFC4BA5509F26B58DC1AD28EF094B1C3E52EEDDB8A8F6142F4640C97CC2CDBD6D7B4DF8DD00E7E
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-CHS.exeC8B07BAFDD11FFCEBEC06DE4E428A2B2C5086335AC4E43F64B652DF6C5362D6CF8B3B794286EE015943987A38B0E16F06C256AC9
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-CHT.exe9D2E81FA0F0B19E0E624EF4EAF8B65C797831F3F629F5F553C787FF2D13AB2E62896E4FB08E75635EEB4902E6C60C9A325ADD7C4
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-CSY.exeF5A51CF071658C7447D5CD51112BD3C690B7CC869237F317CC3144324D84DFF06C16E546FB3E24C8722CFD876BFC581F1DA95631
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-DAN.exeE028ACA6DAEA1F0C9B1807018AA362806E8AC2AA83E0AC2385F5772D67F240E59316AB08C728FE3294B1CD467C10533FC541EACA
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-DEU.exe80B700589C7EE373F9F41E32DC5260FABA5BFA3CC27E6A23361E5D4E0BF486BC6A88C46E12D3CE5958A20184A842015656696013
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-ELL.exe153732200208063EBBAC615C044A365533DAB1DEA57420469A964AF8DCD165D95A2731C19E23A591872F17084108293BA05D9A2F
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-ENU.exeFEBCDE8C0B6C56CB65550DA3C1169ABCED769EBC3318CFC06B121CEDC73CB79B719A34C814F71B5E3387B9ACCF13633BC3E49821
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-ESN.exe041622097A9A5E6C431688E84C699425ED6B4A92FF70D355BEF5F73251CE2B271F4B1ACC441239BE978653D9139F94447885FEE7
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-FIN.exe9CD35FBCADD835EF0E554B969C8A027B14B482495676EAF98FA7B87151C605308C12FB76712E75607D8918ECCB1DCCFE619F18EE
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-FRA.exe2315CEF7D250204317771D298E703834216E4A9A6849340ECB5CE9EB58DE789F61002F65E10FA88CD8D349F14E536DA7D4EAA039
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-HEB.exeAECAAE611DF0B1E5A9A35265254E1BBA0BCA9D04737EB8A288751CA20D55F6AC280D636A1A77F3896B925BE084A4AC704055BB9A
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-HUN.exe370441020A84F1C335AC6F5BDB9E7D915B2A28E4D485BEE30A8E273B6DAD3BA5270F98BCC4D9D416A3C4245614A2963D48EF11C8
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-ITA.exe4D953A8AC409A2B873C897FE701694EB02EC7454B62A22DF2D7E0574C01C060C13ABF13C051F2FE41FA75D783779553B9C44B756
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-JPN.exe94D377BC9DAE20C630FB5EFF3CFF48C2162390DAFBD0C32C91994BF0194FAAE97B67A97E1EB35A817CEF006D4E6E331DCC771204
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-KOR.exe130B379857BD8F281E09A36E8DC921AF65A95E72A901D2B6C3A56F88BAE1352E66AAE56EAF4B85EA721110508077673546B05FF5
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-NLD.exeA6D6DA9F4C98A7A367A3F408ED0241ACD668CCE8256B6B852278C5F2051735ED5846617B9775FD10DEFB26B05FF79181A3C4B377
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-NOR.exe7403E6D6F50A0E3A8F39920B2EE5BDCD1AB395C0555F6798CDB14FE4F48FEAF85986DA3AFA2CEBFFDE04BC9B0EC87BE94005674C
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-PLK.exe04072CB28E3295F6CB6B6391906139CC4DE70B20672C5858C6CCF0CE4F4A03F4A8E1049C9A3B8361ED757F4A70BBB71CC0A458AE
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-PTB.exe54D3E37AB17735481CC2056BD2A30C5338C02DB343681111CAF4FAB4B34326E30358A603FB9B34278D7849082FF2B537155FE921
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-PTG.exe72D9782DFF59A10C10D48A756F725D298F655C720AC7A7BDDB41BB3E0FB2FB0613C9E62A35615D6F9F071227D7E46BDCA0151F03
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-RUS.exeE5FA4A6A2CAD37F77107926D2932891F1CD21708A85817FB8AE861590DDC88B603B812B39B3A999A38019795DAEADACB891D762D
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-SVE.exe004A5BE2D1EAA284F0B21DDA66527C52211D427596249B5EB2CBBAC041E1E891678626CF0F14645490CEF4B360290B260AF31B5E
WindowsXP-KB2962872-x 86-nhúng-TRK.exe4E8706E87D6E8D0E12BDC11227481A3DF827D79A84785414C06D6EB4B60DF03DB3D633BA8CA91ED407BA59A0C8717203F1128846

Làm thế nào để xác định xem bạn đang chạy phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Windows

Nếu bạn không chắc chắn Phiên bản Windows bạn đang chạy hoặc cho dù đó là một phiên bản 32-bit hoặc phiên bản 64-bit, mở thông tin hệ thống (Msinfo32.exe) và kiểm tra giá trị được liệt kê cho Loại hệ thống. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
 1. Bấm bắt đầu, và sau đó bấm chạy, hoặc bấm vào Bắt đầu tìm kiếm.
 2. Loại msinfo32.exe, và sau đó nhấn Enter.
 3. Trong Thông tin hệ thống, xem lại giá trị cho Loại hệ thống.
  • Đối với phiên bản Windows 32-bit, giá trị Loại hệ thốngmáy tính dựa trên x 86.
  • Đối với phiên bản 64-bit của Windows, giá trị Loại hệ thốngmáy tính dựa trên x 64.
Để biết thêm thông tin về cách xác định xem bạn đang chạy phiên bản 32-bit hoặc 64-bit của Windows, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
827218Làm thế nào để xác định máy tính đang chạy phiên bản 32-bit hoặc phiên bản 64-bit của hệ điều hành Windows

Thêm thông tin về tập tin hotfix

Gói Cập Nhật 2975687 bảo mật cho Windows Server 2003 bao gồm tệp hotfix Internet Explorer và phân phối rộng rãi (GDR) phiên bản tệp. Nếu không có tệp Internet Explorer hiện tại từ môi trường hotfix, bản Cập Nhật bảo mật 2975687 cài đặt tệp GDR.

Hotfix này nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft liên quan đến các hotfix. Chỉ áp dụng hotfix cho hệ thống đang gặp các vấn đề cụ thể.

Hotfix này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi sự cố này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi gói dịch vụ tiếp theo có chứa hotfix này. Để biết thêm thông tin về cách cài đặt hotfix được bao gồm trong bảo mật Cập Nhật 2975687, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft: 897225Làm thế nào để cài đặt hotfix được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer
Lưu ý: Ngoài các cài đặt hotfix tệp, bạn nên xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft được kết hợp với hotfix cụ thể mà bạn đã cài đặt để xác định thay đổi sổ đăng ký được yêu cầu để bật hotfix cụ thể đó.

Để biết thêm thông tin về cách xác định xem tệp Internet Explorer hiện tại của bạn từ các hotfix hoặc môi trường GDR, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft: 824994Mô tả nội dung của phần mềm Windows Server 2003 gói Cập Nhật

Miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm hỗ trợ kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Microsoft không bảo đảm độ chính xác của thông tin liên hệ của bên thứ ba này.
Cập Nhật security_patch security_update bảo mật lỗi lỗi lỗ hổng bảo mật nguy hiểm tấn công khai thác registry unauthenticated đệm overrun tràn đặc biệt tạo phạm vi đặc biệt crafted từ chối dịch vụ DoS TSE

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2975687 - 上次审阅时间:07/25/2015 17:27:00 - 修订版本: 8.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Internet Explorer 9, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbpubtypekc kbqfe kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2975687 KbMtvi
反馈