Lỗi "Kết nối với Microsoft Exchange không khả dụng" khi người dùng Office 365 cố gắng thiết lập Outlook

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2976203
VẤN ĐỀ
Khi người dùng cố gắng thiết lập email của tài khoản Microsoft Office 365 trong Microsoft Outlook, người dùng nhận được thông báo lỗi sau:
Không có kết nối với Microsoft Exchange. Outlook phải trực tuyến hoặc kết nối để hoàn tất thao tác này.
NGUYÊN NHÂN
Issuecan này xảy ra nếu người dùng có tài khoản nhà cung cấp của bên thứ ba sử dụng cùng một địa chỉ email và passwordthat sử dụng tài khoản người dùng Office 365.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, sử dụng một trong các phương pháp sau, tuỳ theo trường hợp của bạn.

Phương pháp 1: Tạo một bí danh mới cho người dùng trong Office 365

Tạo một bí danh mới cho người dùng trong Office 365 và sử dụng thiết lập Outlook. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:
  1. kí nhập vào Trung tâm quản trị Exchange.
  2. Bấmngười nhận, bấm vào hộp thưvà sau đó bấm đúp vào hộp thư của người dùng.
  3. Nhấp vàođịa chỉ email, bấm Thêm (Ảnh chụp màn hình của nút chọn một Thêm), chọn SMTP, và sau đó thêm một bí danh mới sử dụng tên miền the.onmicrosoft.com. Ví dụ, thêm john@contoso.onmicrosoft.comalias.
  4. Sử dụng bí danh mà bạn đã tạo ở bước 3 thay vì địa chỉ email của người dùng để thiết lập Outlook. Khi bạn được nhắc lại nhập thông tin trong quá trình cài đặt chuyên biệt, sử dụng địa chỉ email của người dùng thực Office 365.

Phương pháp 2: Thay đổi mật khẩu người dùng nameor

Thay đổi tên người dùng hoặc mật khẩu tài khoản của người dùng Office 365 hoặc tài khoản người dùng bên thứ ba để nó là duy nhất cho tài khoản người dùng Office 365.
THÔNG TIN
Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2976203 - 上次审阅时间:07/04/2015 03:43:00 - 修订版本: 3.0

Microsoft Exchange Online

  • o365e o365m o365p o365022013 o365 o365a kbgraphic kbgraphxlink kbmt KB2976203 KbMtvi
反馈