"Ngoài chia sẻ bị vô hiệu hoá trang web" lỗi khi người quản trị quyền đối tác cố gắng truy cập Trung tâm quản trị máy tính khách SharePoint trực tuyến

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2976256
VẤN ĐỀ
Khi một giao tác quản trị để truy cập vào tuyển tập site SharePoint trực tuyến Trung tâm của một trong các đối tác trong Microsoft SharePoint Online, thì nhận được thông báo lỗi sau:
Chia sẻ bên ngoài bị vô hiệu hoá web site.

GIẢI PHÁP
Để giải quyết vấn đề này, sử dụng vỏ quản lý SharePoint trực tuyến để xóa tài khoản người dùng bên ngoài tổ chức của khách hàng. Để thực hiện việc này, hãy chạy lệnh sau:
Remove-SPOExternalUser
Để biết thêm thông tin về lệnh này, hãy truy cập website sau của Microsoft:
THÔNG TIN KHÁC
Sự cố này xảy ra khi tài khoản quản trị viên viên quyền đối tác sử dụng để kí nhập đã được mời vào các web site SharePoint trực tuyến của đối tác của khách hàng là người dùng bên ngoài. Cho phép người dùng bên ngoài ghi đè một đối tác ủy quyền. Điều này ngăn cản người dùng bên ngoài truy cập tuyển tập site trung tâm quản trị SharePoint trực tuyến.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập web site sau của Microsoft:

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

属性

文章 ID:2976256 - 上次审阅时间:03/16/2016 17:56:00 - 修订版本: 3.0

Microsoft Office SharePoint Online

  • o365 o365e o365a o365m o365022013 kbmt KB2976256 KbMtvi
反馈