Bản Cập Nhật tương hợp về sau cho Windows 8 và Windows 8.1

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2976978
Giới thiệu
Bản cập nhật này thực hiện chẩn đoán trên hệ thống Windows tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng của Windows. Chẩn đoán này giúp xác định xem vấn đề tương hợp về sau có thể gặp phải khi cài đặt chuyên biệt hệ điều hành Windows mới nhất. Bản cập nhật này sẽ giúp Microsoft và các đối tác đảm bảo tính tương hợp về sau cho các khách hàng muốn cài đặt chuyên biệt hệ điều hành Windows mới nhất.
Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn trong Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Làm thế nào để cập nhật thông qua Windows Update.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Không có không có điều kiện tiên quyết để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt chuyên biệt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Windows 8

x64 Windows 8
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Pcadm.dll6.2.9200.2054531,23225 tháng 10 năm 201203:26x64
Pcaevts.dll6.2.9200.2054511,77625 tháng 10 năm 201203:04x64
Pcalua.exe6.2.9200.2054513,31225 tháng 10 năm 201203:27x64
Pcasvc.dll6.2.9200.21887405,50404 tháng 6 năm 201609:42x64
Centel.dll10.0.14361.1000268,80025 tháng 6 năm 201615:55x64
Generaltel.dll10.0.14361.1000571,90425 tháng 6 năm 201615:55x64
Appraiser.sdbKhông áp dụng6,902,40225 tháng 6 năm 201613:10Không áp dụng
Appraiser_data.iniKhông áp dụng65,23525 tháng 6 năm 201613:10Không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlKhông áp dụng26.709 người25 tháng 6 năm 201613:10Không áp dụng
Aeinv.dll10.0.14361.10001,208,32017 tháng 6 năm 201613:09x64
Aeinv.MOFKhông áp dụng2,85203 tháng 6 năm 201613:12Không áp dụng
Aepic.dll10.0.14361.1000219,13625 tháng 6 năm 201615:55x64
Devinv.dll10.0.14361.1000544,25625 tháng 6 năm 201615:55x64
Invagent.dll10.0.14361.1000294,91225 tháng 6 năm 201615:55x64
Acmigration.dll10.0.14361.100076,80025 tháng 6 năm 201615:55x64
Appraiser.dll10.0.14361.10001,490,43225 tháng 6 năm 201615:55x64
Compattelrunner.exe10.0.14361.100050,36825 tháng 6 năm 201618:28x64
Diagtrack.dll10.0.10242.01,390,08002 tháng 4 năm 201617:55x64
Diagtrackrunner.exe10.0.10586.888,25603 tháng 2 năm 201614:10x64
Frxmain.sdbKhông áp dụng4,15429 tháng 4 năm 201615:41Không áp dụng
x86 Windows 8
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Pcadm.dll6.2.9200.2054524,06425 tháng 10 năm 201202:47x86
Pcaevts.dll6.2.9200.2054511,77625 tháng 10 năm 201202:25x86
Pcalua.exe6.2.9200.2054511,77625 tháng 10 năm 201202:48x86
Pcasvc.dll6.2.9200.21887333,82404 tháng 6 năm 201610:04x86
Centel.dll10.0.14361.1000208,89625 tháng 6 năm 201617:07x86
Generaltel.dll10.0.14361.1000468,99225 tháng 6 năm 201617:07x86
Appraiser.sdbKhông áp dụng6,731,87625 tháng 6 năm 201613:10Không áp dụng
Appraiser_data.iniKhông áp dụng65,23525 tháng 6 năm 201613:10Không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlKhông áp dụng26.709 người25 tháng 6 năm 201613:10Không áp dụng
Aeinv.dll10.0.14361.10001,004,54417 tháng 6 năm 201613:08x86
Aeinv.MOFKhông áp dụng2,85203 tháng 6 năm 201613:12Không áp dụng
Aepic.dll10.0.14361.1000179,71225 tháng 6 năm 201617:07x86
Devinv.dll10.0.14361.1000461,31225 tháng 6 năm 201617:07x86
Invagent.dll10.0.14361.1000251,39225 tháng 6 năm 201617:08x86
Acmigration.dll10.0.14361.100065,53625 tháng 6 năm 201617:07x86
Appraiser.dll10.0.14361.10001,288,19225 tháng 6 năm 201617:07x86
Compattelrunner.exe10.0.14361.100045,76025 tháng 6 năm 201617:30x86
Diagtrack.dll10.0.10242.0937,47202 tháng 4 năm 201618:41x86
Diagtrackrunner.exe10.0.10586.879,04003 tháng 2 năm 201614:09x86
Frxmain.sdbKhông áp dụng4,15429 tháng 4 năm 201615:23Không áp dụng

Windows 8.1

x86 Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Centel.dll10.0.14913.1002213,50409 tháng năm 201613:38x86
Generaltel.dll10.0.14913.1002478,20809 tháng năm 201613:38x86
Appraiser.sdbKhông áp dụng6,814,55609 tháng năm 201613:38Không áp dụng
Appraiser_data.iniKhông áp dụng65,96331 tháng 8 năm 201613:35Không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlKhông áp dụng26,08531 tháng 8 năm 201613:35Không áp dụng
Aeinv.dll10.0.14913.10021,017,85609 tháng năm 201613:38x86
Aeinv.MOFKhông áp dụng2,85203 tháng 6 năm 201614:00Không áp dụng
Aepic.dll10.0.14913.1002184,32009 tháng năm 201613:38x86
Devinv.dll10.0.14913.1002488,44809 tháng năm 201613:38x86
Invagent.dll10.0.14913.1002268,80009 tháng năm 201613:38x86
Acmigration.dll10.0.14913.1002107,00809 tháng năm 201613:38x86
Appraiser.dll10.0.14913.10021,406,97609 tháng năm 201613:38x86
Compattelrunner.exe10.0.14913.100276,46412 tháng năm 201623:51x86
Diagtrack.dll10.0.10586.3935,42431 tháng 8 năm 201613:35x86
Diagtrackrunner.exe10.0.10586.879,04017 tháng 11 năm 201520:26x86
Frxmain.sdbKhông áp dụng4,15404 tháng 5 năm 201602:00Không áp dụng
x64 Windows 8.1
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờNền tảng
Centel.dll10.0.14913.1002273,40809 tháng năm 201613:38x64
Generaltel.dll10.0.14913.1002586,75209 tháng năm 201613:38x64
Appraiser.sdbKhông áp dụng6,987,99009 tháng năm 201613:38Không áp dụng
Appraiser_data.iniKhông áp dụng65,96331 tháng 8 năm 201613:35Không áp dụng
Appraiser_telemetryrunlist.xmlKhông áp dụng26,08531 tháng 8 năm 201613:35Không áp dụng
Aeinv.dll10.0.14913.10021,226,75209 tháng năm 201613:38x64
Aeinv.MOFKhông áp dụng2,85203 tháng 6 năm 201614:57Không áp dụng
Aepic.dll10.0.14913.1002224,25609 tháng năm 201613:38x64
Devinv.dll10.0.14913.1002575,48809 tháng năm 201613:38x64
Invagent.dll10.0.14913.1002314,36809 tháng năm 201613:38x64
Acmigration.dll10.0.14913.1002129,02409 tháng năm 201613:38x64
Appraiser.dll10.0.14913.10021,629,18409 tháng năm 201613:38x64
Compattelrunner.exe10.0.14913.100285,68012 tháng năm 201623:48x64
Diagtrack.dll10.0.10586.31,386,49631 tháng 8 năm 201613:35x64
Diagtrackrunner.exe10.0.10586.888,25617 tháng 11 năm 201521:07x64
Frxmain.sdbKhông áp dụng4,15407 tháng 5 năm 201619:46Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung

x64 Windows 8
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_1617be9c95400ba9190dae5ab83e0721_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_ef6a666534428075.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp739
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_a4fa50c7de455e00cb9a8a61e3738210_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_cbb0f63f61e35f9a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp746
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_b1b03e5067281e8ef0126cdd0dbc2f05_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_fcba8f0875a736d7.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_c0709e7e139877bce51e619ed01bf6d9_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_c9815a2ca6c8985e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ea0489a5d79686b502e3019d8c31f743_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_65a3f908732c46a0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_fd788aa36c773698fc450988bf007713_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_ae570c3426b17169.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_ff4d9cc8bbae13c59b5c36b93971dce4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_afb81f8681ab858f.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... atibility-assistant_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_8d676d01c5ce5266.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp70,259
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... de ột telemetry_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_e14d21dc9bfce3e9.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,281
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:34
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_b2aeb069b9370a96.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,030
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:34
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... ence từ xa sdbs_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_61c4c5d4eca4f1d8.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp450
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:33
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... rience chương trình data_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_cb09392225afda51.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp10,299
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:34
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... Xperience-inventory_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_e3ea76e2717e65be.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp13,071
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-c... tại-định giá-logger_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_2964dadcdf93f3c1.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,516
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)18:33
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,679
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
x86 Windows 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp1.816 người
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_373f0f7d49f8d33df65b92d15e05cf18_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_320f5a0c702e929e.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_6a81a680fe27602edb9284061651cc67_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_c86bd5f761680458.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_77524eaf49e0bfb77e95964f89e8339c_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_0f398515a917ed20.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_9428cea9bde74f57e438374a23ebfe1d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_913838f0705abbdd.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_a09baba5c516417c5be1bfdd77ae7bcc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_06a9b508c1cfd58c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp735
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_bc224496efa280ae1f24563aeb0529a7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_c31d14aac4c8ed24.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... de ột telemetry_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_1c54a32414e90ab5.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,823
Ngày (UTC)11 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)16:39
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_edb631b132233162.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,028
Ngày (UTC)11 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)16:39
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... ence từ xa sdbs_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_9ccc471c659118a4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp448
Ngày (UTC)11 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)16:34
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... rience chương trình data_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_0610ba699e9c011d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp10.295 người
Ngày (UTC)11 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)16:39
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... Xperience-inventory_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_1ef1f829ea6a8c8a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp12,729
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:02
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-c... tại-định giá-logger_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_646c5c2458801a8d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,514
Ngày (UTC)11 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)16:34
Nền tảngKhông áp dụng
x86 Windows 8
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2.431
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_1a2db60ce43521a11da80419787ba038_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_ec27501f699393e6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp735
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_1cbc293a1e364ae2f329392cb21456c2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_fdf26d8af8bc21fe.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp711
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_23cab197bd8113723dc718520bd5b09b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_38fbbcc8b8c1e80c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp723
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_293fd2c091019afc7abfe709c25605a5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_f83491032e4dae4c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp720
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_658d10190aa55bd5208233ef1de5d4b4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_3f2799275ecfa4be.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_9a339b9bc2819eb242590fea849fcb4b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_8abf9e8772280b63.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp725
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_ac8adbb81504e031c267860fa029a71d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_c0a69131d52e32e2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp742
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:56
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... atibility-assistant_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_3148d17e0d70e130.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp69,531
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... de ột telemetry_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_852e8658e39f72b3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,279
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:35
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_569014e600d99960.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,028
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:35
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... ence từ xa sdbs_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_05a62a51344780a2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp448
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:34
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... rience chương trình data_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_6eea9d9e6d52691b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp10.295 người
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:35
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-a... Xperience-inventory_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_87cbdb5eb920f488.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp13,069
Ngày (UTC)26 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)20:58
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpX86_microsoft-windows-c... tại-định giá-logger_31bf3856ad364e35_6.2.9200.21916_none_cd463f592736828b.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,514
Ngày (UTC)25 tháng 6 năm 2016
Thời gian (UTC)17:34
Nền tảngKhông áp dụng
x64 Windows 8.1
Thuộc tính tệpGiá trị
Tên tệpAmd64_20070f7a0bd14d3b3a2d822f762928dc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_a35df5aeed344c81.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp739
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_286f05db2da0573c84a1c5c3da190eeb_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_261dcf78e6bad03a.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp715
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_8d815aedaf3f2edf69be4007e9cce90e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_02a513f731199716.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d2809a1bba8541349b2c4825399e86b0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_c54cc20dfc8a0025.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp724
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_d5b1c4c3e2b8cbb4443bd811fb38569a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_a2048d3cf0717b1d.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp729
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_f6dbee03970731bc2c23959d0c9fddb9_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_6f22d03049a7cea4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp727
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... de ột telemetry_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_78733ea7cd467beb.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,825
Ngày (UTC)11 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)17:23
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... ence-inventory.data_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_49d4cd34ea80a298.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp9,030
Ngày (UTC)11 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)17:23
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... ence-từ xa-sdbs_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_f8eae2a01dee89da.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp450
Ngày (UTC)11 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)17:22
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... rience chương trình data_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_622f55ed56f97253.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp10,299
Ngày (UTC)11 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)17:24
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-a... Xperience-inventory_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_7b1093ada2c7fdc0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp12,731
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-c... tại-định giá-logger_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18472_none_c08af7a810dd8bc3.manifest
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp3,516
Ngày (UTC)11 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)17:22
Nền tảngKhông áp dụng
Tên tệpUpdate.mum
Phiên bản tệpKhông áp dụng
Kích thước tệp2,047
Ngày (UTC)13 tháng năm 2016
Thời gian (UTC)00:00
Nền tảngKhông áp dụng

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2976978 - Xem lại Lần cuối: 10/04/2016 21:17:00 - Bản sửa đổi: 23.0

Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8 Pro

  • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2976978 KbMtvi
Phản hồi