Bản tải xuống Visual C++ được hỗ trợ mới nhất

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2977003
Bài viết này liệt kê các liên kết tải xuống phiên bản mới nhất Microsoft Visual C++ 2015, Microsoft Visual C++ 2013, Visual C++ 2012, Visual C++ 2010, và Visual C++ 2008.
Visual Studio 2015
Visual Studio 2013 (VC ++ 12.0)
Để biết thêm thông tin, hãy xem mục VC ++ Blog của nhóm.
Visual Studio 2012 (VC ++ 11.0)
Tải xuống các Microsoft Visual C++ Redistributable gói cho Visual Studio 2012 Update 4, đó là thông tin mới nhất hỗ trợ Visual C++ redistributable gói cho Visual Studio 2012.
Visual Studio 2010 (VC ++ 10.0) SP1
  • Tải xuống các Visual Studio 2010 gói bản ghi dịch vụ 1 (cài đặt), đó là thông tin mới nhất hỗ trợ gói bản ghi dịch vụ Visual C++ cho Visual Studio 2010.
    Lưu ý Trình cài đặt chuyên biệt web này tải xuống và cài đặt chuyên biệt Visual Studio 2010 Gói bản ghi dịch vụ 1. Cần có kết nối Internet trong quá trình cài đặt chuyên biệt. cài đặt chuyên biệt này dành cho tất cả các phiên bản của Visual Studio 2010 (Express, Professional, Premium, Ultimate và Test Professional).
  • Tải xuống các Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Cập Nhật bảo mật, đó là thông tin mới nhất hỗ trợ Visual C++ redistributable gói Cập Nhật cho Visual Studio 2010.
Visual Studio 2008 (VC ++ 9.0) SP1
  • Tải xuống các Visual Studio 2008 gói bản ghi dịch vụ 1 (cài đặt), đó là thông tin mới nhất hỗ trợ gói bản ghi dịch vụ Visual C++ cho Visual Studio 2008.
    Lưu ý Tải xuống này cài đặt chuyên biệt Visual Studio 2008 Gói bản ghi dịch vụ 1 và Microsoft Khuôn khổ .NET 3.5 SP1. SP1 giải quyết các vấn đề phát hiện được qua phản hồi của khách hàng, phản hồi của đối tác và kiểm tra nội bộ. Các gói bản ghi dịch vụ này cung cấp cho người dùng Visual Studio và Khuôn khổ .NET những cải tiến về khả năng phản hồi, ổn định và hiệu suất.
  • Tải xuống các Microsoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Cập Nhật bảo mật, đó là thông tin mới nhất hỗ trợ Visual C++ redistributable gói Cập Nhật cho Visual Studio 2008.
Thông tin thêm
Giới thiệu về Gói Visual C++ Có thể Phân phối lại
Gói Visual C++ Có thể phân phối lại cài đặt chuyên biệt cấu phần thời gian chạy của Thư viện Visual C++ trên máy tính chưa cài đặt chuyên biệt Visual C++. Thư viện phải chạy các ứng dụng được phát triển bằng cách sử dụng các phiên bản tương ứng của Visual C++.
Giới thiệu về Visual C++ Redistributable Package cho Visual Studio 2008
Các gói này cài đặt chuyên biệt cấu phần thời gian chạy của thư viện C Runtime (CRT), Standard C++, ATL, MFC, OpenMP và MSDIA. Đối với nnững thư viện hỗ trợ mô hình triển khai song (CRT SCL, ATL, MFC, OpenMP), chúng được cài đặt chuyên biệt vào bộ đệm ẩn riêng, còn được gọi là mục tin thư thoại WinSxS, trên phiên bản của hệ điều hành Windows hỗ trợ lắp ráp song song.
Giới thiệu về Cập nhật Bảo mật MFC dành cho Gói Visual C++ Có thể phân phối
Vấn đề bảo mật đã được xác định. Vấn đề này dẫn đến lỗ hổng bảo mật ứng dụng MFC trong hệ thống chạy Windows của bạn với Visual C++ Redist. Các gói Cập nhật Bảo mật MFC trong bài viết này có các tệp có thể phân phối lại mới nhất cho Visual Studio.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2977003 - Xem lại Lần cuối: 11/22/2016 05:55:00 - Bản sửa đổi: 16.0

Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2008 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio 2008 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2008 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2008 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2010 Professional, Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN, Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate, Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio Professional 2012, Microsoft Visual Studio Premium 2012, Microsoft Visual Studio Ultimate 2012, Microsoft Visual Studio 2012 Update 4, Microsoft Visual Studio Professional 2013, Microsoft Visual Studio Premium 2013, Microsoft Visual Studio Ultimate 2013

  • kbsurveynew kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB2977003 KbMtvi
Phản hồi