Sự cố đồng bộ hoá với OneDrive cho khách hàng doanh nghiệp đồng bộ hoá trong mục tin thư thoại tải lên

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2979869
VẤN ĐỀ
Bài viết này chứa thông tin áp dụng khi bạn sử dụng OneDrive khách hàng doanh nghiệp đồng bộ hoá (groove.exe).

Lưu ý Để xác định khách hàng đồng bộ OneDrive bạn đang sử dụng, hãy xem website sau của Microsoft:
Xem xét tình huống sau:
  • Bạn đồng bộ hoá thư viện SharePoint trực tuyến bằng cách sử dụng OneDrive cho việc đồng bộ hoá máy tính khách.
  • Bạn kéo mục tin thư thoại cục bộ có hơn 100 tệp vào mục tin thư thoại được cấu hình để đồng bộ hoá với SharePoint trực tuyến.
Trong trường hợp này, bạn gặp một hoặc nhiều hiện tượng sau:
  • Cặp vẫn ở trạm đậu đồng bộ và một số tệp không được tải lên sau một khoảng thời gian hợp lý.
  • Bạn gặp phải lỗi đồng bộ hoá sau khi bạn thay đổi các tệp bị ảnh hưởng hoặc mục tin thư thoại.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, tải lên mục tin thư thoại chứa các tập tin lô 100 tệp hoặc ít hơn.
THÔNG TIN KHÁC
Sự cố này có thể xảy ra khi bạn tải lên nhiều tệp mục tin thư thoại SharePoint Online.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập website sau của Microsoft:Lưu ý: Khi bạn vẫn còn trong giới hạn 100 tệp, bạn sẽ trải nghiệm tốt hơn performanceby sử dụng OneDrive cho Mãthì tải lên nhiều filesthan bằng cách sử dụng chức năng lên SharePoint.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2979869 - Xem lại Lần cuối: 03/07/2016 21:01:00 - Bản sửa đổi: 3.0

OneDrive for Business, Microsoft Office SharePoint Online

  • o365 o365e o365p o365a o365m o365022013 kbmt KB2979869 KbMtvi
Phản hồi