Làm thế nào để có được một khối lượng giấy phép khóa cho doanh nghiệp các phiên bản của Office XP

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:298088
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Microsoft Office 2003 Phiên bản của bài viết này, xem 828378.
Kích hoạt sản phẩm Microsoft yêu âm lượng Khách hàng giấy phép nhập một khối lượng giấy phép sản phẩm chính khi họ cài đặt từ Khối lượng giấy phép hoặc MSDN truyền thông cho tất cả các sản phẩm Microsoft Office XP. Sản phẩm này phím được gán cho công ty hoặc cơ sở giáo dục của bạn và dành cho duy nhất của bạn sử dụng. Bạn nên giữ khối lượng giấy phép khóa sản phẩm của bạn an toàn và phân phối nó chỉ để nhân viên hoặc các bên thứ ba những người có thẩm quyền để cài đặt và phân phối giấy phép theo quy định các điều khoản của thỏa thuận của bạn.

Ngoài ra, bán lẻ sản phẩm đĩa CD (đóng hộp sản phẩm mua từ một cửa hàng bán lẻ) có thể không còn được sử dụng cho việc cài đặt nhiều. Chọn, MSDN, và thực hiện trên toàn thế giới Phương tiện truyền thông (WWF) là phương tiện duy nhất có sẵn cho việc cài đặt nhiều.
THÔNG TIN THÊM
Sử dụng Select, MSDN hay WWF CDs, sỉ phải có được một khối lượng giấy phép sản phẩm chính cho chương trình cấp phép trong đó họ được ghi danh. Khi bạn cài đặt văn phòng từ chọn, MSDN hay WWF CDs, bạn đang nhắc nhập khoá sản phẩm 25 ký tự. Sử dụng khối lượng thích hợp Giấy phép sản phẩm chính, chứ không phải là sản phẩm chính trên bao bì của đĩa CD. Sản phẩm sẽ không cài đặt từ một lựa chọn, MSDN hay WWF CD mà không có khối lượng Giấy phép sản phẩm chính.

Chú ý Một khóa sản phẩm riêng biệt là cần thiết cho tất cả các độc lập Các chương trình Office. Liên hệ với trung tâm Activation Microsoft để có được sản phẩm này baám giöõ phím. Khóa sản phẩm cho các dãy phòng Office XP không làm việc cho sự độc lập Các chương trình Office XP. Khối lượng giấy phép sản phẩm chính bạn cần phải sử dụng tháng năm hoặc có thể không được bao gồm trong sản phẩm văn phòng của bạn. Xin vui lòng duyệt tới đây Web site của Microsoft để có thông tin về làm thế nào để xác định vị trí hoặc có được sản phẩm chìa khóa là cần thiết để cài đặt Office: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Volume License product key, liên hệ với trung tâm kích hoạt của Microsoft cho khu vực của bạn. Để thêm thông tin về vấn đề bằng cách sử dụng một khối lượng giấy phép sản phẩm chính với một sản phẩm bán lẻ văn phòng, Nhấp vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Microsoft Kiến thức cơ bản:
293806OFFXP: Thông báo lỗi khi bạn khởi động chương trình Office: Hãy nhập khóa sản phẩm hợp lệ để sử dụng sản phẩm này
OfficeKBHowTo inf OFFXP

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 298088 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 02:33:32 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB298088 KbMtvi
Phản hồi