"HTTP 400 yêu cầu bị lỗi" lỗi khi yêu cầu uỷ quyền HTTP từ máy chủ Exchange một phiên bản trước của Exchange Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2988444
Triệu chứng
Khi người dùng cố gắng proxy yêu cầu HTTP từ máy chủ Microsoft Exchange Server 2016 đang chạy bản ghi dịch vụ khách hàng truy cập máy chủ truy cập Microsoft Exchange Server 2013Client một phiên bản trước của Exchange Server, người dùng có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Lỗi này (HTTP 400 bị yêu cầu) có nghĩa là Internet Explorer có thể kết nối với Máy chủ Web, nhưng web site không thể tìm được vì có sự cố với địa chỉ.

Ngoài ra, HTTPERR kí nhập Microsoft Exchange Server 2010 hoặc Microsoft Exchange Server 2007 khách hàng truy cập máy chủ có thể hiển thị một trong các bước sau để nguyên HTTP người dùng yêu cầu:

2014-07-24 16:48:06 192.168.137.113 53335 192.168.137.110 443 HTTP/1.1 GET /owa/ 400 - RequestLength -

2014-07-24 16:48:06 192.168.137.113 53335 192.168.137.110 443 HTTP/1.1 GET /owa/ 400 - FieldLength -

Ngoài ra, bạn có thể gặp phải Exchange ServerĐường dẫn cài đặt chuyên biệt Exchange Server> \Logging\HttpProxy\Http tài nguyên> kí nhập máy chủ truy cập máy tính khách Exchange Server 2013:

2014-07-24T16:56:17.806Z,ddf5379e-4a97-4833-b331-36328b9f8b58,15,0,913,7,,Owa,outlook.Wingtiptoys.com,/owa/,,Negotiate,True,WINGTIPTOYS\user003,,Sid~S-1-5-21-3205615561-4199783494-2467053687-1128,Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Chia ba/4.0; SLCC2; NET CLR 2.0.50727;. NET4.0C;. NET4.0E; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729),192.168.137.113,WINGTIP-E2K13,400,400,,GET,Proxy,wingtip-e2k10.wingtiptoys.com,14.03.0123.000,IntraForest,WindowsIdentity-ServerCookie,Server~WINGTIP-E2K10.Wingtiptoys.com~1937997947~07/24/2014 17:01:18,,,0,342,1,,4,14,,0,,0,,0,0,,0,46.8744,0,,,18,0,1,0,0,1,38,1,20,20,20,24,43,,,BeginRequest=2014-07-24T16:56:17.759Z; CorrelationID =<empty>; ProxyState-Run = không; ProxyToDownLevel = True; BeginGetResponse = 2014-07-24T16:56:17.791Z; OnResponseReady = 2014-07-24T16:56:17.806Z; EndGetResponse = 2014-07-24T16:56:17.806Z; Hoàn thành ProxyState = ProxyResponseData; EndRequest = 2014-07-24T16:56:17.806Z; WebExceptionStatus = ProtocolError; ResponseStatusCode = 400; WebException=System.Net.WebException:<b00> </b00> </empty>máy chủ từ xa đã trả lại lỗi: yêu cầu (400) bị lỗi. tại System.Net.HttpWebRequest.EndGetResponse(IAsyncResult asyncResult) tại Microsoft.Exchange.HttpProxy.ProxyRequestHandler. <> </>c__DisplayClass2a. <OnResponseReady>b__28();</OnResponseReady>

Nguyên nhân
Sự cố này có thể xảy ra nếu người dùng là thành viên của nhóm Thư mục Họat động nhiều lỗi này có thể xảy ra trong quá trình proxy Exchange Server 2016 hoặc Exchange Server 2013 CAS Exchange Server 2010 CAS.
Giải pháp
Để giải quyết vấn đề này, thực hiện như sau:
 • Giảm nhóm Thư mục Họat động được gán cho người dùng.
 • Trên tất cả Exchange 2010 CAS, tăng mục MaxFieldLength và MaxRequestBytes các giá trị sau. Thay đổi yêu cầu khởi động lại máy chủ truy cập máy tính khách. Giá trị khuyến nghị cho Exchange 2010 cùng tồn tại là 65536.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters

  MaxRequestBytes DWORD 65536 (thập phân)

  MaxFieldLength DWORD 65536 (thập phân)


  Lưu ý: nếu mục nhập không tồn tạiMaxFieldLength và MaxRequestBytescreate các khoá theo cách thủ công.
Thông tin
Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft: 2020943 HTTP 400 - yêu cầu không hợp lệ (yêu cầu tiêu đề quá dài) "lỗi trong bản ghi dịch vụ thông tin Internet (IIS)

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2988444 - Xem lại Lần cuối: 10/01/2015 07:28:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise

 • kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseinter kbmt KB2988444 KbMtvi
Phản hồi