Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Công cụ dòng lệnh mới cho các hoạt động thư mục trong Windows Server 2003

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:298882
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả những công cụ dòng lệnh mới cho Active Directory mà có sẵn trong Microsoft Windows Server 2003.
THÔNG TIN THÊM
Windows Server 2003 có một bộ mới thư mục dịch vụ dòng lệnh cụ để quản lý các loại đối tượng Active Directory và để thực hiện truy vấn đối với thư mục theo vào tiêu chí cụ thể. Những công cụ này được đặt trong thư mục %SystemRoot%\System32.

Các công cụ dòng lệnh được bao gồm trong Windows Server 2003 và được cài đặt với gói Admin và chương trình thiết lập Windows Server 2003. Các công cụ dòng lệnh có thể được cài đặt và chạy trên máy tính đang chạy Windows XP Service Pack 1 và Windows Server 2003 Server. Microsoft không khuyên bạn nên cài đặt các công cụ này trên một máy tính dựa trên Windows 2000.

Các công cụ dòng lệnh có thể nhắm mục tiêu bộ kiểm soát miền Windows Server 2003 và Windows 2000. Bộ kiểm soát miền Windows 2000 có được quản lý bởi các công cụ dòng lệnh phải có Service Pack 3 hoặc sau này được cài đặt để ngăn ngừa sai sót trong LDAP ký kết.

Tất cả các công cụ dòng lệnh có thể hoạt động trên một loạt các đối tượng trong thư mục. Những công cụ này có thể sửa đổi các đối tượng tại địa phương như là đăng nhập vào người dùng hoặc họ có thể chỉ rõ các máy chủ, tên miền, tên người dùng và mật khẩu mà bạn muốn sử dụng khi bạn chạy lệnh hoặc từ xa hoặc địa phương. Một số trong những công cụ này là:
 • Dsadd.exe
  Công cụ này cho biết thêm một máy tính, liên hệ, nhóm, đơn vị tổ chức, hay người dùng đến một thư mục.
 • Dsget.exe
  Công cụ này sẽ hiển thị các thuộc tính được chọn một máy tính, liên hệ, nhóm, đơn vị tổ chức, máy chủ, hoặc người dùng trong một thư mục.
 • Dsmod.exe
  Công cụ này sửa đổi người dùng hiện tại, máy tính, liên hệ, nhóm hoặc đơn vị tổ chức trong một thư mục.
 • Dsmove.exe
  Công cụ này di chuyển bất kỳ đối tượng từ hiện tại của nó vị trí trong thư mục vào vị trí mới (miễn là việc di chuyển có thể chỗ ở một bộ điều khiển tên miền duy) và đổi tên một đối tượng mà không có di chuyển nó trong cây thư mục.
 • Dsquery.exe
  Công cụ này truy vấn và tìm thấy một danh sách máy vi tính, nhóm, đơn vị tổ chức, máy chủ, hoặc người dùng trong thư mục bằng bằng cách sử dụng tiêu chí tìm kiếm đã chỉ định.
 • Dsrm.exe
  Công cụ này xóa một đối tượng của một cụ thể loại hoặc bất kỳ đối tượng chung trong thư mục.
Thêm vào các công cụ mới trước, các tiện ích sau đây cũng có thể được sử dụng để quản lý các đối tượng Active Directory:
 • Csvde.exe
  Tiện ích này có thể nhập khẩu và xuất khẩu đang hoạt động Thư mục dữ liệu bằng cách sử dụng một dấu phẩy ngăn cách định dạng.
 • Ldifde.exe
  Tiện ích này có thể tạo, sửa đổi và xóa các đối tượng thư mục. Tiện ích này cũng có thể được sử dụng để mở rộng giản đồ, xuất khẩu Hoạt động thư mục người dùng và nhóm tin để các chương trình khác hoặc dịch vụ, và cư Active Directory với dữ liệu từ các dịch vụ thư mục khác.
Để chi tiết và các ví dụ, xem trợ giúp và hỗ trợ trên các Menu bắt đầu. Công cụ dòng lệnh bổ sung có sẵn trong các công cụ hỗ trợ thư mục, mà nằm trong đĩa CD-ROM của sản phẩm, và từ các nguồn tài nguyên Kit.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 298882 - Xem lại Lần cuối: 08/26/2011 12:26:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbinfo kbmt KB298882 KbMtvi
Phản hồi