Giải thích về các tính năng tự động Metric cho các tuyến giao thức Internet

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:299540
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả các tính năng tự động Metric được sử dụng trong Windows XP cho các tuyến giao thức Internet (IP).
THÔNG TIN THÊM
Một số liệu là một giá trị được gán cho một tuyến đường IP cho giao diện mạng cụ thể xác định chi phí được kết hợp với việc sử dụng con đường đó. Ví dụ, các số liệu có thể có giá trị về tốc độ nối kết, Bá tước hop hoặc thời gian trễ. Tự động Metric là một tính năng mới trong Windows XP tự động cấu hình các số liệu cho các tuyến đường địa phương dựa trên tốc độ nối kết. Tính năng tự động Metric được kích hoạt theo mặc định, và nó có thể cũng được cấu tự hình để chỉ định một số liệu cụ thể.

Tính năng tự động Metric có thể hữu ích khi bảng định tuyến có chứa nhiều tuyến đường cho đích đến cùng. Ví dụ, nếu bạn có một máy tính với một giao diện mạng 10 megabit (Mb) và một giao diện mạng 100 Mb, và máy tính có một cổng mặc định được cấu hình trên cả hai giao diện mạng, tính năng tự động Metric sẽ gán một số liệu cao cho giao diện mạng chậm hơn. Tính năng này có thể ép buộc tất cả lưu lượng truy cập mệnh cho Internet, ví dụ, sử dụng giao diện mạng nhanh nhất có sẵn.

LƯU Ý: Thông thường, Microsoft không đề nghị bạn thêm cổng nối mặc định trên các mạng. Ví dụ, cạnh các máy chủ, ví dụ như, địa chỉ mạng (NAT) và máy chủ proxy, thông thường được cấu hình để kết nối hai hoặc nhiều các mạng: Internet công cộng và một hoặc nhiều mạng nội bộ tư nhân. Trong tình huống này, bạn không nên chỉ định Gateway mặc định trên giao diện tư nhân, vì làm như vậy có thể dẫn đến trong không đúng định tuyến mạng của bạn.

Bảng sau phác thảo các tiêu chí được sử dụng để chỉ định số liệu cho các tuyến đường bị ràng buộc để giao diện mạng tốc độ khác nhau.

Tốc độ nối kếtSố liệu
Lớn hơn hoặc bằng đến 2 GB5
Lớn hơn 200 Mb10
Lớn hơn 20 Mb, và nhỏ hơn hoặc bằng 200 Mb20
Lớn hơn 4 Mb, và nhỏ hơn hoặc bằng 20 Mb30
Lớn hơn 500 kilobits (Kb), và nhỏ hơn hoặc bằng 4 Mb40
Nhỏ hơn hoặc bằng 500 Kb50

Bảng dưới đây liệt kê các liên kết tốc độ và số liệu cho các máy tính chạy Windows XP Service Pack 2.

Tốc độ nối kếtSố liệu
Lớn hơn 200 Mb10
Lớn hơn 80 Mb, và nhỏ hơn hoặc bằng 200 Mb20
Lớn hơn 20 Mb, và nhỏ hơn hoặc bằng 80 Mb25
Lớn hơn 4 Mb, và nhỏ hơn hoặc bằng 20 Mb30
Lớn hơn 500 Kb, và nhỏ hơn hoặc bằng 4 Mb40
Nhỏ hơn hoặc bằng 500 Kb50

Tính năng tự động Metric được cấu hình một cách độc lập cho mỗi giao diện mạng trong mạng. Tính năng này rất hữu ích trong những tình huống mà bạn có nhiều hơn một giao diện mạng của cùng một tốc độ, ví dụ, khi mỗi giao diện mạng đã được chỉ định một cổng mặc định. Trong tình huống này, bạn có thể muốn tự cấu hình các số liệu trên một giao diện mạng, và kích hoạt tính năng tự động Metric để cấu hình các số liệu khác giao diện mạng. Thiết lập này có thể cho phép bạn kiểm soát giao diện mạng được sử dụng lần đầu tiên trong việc định tuyến IP giao thông.

Ngoài ra, các số liệu được gán cho cổng nối mặc định cụ thể có thể được cấu hình một cách độc lập cho mỗi cổng. Thiết lập này cho phép một mức độ thêm về kiểm soát và các số liệu được sử dụng cho các tuyến đường địa phương. Ví dụ, có thể kích hoạt tính năng tự động Metric để cấu hình các tuyến đường được chỉ định cho giao diện mạng, và cùng một lúc để cấu hình các số liệu được gán cho cổng mặc định.

LƯU Ý: Nếu một số liệu được xác định ở cấp độ giao diện mạng, nhưng một cửa ngõ thêm và cấu hình cho các tính năng tự động Metric, là cửa ngõ có thể kế thừa các số liệu được gán cho giao diện mạng. Ví dụ, nếu bạn chỉ định một số liệu của năm ở cấp độ giao diện mạng, và sau đó bạn thêm một cửa ngõ và để lại các tính năng tự động Metric kiểm tra đối với cổng nối, là cửa ngõ cũng được phân công một số liệu của năm.

Các tính năng tự động Metric là khác nhau từ các tính năng Dead Gateway phát hiện có thể ép buộc mạng chuyển đổi cổng mặc định dựa trên Transmission Control Protocol (TCP) retransmissions. Ngoài ra, các tính năng định tuyến và truy nhập từ xa không kích hoạt tính năng phát hiện cổng chết. Kích hoạt này được thực hiện bởi TCP/IP ngăn xếp trên máy tính sẽ khởi tạo phiên TCP.

Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
205027 Chết Gateway Detection với RRAS và các kết nối quay số theo yêu cầu
Để cấu hình các tính năng tự động Metric:
  1. Trong bảng điều khiển, bấm đúp vào Kết nối mạng.
  2. Nhấp chuột phải vào một giao diện mạng và bấm Thuộc tính.
  3. Nhấp vào Giao thức Internet (TCP/IP), sau đó bấm Thuộc tính.
  4. Trên các Tổng quát tab, bấm vào Nâng cao.
  5. Để chỉ định một số liệu, trên các Thiết đặt IP tab, bấm vào để xóa các Độ đo tự động kiểm tra hộp, và sau đó nhập các số liệu mà bạn muốn trong các Độ đo giao diện lĩnh vực.
IPConnectionMetric, ConnectionMetric, kết nối Metric, InterfaceMetric

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 299540 - Xem lại Lần cuối: 10/19/2011 20:18:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate

  • kbinfo kbnetwork kbmt KB299540 KbMtvi
Phản hồi