Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Thông tin: Làm thế nào để có được đặt BizTalk Server 2000 gói bản ghi dịch vụ

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 299664
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Tóm tắt
Gói bản ghi dịch vụ là phương tiện mà Microsoft phân phối bản vá lỗi. Gói bản ghi dịch vụ giúp sản phẩm hiện tại. Gói bản ghi dịch vụ bao gồm các bản Cập Nhật và có thể bao gồm các công cụ người quản trị hệ thống, trình điều khiển và các cấu phần bổ sung được đóng gói thuận tiện để tải xuống dễ dàng. Gói bản ghi dịch vụ được tích luỹ; mỗi gói bản ghi dịch vụ mới chứa tất cả bản vá trong các gói bản ghi dịch vụ trước, như mọi bản vá mới. Bạn không cần phải cài đặt chuyên biệt gói bản ghi dịch vụ trước đó trước khi cài đặt chuyên biệt mới nhất. Ví dụ: bạn không cần cài đặt chuyên biệt BizTalk Server 2000 Service Pack 1 (SP1) trước khi bạn cài đặt chuyên biệt BizTalk Server 2000 Service Pack 2 (SP2).
Thông tin thêm

Gói bản ghi dịch vụ 2

Ngày phát hành: 16 tháng 4 năm 2002

Làm thế nào để tải xuống

Gói bản ghi dịch vụ 2 (SP2) có sẵn từ sau Web site của Microsoft:

Danh sách bản vá

Service Pack 1a

Ngày phát hành: Ngày 24 tháng 6 năm 2001

Làm thế nào để tải xuống

Gói bản ghi dịch vụ 1a (SP1a) có sẵn từ sau Web site của Microsoft:

Mô tả

Gói bản ghi dịch vụ 1a (SP1a) có thể được áp dụng cho BizTalk Server Enterprise Edition, BizTalk Server Standard Edition, phiên bản phát triển BizTalk Server và BizTalk Server Phiên bản đánh giá. SP1a Cập Nhật mã BizTalk Server ứng dụng để tăng hiệu suất, thêm tính năng mới và cải thiện ả năng quản lý. Để biết thêm thông tin về các bản Cập Nhật và cải tiến, xem SP1a ReadMe:

Danh sách bản vá

Để biết thêm thông tin về các vấn đề được khắc phục BizTalk Server 2000 Service Pack 1a, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
302512 Thông tin: Danh sách lỗi đã được vá trong BizTalk Server 2000 Service Pack 1a
kbGetBizTalk2000sp2 kbgetBizTalk2000SP1a kbgetBizTalk2000SP1

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 299664 - Xem lại Lần cuối: 01/10/2015 13:08:15 - Bản sửa đổi: 5.0

  • kbnosurvey kbarchive kbgetsp kbdownload kbinfo kbmt KB299664 KbMtvi
Phản hồi