Làm thế nào để cấu hình TCP/IP mạng trong khi NetBIOS bị vô hiệu hóa trong Windows 2000 Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:299977
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết từng bước này mô tả cách cấu hình một máy chủ Windows 2000 với TCP/IP mạng trong khi NetBIOS bị vô hiệu hóa.

Windows 2000 cung cấp cho khả năng vô hiệu hoá NetBIOS trên TCP/IP (NetBT) cho các khách hàng được lựa chọn trên cơ sở "khi cần thiết". Nếu bạn thích để chỉ sử dụng DNS để cung cấp đăng ký tên và độ phân giải trên một máy tính được chỉ định được sử dụng trong vai trò chuyên biệt hoặc bảo đảm cho mạng của bạn, bạn có thể chọn để vô hiệu hoá dịch vụ NetBT cho một hoặc tất cả các bộ điều hợp mạng được cài đặt trên máy tính đó.

back to the top

Cài đặt

Để vô hiệu hoá thắng/NetBT tên giải quyết:
 1. Nhấp vào Bắt đầu, điểm đến Thiết đặt, sau đó bấm Mạng và các kết nối Dial-up.
 2. Nhấp vào kết nối khu vực địa phương mà bạn muốn được tĩnh cấu hình, và sau đó nhấp vào Thuộc tính trên cácTệp trình đơn.
 3. Nhấp vào Internet Protocol(TCP/IP), bấm Thuộc tính, bấm Nâng cao, sau đó bấm các ĐOẠT GIẢI tab.
 4. Nhấp vào Vô hiệu hoá NetBIOS trên TCP/IP.
 5. Nhấp vào Ok, bấm Ok, sau đó bấm Ok.
LƯU Ý: Tùy chọn, bạn có thể chọn thiết đặt sử dụng NetBIOS từ hệ phục vụ DHCP nếu bạn đang sử dụng một máy chủ DHCP có thể chọn lọc cho phép và vô hiệu hoá NetBIOS cấu hình thông qua các loại tùy chọn dịch vụ DHCP. NetBIOS trên TCP/IP cũng có thể vô hiệu hoá cho máy tính chạy Windows 2000 bằng cách sử dụng các loại tùy chọn DHCP được hỗ trợ bởi các dịch vụ Windows 2000 DHCP Server.

back to the top

Khắc phục sự cố

Máy tính chạy Windows 2000

 • Máy tính không còn nghe cho lưu lượng truy cập dịch vụ datagram NetBIOS và người sử dụng giao thức Datagram (UDP) cảng 138, dịch vụ tên NetBIOS tại cổng UDP 137 hoặc dịch vụ phiên NetBIOS tại Transmission Control Protocol (TCP) cảng 139.
 • Nếu máy tính cần phải tham gia vào thắng là một khách hàng, nó phải là thể chất multihomed (có nghĩa là, nó phải có kết nối mạng vật lý khác hoạt động và có sẵn để sử dụng) để nó tiếp tục liên lạc với và bằng cách sử dụng một hệ phục vụ WINS.
back to the top

Máy tính điều hành như thắng khách hàng

 • Máy tính không còn có thể hoạt động như hệ phục vụ WINS để phục vụ khách hàng thắng qua kết nối trừ khi NetBT là re-enabled.
 • Cho các bộ điều hợp mạng sử dụng thắng, bạn phải tự cấu hình danh sách các máy chủ thắng trên các kết nối NetBT kích hoạt hoặc cung cấp như một danh sách cho các kết nối từ một máy chủ DHCP.

  LƯU Ý: Máy chủ thắng có thể được cấu hình trong thuộc tính TCP/IP cho bộ điều hợp mạng bị vô hiệu hoá không áp dụng cho các bộ điều hợp mạng được cài đặt.
back to the top

Xuống cấp khách hàng, dịch vụ và chương trình

 • NetBIOS định nghĩa một giao diện phần mềm và một quy ước đặt tên, không phải là một giao thức. NetBIOS trên TCP/IP cung cấp NetBIOS lập trình giao diện qua giao thức TCP/IP, mở rộng tầm tay NetBIOS máy khách và hệ phục vụ các chương trình về WAN và cung cấp khả năng tương tác với các hệ điều hành khác.
 • Các máy trạm dịch vụ, máy chủ dịch vụ, trình duyệt, Messenger và Net đăng nhập dịch vụ là tất cả trực tiếp NetBT khách hàng. Họ sử dụng TDI (vận tải Driver Interface) để giao tiếp với NetBT. Microsoft Windows NT và Windows 2000 cũng bao gồm một giả lập NetBIOS. Bộ mô phỏng sẽ tiêu chuẩn NetBIOS yêu cầu từ các chương trình NetBIOS và dịch chúng để tương đương TDI nguyên thủy.
 • Windows 2000 sử dụng NetBIOS trên TCP/IP liên lạc với các phiên bản trước của Windows NT và các khách hàng khác, chẳng hạn như Microsoft Windows 95. Kiểm tra cẩn thận nên được thực hiện trước khi vô hiệu hóa NetBIOS trên TCP/IP trong bất kỳ môi trường sản xuất. Các chương trình và các dịch vụ phụ thuộc vào NetBIOS không còn hoạt động sau khi bạn vô hiệu hoá dịch vụ NetBT, do đó, nó là rất quan trọng mà bạn xác minh rằng khách hàng và các chương trình của bạn không còn cần hỗ trợ NetBIOS trước khi bạn vô hiệu hóa nó.

  LƯU Ý: Máy tính chạy hệ điều hành trước khi đến Windows 2000 sẽ không thể duyệt qua, xác định vị trí hoặc tạo tập tin và in chia sẻ kết nối đến một máy tính Windows 2000 với NetBIOS bị vô hiệu hoá.
back to the top

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 299977 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 02:56:55 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB299977 KbMtvi
Phản hồi