Kết quả không chính xác khi bạn chạy lệnh Get-CASMailbox để xem thuộc tính HasActiveSyncDevicePartnership

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3001236
VẤN ĐỀ
Trong một môi trường Microsoft Exchange Online, bạn chạy lệnhGet-CASMailboxxem thuộc tínhHasActiveSyncDevicePartnership. Kết quả cho thấy hộp thư có cộng tác thiết bị nào. Tuy nhiên, người dùng có một hoặc nhiều thiết bị đồng bộ hoá với hộp thư của họ.
GIẢI PHÁP
Để khắc phục sự cố này, hãy chạy lệnh sau:
Get-CASMailbox <Alias> -RecalculateHasActiveSyncDevicePartnership
Lưu ý: Tham số RecalculateHasActiveSyncDevicePartnershipđược giới thiệu với lệnhGet-CASMailbox xây dựng 15.00.0980.000 của Office 365. Để xác định bản Office 365 vào hộp thư, chạy lệnh sau:
Get-Mailbox <Mailbox> | fl AdminDisplayVersion

THÔNG TIN KHÁC
RecalculateHasActiveSyncDevicePartnershipparameterrecalculates giá trị HasActiveSyncDevicePartnershipattributeon hộp thư. Giá trị được cập nhật tự động nếu nó đã được xác định chính xác. Bạn không cần phải chỉ định một giá trị cho thuộc tínhHasActiveSyncDevicePartnership .

Để biết thêm thông tin, hãy xem Get-CASMailbox.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Office 365 .

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3001236 - Xem lại Lần cuối: 06/09/2016 23:10:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Exchange Online, Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • o365e o365m o365p o365022013 o365 o365a kbbug kbfix kbmt KB3001236 KbMtvi
Phản hồi