Một mô tả về các thay đổi cho thiết đặt bảo mật vùng nội dung Web trong Internet Explorer 6

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:300443
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
TÓM TẮT
Bài viết này mô tả các thay đổi cho thiết đặt bảo mật cho vùng nội dung Web trong Internet Explorer 6.
THÔNG TIN THÊM
Trừ khi một ngoại lệ được liệt kê trong các phần sau, thiết đặt bảo mật hiện thời được giữ lại khi bạn nâng cấp lên Internet Explorer 6. Tuy nhiên, mức độ bảo mật cho tất cả các vùng được thiết lập để Tuỳ chỉnh.

Để biết thêm chi tiết về mức độ bảo mật của bạn đang được thiết lập để tùy chỉnh, bấm vào số bài viết dưới đây để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
300891 Vùng bảo mật tuỳ sau khi nâng cấp lên Internet Explorer 6
Nếu bạn bấm vào Mức mặc định cho bất kỳ vùng trên các Bảo mật tab của các Tuỳ chọn Internet hộp thoại, bạn có thể áp dụng thiết đặt mặc định mới.

Thay đổi thiết đặt tất cả các khu

Khi bạn bấm vào Mức độ tuỳ chỉnh trên các Bảo mật tab của các Tuỳ chọn Internet hộp thoại trong Internet Explorer 6, các cài đặt sau đây đã được gỡ bỏ từ các Thiết đặt bảo mật phần:
 • Thiết đặt cookie đã được chuyển từ các Bảo mật tab cho các Tính riêng tư tab. Các thiết đặt này không được giữ lại khi bạn nâng cấp lên Internet Explorer 6.Để biết thêm chi tiết về cài đặt cookie, nhấp vào những con số bài viết dưới đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  296363 Thiết đặt cookie không được giữ lại sau khi bạn nâng cấp lên Internet Explorer 6
  283185 Làm thế nào để quản lý cookie trong Internet Explorer 6
 • Các thiết đặt được đặt dưới tiêu đề Microsoft VM có bài "Cấp phép Java", không có mặt nếu máy ảo của Microsoft (Microsoft VM) không được cài đặt. Nếu Microsoft VM được cài đặt như là một gói riêng hoặc bằng phương tiện của "cài đặt theo yêu cầu", các thiết đặt này được thêm vào lại.
Các thiết đặt sau mới đã được thêm vào các Thiết đặt bảo mật phần khi bạn nhấp vào Mức độ tuỳ chỉnh trên các Bảo mật tab của các Tuỳ chọn Internet hộp thoại trong Internet Explorer 6:
 • Dưới linh tinh nhóm này, các "Đừng nhắc cho khách hàng lựa chọn chứng chỉ khi không có chứng chỉ hoặc chỉ có một chứng chỉ" thiết lập được thiết lập để Vô hiệu hoá Đối với tất cả các mức bảo mật, ngoại trừ cho mức độ bảo mật thấp (theo mặc định, chỉ các "Trusted sites" khu có một mức độ bảo mật thấp).

  Các cài đặt trước đã được thêm vào Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 (SP1). Khi cài đặt này được thiết lập để Vô hiệu hoáInternet Explorer không nhắc bạn bằng thông báo "Chứng thực sử dụng" khi bạn kết nối đến một trang Web đó đã không có chứng chỉ hoặc chỉ có một chứng chỉ. Các phiên bản của Internet Explorer trước khi đến phiên bản 5.5 SP1 hiển thị thông báo "Xác thực máy khách" sau ngay cả khi các trang Web không có chứng chỉ hoặc đã chỉ có một chứng:
  Nhận dạng

  Các trang Web bạn muốn xem yêu cầu định danh. Chọn chứng chỉ để dùng khi kết nối.
 • Dưới tiêu đề linh tinh, thiết lập "Cho phép Meta Refresh" được thiết lập để Kích hoạt tính năng cho tất cả các mức bảo mật (ngoại trừ bảo mật cao cấp) và Meta Refresh thiết lập tiếp tục làm việc như nó đã làm trong phiên bản trước của Internet Explorer. Ở mức độ bảo mật cao (theo mặc định, chỉ các "Restricted sites" khu có một mức độ bảo mật cao), thiết lập "Cho phép Meta Refresh" được thiết lập để Vô hiệu hoá và thiết lập Meta làm mới không hoạt động.

  Meta làm mới thiết lập (từ khóa) cho phép tác giả của một trang Web để chuyển hướng trình duyệt của bạn đến một trang Web khác sau khi một số tiền của thời gian. Để thêm thông tin về thiết lập Meta làm mới, chỉ để sau Web site của Microsoft:LƯU Ý: Cài đặt này không hoạt động trong Internet Explorer 6 công qua (bản 6.00.2462.0000). Vấn đề này lần đầu tiên đã được sửa chữa trong làm việc Internet Explorer 6 công chúng xem trước mới (bản 6.00.2479.0006).
 • Dưới tiêu đề linh tinh, thiết lập "Hiển thị trộn lẫn nội dung" được thiết lập để Nhắc (nào là hành vi tương tự như phiên bản trước của Internet Explorer) để bảo mật tất cả các cấp, và bạn có thể nhận được thông báo "Thông tin bảo mật" sau trên các trang Web có chứa cả an toàn (https: / /) và nội dung toàn (http://):
  Trang này chứa các khoản mục an toàn và toàn.

  Bạn có muốn hiển thị các khoản mục toàn?
  Nếu thiết đặt "Hiển thị trộn lẫn nội dung" được thiết lập để Kích hoạt tính năng, bạn không thể nhận được thông báo trước và toàn nội dung có thể được hiển thị. Nếu thiết đặt "Hiển thị trộn lẫn nội dung" được thiết lập để Vô hiệu hoá, bạn không thể nhận được thông báo trước và toàn nội dung không thể được hiển thị.

Thay đổi đối với cấp các trang web thiết đặt vùng

Các sau "Bị giới hạn các trang web" đặt vùng đã được thay đổi:
 • Thiết đặt Active Scripting được thiết lập để Vô hiệu hoá, và thiết lập trước đó của bạn không được giữ lại.
 • Thiết đặt cấp phép Java, nằm dưới tiêu đề Microsoft VM, được thiết lập để Vô hiệu hoá Java, và thiết lập trước đó của bạn không được giữ lại.
 • Thiết lập "Kịch bản điều khiển ActiveX đánh dấu an toàn cho kịch bản" được thiết lập để Bị vô hiệu hoá, nhưng thiết lập trước đó của bạn được giữ lại.
 • Thiết đặt "Cho phép Meta Refresh" được thiết lập để Bị vô hiệu hoá.
LƯU Ý: Theo mặc định, "Bị giới hạn các trang web" vùng được sử dụng bởi Microsoft Outlook Express 6, và có thể được sử dụng bởi Microsoft Outlook để hạn chế hoạt động nội dung trong thư điện tử ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML).

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
182569Bảo mật Internet Explorer khu mục đăng ký cho người dùng cấp cao
Urlmon.dll, Inetcpl.cpl IE6Setup

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 300443 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 03:03:13 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbmt KB300443 KbMtvi
Phản hồi