Thông báo lỗi "Không thể kết nối đến máy" khi bạn cố gắng xem từ xa quầy

Hỗ trợ cho Windows XP đã kết thúc

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ dành cho Windows XP vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

Hỗ trợ cho Windows Server 2003 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 7 năm 2015

Microsoft đã kết thúc hỗ trợ cho Windows Server 2003 vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Thay đổi này đã ảnh hưởng đến các bản cập nhật phần mềm và tùy chọn bảo mật của bạn. Tìm hiểu ý nghĩa của điều này với bạn và cách thực hiện để luôn được bảo vệ.

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:300702
TRIỆU CHỨNG
Khi bạn cố gắng sử dụng giám sát hệ thống để xem hiệu suất bộ đếm trên một máy tính từ xa, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:
Không thể kết nối đến máy tính.
NGUYÊN NHÂN
Vấn đề này có thể xảy ra nếu bạn không có nhaán cấp phép trên máy tính từ xa để xem hiệu suất quầy.
GIẢI PHÁP
Để có thể xem hiệu suất quầy trên một từ xa máy tính, bạn phải có sự cho phép sau đây trên máy tính từ xa mà bạn muốn giám sát:
 • Nếu systemroot là trên một phân vùng NTFS, bạn phải có lúc ít nhất là đọc quyền truy cập vào hai tập tin sau đây:
  • %SystemRoot%\System32\Perfc009.dat
  • %SystemRoot%\System32\Perfh009.dat
 • Bạn phải có ít đọc quyền truy cập vào sau đây cơ quan đăng ký phím trên máy tính từ xa:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib
 • Bạn phải có đầy đủ quyền truy cập vào khóa registry sau đây trên máy tính từ xa:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\servicename\performance
  nơi servicename là các tên của dịch vụ trên máy tính từ xa mà bạn muốn giám sát.
TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê đầu bài viết này.
THÔNG TIN THÊM
Một người dùng có quyền quản trị máy tính từ xa có thể đã xem từ xa quầy.
perfmon sysmon

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 300702 - Xem lại Lần cuối: 08/26/2011 13:17:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kberrmsg kbprb kbmt KB300702 KbMtvi
Phản hồi