Một cửa sổ có WS_EX_TOPMOST mở rộng cửa sổ phong cách loại bỏ được hiển thị trên cửa sổ khác

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3008241
Triệu chứng
Xem xét tình huống sau:
  • Bạn chạy ứng dụng tạo ra một cửa sổ trên bằng cách sử dụng WS_EX_TOPMOST mở rộng cửa sổ phong cách trên máy tính đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.
  • Ứng dụng gọi các SetWindowPos hoạt động cùng với một hwndInsertAfter tham số có giá trị được đặt thành HWND_NOTOPMOST để loại bỏ WS_EX_TOPMOST mở rộng cửa sổ phong cách từ cửa sổ.

Trong trường hợp này, cửa sổ không có WS_EX_TOPMOST mở rộng cửa sổ phong cách có thể hiển thị không chính xác trên các cửa sổ khác có WS_EX_TOPMOST mở rộng cửa sổ phong cách.
Giải pháp

Thông tin cập nhật

Sửa chữa cho vấn đề này được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật 3002885. Bản cập nhật này được phát hành ngày 11 tháng 4 năm 2014.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Tham khảo
Tìm hiểu về các thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3008241 - Xem lại Lần cuối: 04/15/2015 11:21:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB3008241 KbMtvi
Phản hồi