Người gửi nhận được một đồng gửi thông báo sau khi họ bấm vào "Trả lời cho tất cả" trong Exchange ActiveSync

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3012580
Triệu chứng
Microsoft Exchange ActiveSync người dùng nhận được một đồng gửi của thông báo khi họ bấm vào Đáp lại tất thư trong hộp thư của họ.
Nguyên nhân
Sự cố này xảy ra do khách hàng nhận được nhiều giá trị PrimarySmtpAddress đáp ứng với lệnh cài đặt chuyên biệt từ máy chủ đang chạy Exchange Server. Khi người dùng nhấp Đáp lại tất, khách hàng phát hiện giá trị PrimarySmtpAddress thứ hai trong danh sách người nhận. Do đó, khách hàng có người gửi với người nhận.

Giá trị PrimarySmtpAddress thứ hai là bất kỳ địa chỉ SMTP cho hộp mục tin thư thoại bằng một giá trị viết hoa tất cả các mã. Ví dụ phổ biến nhất của giá trị là địa chỉ "SIP" cho Microsoft Lync và địa chỉ "Ghi chú" cho Lotus Notes.
Giải pháp
Để khắc phục sự cố này trong Exchange Server 2013 hoặc Exchange Server 2010, cài đặt chuyên biệt một bản Cập Nhật sau:
Cách giải quyết khác
Để khắc phục sự cố này, thay đổi thủ công bất kỳ địa chỉ hiện tại không phải là địa chỉ chính cho tất cả chữ kí tự đại diện.
Tình trạng
Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
Thông tin thêm
kí nhập hộp thư ActiveSync có phản hồi với lệnh thiết lập tương tự như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><Settings xmlns="Settings:"> <Status>1</Status> <UserInformation> <Status>1</Status> <Get> <Accounts> <Account> <EmailAddresses> <SmtpAddress>user@mail.contoso.onmicrosoft.com</SmtpAddress> <PrimarySmtpAddress>user@contoso.onmicrosoft.com</PrimarySmtpAddress> <SmtpAddress>demo@contoso.onmicrosoft.com</SmtpAddress> <PrimarySmtpAddress>userSIP@contoso.onmicrosoft.com</PrimarySmtpAddress> </EmailAddresses> </Account> </Accounts> </Get> </UserInformation> <DeviceInformation> <Status>1</Status> </DeviceInformation></Settings>
Miễn trừ trách nhiệm thông tin của bên thứ ba

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3012580 - Xem lại Lần cuối: 08/03/2016 17:39:00 - Bản sửa đổi: 4.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Exchange Online via Office 365 A Plans, Exchange Online via Office 365 E Plans, Exchange Online via Office 365 G Plans, Exchange Online via Office 365 P Plans

 • kbsurveynew kbmt KB3012580 KbMtvi
Phản hồi