Exchange ActiveSync thiết bị bị chặn bất ngờ ABQ danh sách

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3013802
Triệu chứng
Sau khi bạn thực hiện một từ xa lau nhà máy đặt lại các thiết bị ActiveSync hoặc sau khi bạn khôi phục thiết bị từ đồng gửi lưu, khách hàng ActiveSync trên thiết bị có thể không đồng bộ hoá với Microsoft Exchange Server.

Sự cố này xảy ra khi một hoặc nhiều điều kiện sau là đúng:
  • Thiết lập tổ chức ActiveSync cho mức truy cập mặc định được đặt để chặn hoặc cách ly.
  • Đó là một quy tắc truy cập thiết bị ActiveSync mà mức truy cập đặt để chặn hoặc cách ly.
  • Hộp thư có các ActiveSyncAllowedDeviceID tập cấu hình.

Nguyên nhân
Khách hàng ActiveSync trên các thiết bị có một quá trình tạo ra một DeviceID khi tạo hồ sơ ActiveSync đầu tiên. Bằng cách đặt lại thiết bị, này loại bỏ bất kỳ cấu hình ActiveSync hiện tại và đặt lại DeviceID.
Giải pháp
Hoạt động này là theo thiết kế. DeviceID mới phải được thêm vào danh sách ActiveSyncAllowedDeviceIDs của hộp thư.
Thông tin thêm
Trong trường hợp này, người dùng nhận được thư thông báo cách ly giống như sau:

Your mobile device is temporarily blocked from accessing content via Exchange ActiveSync because the mobile device has been quarantined. You don't need to take any action. Content will automatically be downloaded as soon as access is granted by your administrator.You need to wait for me to check my messages before your device will be activated.Information about your mobile device:Device model:VirtualDevice type:WP8Device ID:B88749B0AAD51D707FD5A3B5C5045A2CDevice OS:Windows Phone 8.10.12400Device user agent:MSFT-WP/8.10.12400Device IMEI:35176404001580Exchange ActiveSync version:14.1Device access state:QuarantinedDevice access state reason:GlobalSent at 11/10/2014 1:51:12 PM to jim@tailspintoys.com

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3013802 - Xem lại Lần cuối: 10/01/2015 07:54:00 - Bản sửa đổi: 2.0

Exchange Server 2016 Enterprise Edition, Exchange Server 2016 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard, Exchange Online via Office 365 A Plans, Exchange Online via Office 365 E Plans, Exchange Online via Office 365 G Plans, Exchange Online via Office 365 P Plans

  • kbsurveynew kbmt KB3013802 KbMtvi
Phản hồi