Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để cài đặt chuyên biệt các công cụ hỗ trợ Windows 2000 với một máy tính dựa trên Windows 2000 Server

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 301423
This article may contain a link to the Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). If you were directed to this article to solve a problem by using the Windows Installer Cleanup utility, please contact your software manufacturer for installation support on the product, or see the following Microsoft Knowledge Base article for steps to troubleshoot uninstallation issues with products that use Windows Installer:


2438651
How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13, 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Chú ý
Bài viết này áp dụng cho Windows 2000. Hỗ trợ cho Windows 2000 kết thúc vào ngày 13, 2010. Các Trung tâm giải pháp cuối cùng hỗ trợ Windows 2000 là một điểm khởi đầu để lập kế hoạch chiến lược của bạn di chuyển từ Windows 2000. Để biết thêm thông tin xem các Chính sách vòng đời hỗ trợ của Microsoft.
Bài viết này đã được lưu trữ. Bài viết được cung cấp "nguyên trạng" và sẽ không còn được cập nhật nữa.
Tóm tắt
Hỗ trợ nhân viên và mạng quản trị viên có thể sử dụng công cụ hỗ trợ Windows 2000 để giúp quản lý mạng của họ và khắc phục sự cố. Lưu ý rằng bạn nên cài đặt chuyên biệt các công cụ hỗ trợ Windows 2000 trước khi bạn liên hệ với Microsoft để hỗ trợ. Bài viết này mô tả làm thế nào để cài đặt chuyên biệt các công cụ hỗ trợ Windows 2000 với một máy tính dựa trên Windows 2000 Server.

cài đặt chuyên biệt công cụ hỗ trợ Windows 2000

Để cài đặt chuyên biệt các công cụ hỗ trợ Windows 2000:
  1. Bắt đầu Windows 2000. Lưu ý rằng bạn phải kí nhập dưới tên một thành viên của nhóm người quản trị để cài đặt chuyên biệt những công cụ này.
  2. Đưa đĩa Windows 2000 CD-ROM vào ổ đĩa compact.
  3. Bấm Trình duyệt này CD, và sau đó mở mục tin thư thoại Support\Tools.
  4. Nhấp đúp vào Setup.exe, và sau đó làm theo các hướng dẫn xuất hiện trên màn hình.
Các công cụ sau đây được bao gồm trong Windows 2000:
Acldiag.exe
Adsiedit.msc
Apcompat.exe
Apmstat.exe
Browstat.exe
Clonepr.dll
Dcdiag.exe
Depends.exe
Dfsutil.exe
Dnscmd.exe
Dommig.doc
Dsacls.exe
Dsastat.exe
Dskprobe.exe
DumpChk.exe
Filever.exe
Gflags.exe
Kill.exe
Ksetup.exe
Ktpass.exe
LDP.exe
Memsnap.exe
Movetree.exe
Msicuu.exe
Msinfo32.exe
Msizap.exe
Netdiag.exe
Netdom.exe
Nltest.exe
Pmon.exe
Poolmon.exe
PPTP Ping
Pviewer.exe
Reg.exe
Remote.exe
Repadmin.exe
Replmon.exe
Rsdiag.exe
Rsdir.exe
Sdcheck.exe
Search.VBS
SIDWalker
Snmputilg.exe
Tlist.exe
W2000msgs.chm
Windiff.exe
Winrep.exe
Wsremote.exe
gỡ lỗi chẩn đoán

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 301423 - Xem lại Lần cuối: 12/06/2015 03:21:46 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server

  • kbnosurvey kbarchive kbmsicuu2 kbhowtomaster kbsetup kbmt KB301423 KbMtvi
Phản hồi