Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Làm thế nào để có được SQL Server 7.0 service pack mới nhất

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:301511
TÓM TẮT
Gói dịch vụ là những phương tiện mà Microsoft phân phối Sửa lỗi. Gói dịch vụ giữ một sản phẩm hiện tại. Gói dịch vụ bao gồm các thông tin Cập Nhật và có thể bao gồm hệ thống các công cụ quản trị, trình điều khiển, và bổ sung các thành phần, đó thuận tiện đóng gói để dễ dàng tải về. Gói dịch vụ là tích lũy; mỗi gói dịch vụ mới có chứa tất cả các bản sửa lỗi trong service pack trước đó, cũng như bất kỳ bản sửa lỗi mới. Bạn không cần phải cài đặt một trước đó gói dịch vụ trước khi cài đặt mới nhất. Ví dụ, bạn làm không cần phải cài đặt SQL Server 7.0 Service Pack 3 (SP3) trước khi cài đặt SQL Máy chủ 7,0 Service Pack 4 (SP4).
THÔNG TIN THÊM

SQL Server 7.0 Service Pack 4

Ngày phát hành: 26 tháng 4 năm 2002

Làm thế nào để có được

Service Pack 4 (SP4) có sẵn từ Microsoft sau đây Web site:

Sửa danh sách

Để biết thêm thông tin về những gì được cố định trong Service Pack 4, bấm vào bài viết sau đây số để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
313980Danh sách các lỗi cố định bởi SQL Server 7.0 service pack

ReadMe

Để biết thêm chi tiết, bấm vào bài viết sau đây số để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
321817Tập tin readme.txt cho SQL Server 7.0 service pack

SQL Server 7.0 Service Pack 3

Ngày phát hành: 15 tháng 12 năm 2000

Cho thông tin thêm về SQL Server 7.0 Service Pack 3, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
274799Làm thế nào để có được Service Pack 3 cho Microsoft SQL Server 7.0 và Microsoft dữ liệu động cơ (MSDE) 1.0
Để biết thêm về những vấn đề cố định bằng SQL Server 7,0 Service Pack 3, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
274797SQL Server 7.0 Service Pack 3 fixlist

SQL Server 7.0 Service Pack 2

Ngày phát hành: 20 tháng 3 năm 2000

Cho thông tin thêm về SQL Server 7.0 Service Pack 2, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
254561Làm thế nào để có được gói dịch vụ 2 cho Microsoft SQL Server 7.0 và Microsoft dữ liệu động cơ (MSDE) 1.0
Để biết thêm về những vấn đề cố định bằng SQL Server 7,0 Service Pack 2, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
254369SQL Server 7.0 Service Pack 2 fixlist

SQL Server 7.0 gói dịch vụ 1

Ngày phát hành: Ngày 1 tháng 7 năm 1999

Cho thông tin thêm về SQL Server 7.0 Service Pack 1, bấm vào đây số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
232570Làm thế nào để có được Service Pack 1 cho Microsoft SQL Server 7.0 và Microsoft dữ liệu động cơ (MSDE) 1.0
Để biết thêm về những vấn đề cố định bằng SQL Server 7,0 Service Pack 1, nhấp vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
225019SQL Server 7.0 Service Pack 1 fixlist
Ý kiến về việc này hoặc khác Microsoft SQL Server Bài viết cơ sở kiến thức? Thả chúng tôi một lưu ý tại SQLKB@Microsoft.com
kbGetSQLServ700sp4 kbGetSQLServ700sp3 kbGetSQLServ700sp2 kbGetSQLServ700sp1

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 301511 - Xem lại Lần cuối: 08/26/2011 12:08:00 - Bản sửa đổi: 2.0

  • kbgetsp kbinfo kbmt KB301511 KbMtvi
Phản hồi